Dashboard of FBfriend

FBfriend

7360 Credits Price: 1 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
 • Transports:
 • Bus
  Train
  Cruise ship
  Motobicycle
  Foot
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Art & Culture
  Food & Drink
  Nature & Environment
  Religion & Philosophy
  Politics & Social Activities
About me:

Tài khoản đăng nhập LivenGuide bằng FB

Contact list (229)

Tình yêu, dịch bệnh và Hemingway Ngày tháng này giống như có “cơn sóng thần” cuốn lấy chúng ta với những lo lắng và sợ hãi, đôi khi ném chúng ta xuống tận đáy sâu của tuyệt vọng khi mỗi ngày khủng khiếp vang lên những con số tử vong và nhiễm bệnh khắp thế giới. Thùy Dương  - Thứ bảy, 21/03/2020 | 09:19 Mọi thứ đảo lộn là một cú sốc không hề nhỏ. Những quốc gia mạnh mẽ bỗng trở nên cũng mong manh, yếu đuối. Những giá trị tưởng như được xác tín bấy lâu giờ được soi lại dưới một ánh sáng khác và lộ ra những khiếm khuyết không ngờ. “Miền đất hứa” với nhiều người hoá ra không còn đủ sức hấp dẫn với những sắc màu đầy hứa hẹn như xưa. Nhiều người lâu nay cắm đầu cắm cổ chạy theo những giá trị mà...See more

Please to comment
  Chau Tran 1 Std.  · Öffentlich Phao-lô: "...Tôi trở nên người phục vụ của Hội Thánh theo sự phân công của Đức Chúa Trời, vì anh em mà Chúa đã ban cho tôi, để bổ sung trọn vẹn lời Đức Chúa Trời, tức là sự huyền nhiệm được giấu kín trải qua các thời đại và các thế hệ, mà nay tỏ ra cho các thánh đồ Ngài. Vì Đức Chúa Trời muốn tỏ cho họ biết sự giàu vinh hiển của sự huyền nhiệm đó ở giữa dân ngoại là thể nào, nghĩa là Đấng Christ ở trong anh em, là hy vọng về vinh hiển." (Cô-lô-se 1:25-29) Sự ấn định của con người là biểu lộ Đức Chúa Trời hằng sống. Vì thế, Phao-lô dùng cách diễn đạt: niềm hy vọng của sự vinh hiển. Là Cơ Đốc nhân, thì hy vọng của anh em là gì? Anh em sẽ...See more

Please to comment

Chúa có kế hoạch và mục đích mà con người cần quan tâm nhiều hơn, vì sự sống tâm linh không lệ thuộc vào cảm xúc và thể xác, sự sống tâm linh do Thượng Đế quyết định: ai là người được "mở mắt" và chia sẻ thông điệp "Chúa Giê su là tốt lành" cho nhiều người được gọi là con của Thượng Đế.
https://www.youtube.com/watch?v=F151lujCp_U  • FBfriend  - Matthew 5 : Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. 16:50 16/03/2020
Please to comment

FBfriend

7360 Credits Price: 1 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
 • Transports:
 • Bus
  Train
  Cruise ship
  Motobicycle
  Foot
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Art & Culture
  Food & Drink
  Nature & Environment
  Religion & Philosophy
  Politics & Social Activities
About me:

Tài khoản đăng nhập LivenGuide bằng FB

Contact list (229)