Dashboard of LVGViV

LVGViV

7781 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Train
  Cruise ship
  Motorcycle
  Foot
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Travel
  Business
  In English
  Education
  Lifestyle
  Sports
  Religion
About me:

Friend list (231)

1. Lịch sử sẽ phải ghi lại rằng bi kịch lớn nhất của thời kỳ chuyển đổi xã hội này không phải là những lời nói thô lỗ và hành động bạo lực của những người xấu mà là sự im lặng đáng sợ và sự thờ ơ của những người tốt. Thế hệ của chúng ta sẽ phải ăn năn không chỉ vì những lời nói và hành động của những đứa trẻ của bóng tối nhưng cũng vì nỗi sợ hãi và sự thờ ơ của những đứa trẻ của ánh sáng. History will have to record that the greatest tragedy of this period of social transition was not the vitriolic words and the violent actions of the bad people but the appalling silence and indifference of the good. Our generation will have to repent not only for the words and actions of the children of darkness. But also for the fears and apathy of the children of light. (Martin...See more

 • Kaya Nguyen  like this.
  • Bảo vệ Phụ nữ Trẻ em  just shared this status/Activity with LVGViV, Viet Nam Christian, Chau & LVG 03:52 10/08/2021
  • Bảo vệ Phụ nữ Trẻ em  Trẻ em – Nhà trường – Thế giới Quan niệm của Hannah Arendt về giáo dục. Link: Microsoft Word - 202140_NTTuHuy (tapchithoidai.org) Nguyễn Thị Từ Huy 12:17 10/08/2021
  • Bảo vệ Phụ nữ Trẻ em  http://www.tapchithoidai.org/ThoiDai40/202140_NTTuHuy.pdf 12:18 10/08/2021
Please to comment
  • Bảo vệ Phụ nữ Trẻ em  just shared this status/Activity with Viet Nam Christian 14:39 08/08/2021
  • Bảo vệ Phụ nữ Trẻ em  just shared this status/Activity with LVGViV 14:39 08/08/2021
  • Bảo vệ Phụ nữ Trẻ em  just shared this status/Activity with Chau & LVG 14:39 08/08/2021
Please to comment
https://www.gotquestions.org/God-allow-Satan-attack.html QUESTION Why does God allow Satan to attack us? ANSWER Satan’s attacks against us come in various forms. 1) He uses the ungodly world (which he controls,  1 John 5:19 ) to stir up fleshly lusts within us that tempt us to sin. 2) He uses the unbelieving world to attempt to deceive us with worldly “wisdom” opposed to God’s truth. 3) He uses false Christians to try to mislead us into a false gospel centered on a false Jesus. 4) He sometimes physically afflicts us or our loved ones with sickness, crime, tragedy, or persecution. Knowing that God is the sovereign Ruler of the universe, we naturally ask, why does God allow Satan to attack us in these ways? The Bible teaches that God allows Satan a certain amount of freedom (see  Job 1:12 ), but that freedom is always limited. Satan cannot do all that he wishes. Satan...See more

  • Bảo vệ Phụ nữ Trẻ em  just shared this status/Activity with Viet Nam Christian 14:21 08/08/2021
  • Bảo vệ Phụ nữ Trẻ em  just shared this status/Activity with LVGViV 14:21 08/08/2021
  • Bảo vệ Phụ nữ Trẻ em  Why does God allow Satan to attack us? 14:26 08/08/2021
Please to comment
https://www.gotquestions.org/God-allow-Satan-attack.html CÂU HỎI Tại sao Đức Chúa Trời cho phép Satan tấn công chúng ta? TRẢ LỜI Các cuộc tấn công của Satan chống lại chúng ta đến dưới nhiều hình thức khác nhau. 1) Hắn sử dụng thế giới không tin kính (mà hắn đang điều khiển, 1 Giăng 5:19) để khuấy động những ham muốn xác thịt trong chúng ta, cám dỗ chúng ta phạm tội. 2) Hắn sử dụng thế giới bất tín để cố gắng đánh lừa chúng ta bằng sự "khôn ngoan" của thế gian, đi ngược với lẽ thật của Chúa. 3) Hắn dùng những Cơ đốc nhân giả để cố đánh lạc hướng chúng ta vào một Tin lành sai trật tập trung vào một Chúa Giê-su giả. 4) Hắn đôi lúc làm khổ chúng ta hoặc người thân của chúng ta với bệnh tật, tội ác, bi kịch hoặc bắt bớ....See more

  • Bảo vệ Phụ nữ Trẻ em  just shared this status/Activity with Viet Nam Christian 14:16 08/08/2021
  • Bảo vệ Phụ nữ Trẻ em  just shared this status/Activity with LVGViV 14:16 08/08/2021
  • Bảo vệ Phụ nữ Trẻ em  Tại sao Đức Chúa Trời cho phép Satan tấn công chúng ta? 14:17 08/08/2021
  • Bảo vệ Phụ nữ Trẻ em  - chúng ta không mắc nợ xác thịt để sống theo xác thịt. 13Vì nếu anh em sống theo xác thịt thì phải chết; nhưng nếu anh em nhờ Thánh Linh làm cho chết công việc của thân thể thì anh em sẽ sống. 14Vì tất cả những ai được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dẫn dắt đều là con của Đức Chúa Trời. 15Thật vậy, anh em đã không nhận lấy tinh thần làm nô lệ để cứ sống trong sự sợ hãi, nhưng...See more 14:32 08/08/2021
  • Bảo vệ Phụ nữ Trẻ em  Roma 8 14:36 08/08/2021
Please to comment

LVGViV

7781 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Train
  Cruise ship
  Motorcycle
  Foot
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Travel
  Business
  In English
  Education
  Lifestyle
  Sports
  Religion
About me:

Friend list (231)