Dashboard of LVGViV

LVGViV

7781 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Train
  Cruise ship
  Motorcycle
  Foot
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Travel
  Business
  In English
  Education
  Lifestyle
  Sports
  Religion
About me:

Friend list (231)

  • Bảo vệ Phụ nữ Trẻ em  just shared this status/Activity with LVGViV, Viet Nam Christian 16:55 12/09/2021
Please to comment
Digital vaccination certificate now in the Corona-Warn-App's certificates section (coronawarn.app) Digital vaccination certificate now in the Corona-Warn-App's certificates section Hanna Heine, June 30, 2021 With the update to version 2.4 of the Corona-Warn-App, the project team introduced a "Certificates" section that users can find in the tab bar at the bottom of their app. By selecting the section, they can now see all their digital certificates and add new ones, including the digital vaccination certificate and test certificates. All certificates, including those previously found on the main screen when opening the Corona-Warn-App, are now located in this central area.   Before (version 2.3) Currently (as of version 2.4) In the future, the certificate area will be expanded to serve users as a central management location for...See more

Please to comment
DÒNG NHẠC KỶ NIỆM VỚI NHẠC CŨ MIỀN NAM (KỲ 162): TỪ CÔNG PHỤNG: BÀI CHO EM T.Vấn & Bạn Hữu thực hiện (2021) Dòng nhạc kỷ niệm với nhạc cũ Miền Nam (kỳ 162): Từ Công Phụng: Bài Cho Em | Văn Việt (vanviet.info) Bài Cho Em – Sáng tác: Từ Công Phụng Trình bày: Từ Công Phụng Bài Cho Em - Từ Công Phụng - YouTube Đọc thêm: Từ Công Phụng – người nhạc sĩ tài hoa Mặc Lâm Tuy không phải là người dễ dãi trong sáng tác, nhưng số lượng tác phẩm của ông được người nghe chấp nhận và cảm thụ không ít. Hơn hai trăm tác phẩm trong đó nhiều ca khúc đã nằm sâu trong ngăn trí nhớ của người nghe như: Trên ngọn tình sầu, Mắt lệ cho người tình, Kiếp dã tràng, Giọt lệ cho ngàn sau, Tuổi xa người, Bài cho em,...See more

  • Bảo vệ Phụ nữ Trẻ em  Ơn em tình như mù lòa, như con sâu nhỏ bò qua giấc vùi Ơn em hồn sớm ngậm ngùi, kiếp sau xin giữ lại đời cho nhau 20:48 18/08/2021
  • Bảo vệ Phụ nữ Trẻ em  Tại sao lại là con sâu nhỏ mà không phải là bươm bướm nhỉ...thơ với thẩn 20:49 18/08/2021
  • Bảo vệ Phụ nữ Trẻ em  https://youtu.be/QJXndDtHQUI 23:08 18/08/2021
Please to comment
Please to comment
  • Bảo vệ Phụ nữ Trẻ em  just shared this status/Activity with Viet Nam Christian 14:18 17/08/2021
  • Bảo vệ Phụ nữ Trẻ em  just shared this status/Activity with LVGViV 14:18 17/08/2021
  • Bảo vệ Phụ nữ Trẻ em  Thank you LivenGUIDE 14:18 17/08/2021
  • Bảo vệ Phụ nữ Trẻ em  just shared this status/Activity with Antibody Services 21:04 17/08/2021
Please to comment
Sexism is not an isolated case, but takes place every day - in all social classes, in all industries, in all age structures. Worldwide.   In Germany alone, 63% of women and 49% of men state that they have already experienced gender-specific attacks or were themselves affected (BMFSJ). Millions of people are at the mercy of sexism and sexual violence and harassment, especially in their workplace, because employers are not officially obliged to take appropriate protective measures and, for example, to set up anonymous advice centers.   However, there has long been an "CONVENTION ON THE ELIMINATION OF VIOLENCE AND HARASSMENT IN THE WORK ENVIRONMENT" ("Convention C190") initiated by the ILO (International Labor Organization) and signed by 187 countries, with specific recommendations for implementation (R206).   Any country that ratifies this Convention respects, promotes and realizes the right of...See more

 • Linh Xuan Hong Cao  like this.
  • Bảo vệ Phụ nữ Trẻ em  just shared this status/Activity with LVGViV, Viet Nam Christian, Chau & LVG 13:58 12/08/2021
  • Bảo vệ Phụ nữ Trẻ em  Ông bà xưa có câu: có con gái như hủ mắm treo đầu giường. Mà bún mắm cá linh thì ngon vô cùng hay cơm nóng mắm cá lóc chưng ăn với rau sống ...Quý vị CHA MẸ nào có CON GÁi thì sẽ đau đầu nhức óc với SOLUTION này 14:16 12/08/2021
  • Bảo vệ Phụ nữ Trẻ em  Quý vị CHA MẸ nào support LGBT LGBTi thì càng phải nát óc mà ra quyết định SOLUTION vì ngay cả CON TRAI cũng là đối tượng bị tấn công tình dục qua ngõ hậu môn. 14:20 12/08/2021
  • Bảo vệ Phụ nữ Trẻ em  THANK YOU 14:20 12/08/2021
  • Bảo vệ Phụ nữ Trẻ em  The problem: Germany and many other countries have not yet ratified the Convention against Harassment and Violence at Work! For that to change, the EU must give its member states the right to ratify the ILO convention. 14:26 12/08/2021
Please to comment

LVGViV

7781 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Train
  Cruise ship
  Motorcycle
  Foot
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Travel
  Business
  In English
  Education
  Lifestyle
  Sports
  Religion
About me:

Friend list (231)