Dashboard of Tran Thi Diem Chau *FB*

Tran Thi Diem Chau *FB*

1213 Credits Price: 1 USD/hr
 • Location:
 • Germany - Bonn
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • English
 • Transports:
 • Bicycle
  Bus
  Cruise ship
  Foot
  Motobicycle
  Train
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interested in:
 • Art & Culture
  Food & Drink
  Nature & Environment
  Religion & Philosophy
About me:

Jesus Christ is my Saviour. I'm Christian. Vietnamese is the mother tongue. German is my favourite language besides English. That has been at right time on timeline when my heart has belonged to... See more

Contact list

Mời mọi người xem phóng sự trên SBTN về Livenguide và luật An ninh mạng: https://www.youtube.com/watch?v=AxVqRJF2QC0&fbclid=IwAR3a5leV742KTkZoe62PLtXBLJsZ6J6FpPXeA8OgN_Z9e2Il2XdQ68DECds   
Cảm ơn chị Tường An và đài SBTN.


Please to comment
Không có tự do tư tưởng thì không thể có sáng tạo


"Tự do là một chỉnh thể không thể chia cắt, khi tư tưởng không tự do thì hành động không thể tự do; khi ngôn luận không được tự do thì tư tưởng không thể tự do. Chỉ có tự do thì mới có sáng tạo. "

Trương Duy Nghênh (Trung Quốc)| Biên dịch: Nguyễn Hải Hoành-

http://nghiencuuquocte.org/2019/01/14/khong-co-tu-do-tu-tuong-thi-khong-the-co-sang-tao/

Photo: TED ideas

Please to comment

Đỗ Trung Quân

11. Januar um 15:14
Tết này ai tổ chức nấu bánh chưng , bánh tét cho đồng bào lộc hưng tôi xin tham gia . Tôi khinh bỉ bọn cuờng quyền . Chỉ đơn giản thế
Hãy nổi lửa những nồi bánh chưng bánh tét giữa lộc hưng đổ nát , hãy chia sẻ cùng đồng bào khốn khó .
Đừng để một ai đã không còn nhà cửa mà phải đói khi tết đến . Xin share nếu đồng ý với tôi
Ký tên
đỗ trung quân

Photo Tết trên internet

Please to comment

Tran Thi Diem Chau *FB*

1213 Credits Price: 1 USD/hr
 • Location:
 • Germany - Bonn
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • English
 • Transports:
 • Bicycle
  Bus
  Cruise ship
  Foot
  Motobicycle
  Train
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interested in:
 • Art & Culture
  Food & Drink
  Nature & Environment
  Religion & Philosophy
About me:

Jesus Christ is my Saviour. I'm Christian. Vietnamese is the mother tongue. German is my favourite language besides English. That has been at right time on timeline when my heart has belonged to... See more

Contact list