Dashboard of LVGViV

LVGViV

7781 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Train
  Cruise ship
  Motorcycle
  Foot
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Travel
  Business
  In English
  Education
  Lifestyle
  Sports
  Religion
About me:

Friend list (231)

  • Tran Thi Diem Chau  Hình vẽ hay quá, nhắc nhở đàn ông là đúng đấy, nhậu nhẹt nhiều rồi giờ làm việc thiện bù lại chớ 15:13 22/10/2021
  • Tran Thi Diem Chau  just shared this status/Activity with Bảo vệ Phụ nữ Trẻ em, LVGViV, BVPNTE Bảo Vệ Phụ Nữ Trẻ Em 15:14 22/10/2021
  • Tran Thi Diem Chau  just shared this status/Activity with Antibody Services 15:14 22/10/2021
Please to comment
1Hãy cầu xin Đức Giê-hô-va ban mưa cuối mùa, mưa mùa xuân. Đức Giê-hô-va sẽ làm sấm chớp, Và ban cho mưa dồi dào, Để ai nấy có rau cỏ ngoài đồng. 2Vì các thần tượng chỉ nói điều hư không,Mat 9:36; Mác 6:34. Các thầy bói chỉ thấy điều gian trá; Chúng rêu rao những chiêm bao giả dối, Và nói lời an ủi rỗng tuếch. Vì vậy, dân chúng tan lạc Như những con chiên khốn khổ vì không có người chăn. 3“Cơn giận Ta cháy phừng lên chống lại những kẻ chăn, Ta sẽ trừng phạt các nhà lãnh đạo, Khi Đức Giê-hô-va vạn quân thăm viếng bầy chiên Ngài, tức là nhà Giu-đa, Thì sẽ khiến họ như ngựa chiến oai phong ra trận. 4Từ nhà Giu-đa, sẽ xuất hiện đá móng góc nhà, Từ họ, sẽ...See more

Please to comment
Please to comment

Bên Kia Sông ; Tác giả: Nguyễn đức Quang ; Ca sĩ: Elvis Phương - YouTube
 

Đệ Tử Viện Lasan Mossard Thủ Đức

Bên Kia Sông Tác giả: Nguyễn đức Quang Lời nhạc Này người yêu, người yêu anh ơi! Bên kia sông là ánh mặt trời Này người yêu, người yêu anh hỡi! Bên kia đồi, cỏ hoa đan lối Bên kia núi, núi cao chập chùng Bên kia suối, suối reo lạnh lùng Là bài thơ, toàn chữ hư vô

   • Tran Thi Diem Chau  just shared this status/Activity with LVGViV 13:20 22/10/2021
Please to comment
Bluezone - Ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần, bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng chống COVID-19 Trích 1: Trong tờ trình của Sở Y tế TP. HCM gửi UBND TP. HCM về việc ban hành kế hoạch phòng chống dịch COVID-19 giai đoạn sau ngày 15/9, TP sẽ sử dụng "thẻ xanh COVID-19" để người dân tham gia các hoạt động lao động sản xuất và sinh hoạt xã hội dựa theo mức độ kiểm soát dịch. Không chỉ tại TP. HCM, nhiều địa phương cũng lên kế hoạch triển khai "thẻ xanh COVID-19". Hiện đa số người đã tiêm vaccine COVID-19 trên cả nước đều được cập nhật thông tin trên hệ thống tiêm chủng quốc gia. Tuy nhiên, vẫn có nhiều trường hợp đã tiêm đủ 2 mũi từ lâu nhưng không được cập nhật, không có mã QR trên Sổ sức khỏe điện tử trong mục Chứng...See more

Please to comment
Reasons You Should Use VPN While Traveling! If you are like most people, then you spend your time on the Internet while traveling. You can catch up with emails, search for information about tourist attractions, and even try to unblock Netflix abroad (although this is likely not very successful). The problem is that when using public WIFI or hotspots, it can be difficult to access your accounts securely. Why risk sending private information across an unsecured network? Fortunately, there's a solution! By using VPN services while traveling abroad, you will be able to keep all of your online activity secure.   VPN services will help you unblock websites and access your accounts. They also allow for increased security because all of your activity is encrypted before leaving the VPN server, so no one can see what sites you're visiting or which information you're using. This means that even if someone were to intercept...See more

Please to comment

LVGViV

7781 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Train
  Cruise ship
  Motorcycle
  Foot
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Travel
  Business
  In English
  Education
  Lifestyle
  Sports
  Religion
About me:

Friend list (231)