Dashboard of LVGViV

LVGViV

7781 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Train
  Cruise ship
  Motorcycle
  Foot
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Travel
  Business
  In English
  Education
  Lifestyle
  Sports
  Religion
About me:

Friend list (231)

Gamevui.vn Thành phố chết 2 một game thuộc thể loại  Game hành động  mà trong game bạn sẽ nhận một nhiệm vụ đó là phải tiến sâu vào bên trong thành phố chết và bắn hạ tất cả các Zombie có mặt tại thành phố nhé! Bạn hãy sử dụng vũ khí có trong tay ngắm bắn thật chuẩn để những Zombie bị hạ gục và không có hội tấn công bạn. Nào hãy cùng tham gia game Thành phố chết 2 và chiến đấu để trả lại sự bình yên cho thành phố của chúng ta. Cách chơi game Thanh pho chet 2  Trên máy tính sử dụng   để chơi.  Trên điện thoại chạm   và   xoay ngang màn hình để chơi. Game Thành phố chết 2 có thể chơi trực tuyến trên điện thoại di động Android, iOS, Windows Phone... Nếu game...See more

  • Bảo vệ Phụ nữ Trẻ em  Thành phố HỒ HỞI cố lên chống giặc theo chỉ thị 16 ! 04:51 12/08/2021
  • Bảo vệ Phụ nữ Trẻ em  just shared this status/Activity with LVGViV 04:53 12/08/2021
  • Bảo vệ Phụ nữ Trẻ em  "nhận một nhiệm vụ đó là phải tiến sâu vào bên trong thành phố chết và bắn hạ tất cả các Zombie có mặt tại thành phố nhé! Bạn hãy sử dụng vũ khí có trong tay ngắm bắn thật chuẩn để những Zombie bị hạ gục và không có cơ hội tấn công bạn." 04:55 12/08/2021
Please to comment

LVGViV

7781 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Train
  Cruise ship
  Motorcycle
  Foot
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Travel
  Business
  In English
  Education
  Lifestyle
  Sports
  Religion
About me:

Friend list (231)