Dashboard of Tran Thi Diem Chau

Tran Thi Diem Chau

1748 Credits Price: 26 USD/hr
 • Location:
 • Germany - Bonn
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
 • Transports:
 • Bicycle
  Bus
  Cruise ship
  Foot
  Motobicycle
  Train
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interested in:
 • Art & Culture
  Food & Drink
  Nature & Environment
  Politics & Social Activities
  Religion & Philosophy
About me:

Jesus Christ is my Saviour and I love Him.

Contact list (76)

Please to comment
Please to comment
Lu-ca 9 vương quốc Đức Chúa Trời "Các môn đồ tranh luận với nhau, xem ai trong số họ là người cao trọng nhất." 47Đức Chúa Jêsus biết ý tưởng trong lòng họ nên đem một đứa trẻ để bên cạnh mình 48và phán với họ: “Người nào vì danh Ta mà tiếp đứa trẻ nầy tức là tiếp Ta, còn ai tiếp Ta tức là tiếp Đấng đã sai Ta. Vì người nào nhỏ nhất trong các con chính là người cao trọng nhất.” 49Giăng thưa rằng: “Thưa Thầy, chúng con đã thấy một người nhân danh Thầy mà đuổi quỷ, chúng con đã cấm vì người ấy không theo chúng ta.” 50Nhưng Đức Chúa Jêsus phán với ông: “Đừng ngăn cấm, vì ai không nghịch với các con là thuận với các con.” Đức Chúa Jêsus đi lên Giê-ru-sa-lem (9:51 – 19:28) Đức Chúa Jêsus tại Sa-ma-ri 51Gần đến ngày Đức Chúa Jêsus được tiếp...See more

 • Nguyễn Kim Khánh, Trần Thị Diễm Châu  and  1 others  like this.
 • Trần Thị Diễm Châu  just shared this status/Activity with Tran Thi Diem Chau, Nguyễn Tuyết Lan 12:57 19/05/2019
 • Trần Thị Diễm Châu  Ngày trước mẹ Nấm còn ở tù cộng sản, tui thường xuyên chia sẻ và hỏi han động viên bằng chính Lời Chúa là Kinh Thánh với Cô Lan. Bây giờ Cô khỏe khỏe thì quá nhiều thứ mới lại mệt mệt tiếp... 03:25 20/05/2019
Please to comment
#LivenGuide_LVG Bruno Mars - "Count On Me" - Lyrics on screen and in description. I've used beautiful photos of animal friends for this song about friendship. "Count on Me" is a song by American singer and songwriter Bruno Mars for his debut studio album Doo-Wops & Hooligans (2010). It was written by Mars, and Philip Lawrence and Ari Levine of production team The Smeezingtons, who also handled the song's production. The song has been released as a radio single in Australia and New Zealand, serving as the overall fifth single from Doo-Wops & Hooligans. Bruno Mars - "Count On Me" Lyrics: Oh uh-huh If you ever find yourself stuck in the middle of the sea I'll sail the world to find you If you ever find yourself lost in the dark and you can't see I'll be the light to guide you We find out what we're made of When we are called to help our friends in need [Chorus:] You can count on me like 1, 2, 3 I'll be there And I know when I need it I can...See more

Please to comment
Nguyen Van Phuoc ‘ĐỪNG CHẾT DƯỚI TAY TRUNG QUỐC’ - DEATH BY CHINA. (Có những cuốn sách đêm ngày tâm huyết làm chỉ để tặng - không bán). Thân tặng tất cả bạn bè FB và bạn đọc Việt Nam bản dịch đầy đủ tác phẩm đã và đang gây chấn động thế giới ‘Death By China - Đừng Chết dưới Tay Trung Quốc’ nhân kỷ niệm 31 năm ngày Trung Quốc đánh chiếm đảo Gạc Ma, giết hại dã man 64 người lính Hải quân Việt Nam vào sáng ngày 14/3/1988, và kỷ niệm 25 năm thành lập First News. Đây là cuốn sách đã được First News - Trí Việt đấu giá mua bản quyền của Tập đoàn XB Person Education INC, Mỹ ngày 29/8/2011 ngay sau khi cuốn sách này vừa được xuất bản tại Mỹ, cùng với các nhà khoa học cựu sinh viên Việt Nam của Học Viện Kỹ Thuật Châu Á AIT thực hiện bản dịch, biên tập hoàn...See more

 • Lê Trung Tĩnh, Nguyễn Kim Khánh  like this.
 • Tran Thi Diem Chau  vừa chia sẻ bài đăng/Hoạt động với Trần Thị Diễm Châu 06:53 16/05/2019
 • Tran Thi Diem Chau  vừa chia sẻ bài đăng/Hoạt động với Bầu cử lãnh đạo Việt Nam dân chủ 06:53 16/05/2019
 • Đoàn Nghiêm  Link bị lỗi. 10:26 16/05/2019
 • Tran Thi Diem Chau  Để Châu hỏi link khác 17:01 16/05/2019
 • Lê Trung Tĩnh  @chi Chau: it could be just because the link is deformed when you copy past and share. Just make attention that the link is all intact during the sharing. 20:00 16/05/2019
Please to comment

Tran Thi Diem Chau

1748 Credits Price: 26 USD/hr
 • Location:
 • Germany - Bonn
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
 • Transports:
 • Bicycle
  Bus
  Cruise ship
  Foot
  Motobicycle
  Train
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interested in:
 • Art & Culture
  Food & Drink
  Nature & Environment
  Politics & Social Activities
  Religion & Philosophy
About me:

Jesus Christ is my Saviour and I love Him.

Contact list (76)