Dashboard of FBfriend

FBfriend

7228 Credits Price: 1 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
 • Transports:
 • Bus
  Train
  Cruise ship
  Motobicycle
  Foot
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Art & Culture
  Food & Drink
  Nature & Environment
  Religion & Philosophy
  Politics & Social Activities
About me:

Tài khoản đăng nhập LivenGuide bằng FB

Contact list (228)

https://www.gotquestions.org/Viet/Cac-phuoc-lanh.html Các phước lành gồm những gì? Câu hỏi: Các phước lành gồm những gì? Trả lời:  Các phước lành là 8 lời công bố ơn phước được Chúa Giê-xu nói ra trong phần đầu của bài giảng trên núi (Ma-thi-ơ 5:3-12), mỗi phần mở đầu này bắt đầu bằng “Phước cho…” Tuy nhiên có sự tranh luận về số lượng các phước lành. Một số người cho là 7, 9 hoặc 10, tuy nhiên con số ở đây là 8 (câu 10-12 trong Ma-thi-ơ được gộp chung là 1 phước lành). Trong ngôn ngữ Hy Lạp, “được phước” nghĩa là “khỏe mạnh tâm linh và thịnh vượng”. Đây là từ ngụ ý về niềm vui sâu thẳm của tâm hồn. Những ai kinh nghiệm phần đầu của các phước lành ( nghèo khó/than khóc/nhu mì/đói khát về sự công bình, có...See more

Please to comment
Please to comment
  • FBfriend  vừa chia sẻ bài đăng/Hoạt động với Nguyễn Tuyết Lan 12:22 08/04/2020
Please to comment
  • FBfriend  13 đề mục này nên cho dán lên giao diện LivenGuide để mọi nguời nhìn thấy và click, cảm ơn Ts Tĩnh và LVG Team. 21:16 01/04/2020
Please to comment

FBfriend

7228 Credits Price: 1 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
 • Transports:
 • Bus
  Train
  Cruise ship
  Motobicycle
  Foot
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Art & Culture
  Food & Drink
  Nature & Environment
  Religion & Philosophy
  Politics & Social Activities
About me:

Tài khoản đăng nhập LivenGuide bằng FB

Contact list (228)