Dashboard of XUANNHA

XUANNHA

10 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Friend list (2)

THỂ LỆ GỬI BÀI VÀ CƠ CHẾ NHUẬN BÚT CỦA NGHIỆP ĐOÀN GIÁO CHỨC VIỆT NAM Nghiệp đoàn giáo chức Việt Nam là một nghiệp đoàn lao động độc lập của các nhà giáo, nhà quản lý chính sách giáo dục cùng các tình nguyện viên trong và ngoài nước. Nghiệp đoàn ưu tiên nhận đăng những bài viết do các tác giả gửi đến, tập trung trong các chủ đề sau đây: Cơ chế nhuận bút: + Đối với các bài hướng dẫn và dạy học: 100 000 VNĐ ( 4.5 USD) + Đối với các bài luận về tình hình xã hội: 100 000 VNĐ ( 4.5 USD) + Đối với các bài viết đề xuất được một chính sách mới cho vấn đề nghiệp đoàn lao động độc lập: 300 000 VNĐ (14 USD) + Đối với các bài viết đề xuất được một phương pháp hành động mới để tổ chức được một nghiệp đoàn lao động độc lập: 300 000...See more

Please to comment
Một người bạn đồng hành trong suốt thời gian tôi ở Washington DC, đó là những bức tượng đẹp và kỳ vĩ. Mỗi bức tượng kể một câu chuyện về thế giới, về nước Mỹ, về con người và cuộc du hành từ nhiều thế kỷ qua để đến vùng đất hứa này. Đó là tượng của Nữ hoàng Tây Ban Nha được dựng trước toà nhà mang tên khá lạ: Organization of the United States. Bà Nữ hoàng này đã làm một việc thay đổi thế giới là cử nhà thám hiểm Columbus lên đường, mở ra biết bao nhiêu cơ hội chinh phục đến vùng đất mới của người Châu Âu và cũng bấy nhiêu ngậm ngùi của những người bản địa, thổ dân thấy đất đai của mình dần bị xâm đoạt. Đó là tượng của George Washington, vị anh hùng theo mô tả trên một bản ở gần đó là tài trí vẹn toàn, người có công lãnh đạo...See more

Please to comment

XUANNHA

10 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Friend list (2)