Dashboard of Phan Thành Khương

Phan Thành Khương

490 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Ninh Thuận
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Availability:
 • Interested in:
 • Art & Culture
  Education & Family life
  Nature & Environment
  Politics & Social Activities
  Religion & Philosophy
  Sports & Adventure
About me:

Contact list

Đồng minh & điểm chiến lược của Trung Quốc. (Có 4 tầng đồng minh & hệ thống đạo quân thứ 5) Lê Vĩnh Trương- QNCBĐ (TC Nghiên Cứu & Phát Triển 5(148) 2018) Trung Quốc luôn tuyên bố không liên minh, thậm chí các thế hệ lãnh đạo chủ tịch Đặng, Giang, Hồ đều tuân thủ thao quang dưỡng hối (dấu mình chờ thời) và tuyệt bất đương thủ (tuyệt nhiên không đứng đầu). Truyền thông phi Hoa đánh giá Trung Quốc không cần có đồng minh, và truyền thông Trung Quốc cũng cho rằng kết bạn bất kết minh (结伴不结盟). Tuy nhiên thực chất họ đang triển khai các đồng minh ngắn hạn và tiền đồn dài hạn của họ. Đồng minh ngắn hạn vì Bắc Kinh quán triệt ý tưởng nền không thể có đồng minh dài hạn và không muốn đi đầu phí sức. Về bề ngoài, Bắc Kinh cẩn trọng vì ở quan...See more

Please to comment
Đổ thừa Tôi đi làm và sau tuyển nhân viên & tự có vài đúc kết để cho ra 1 người bán hàng tốt. Người nào ít đổ thừa sẽ có khả năng bán hàng tốt hơn. Ngoài đời người ta đổ thừa miết mà, người bán hàng như chúng tôi cũng có quyền đổ thừa chứ? Nào là “nước ta trãi qua chiến tranh” (1980s), rồi “tại cấm vận” (1990s), “chưa hội nhập” (2000s), “thế lực thù địch” (2010s). Trước có lứa 8X phạm tội mà đổ cho tàn dư chế độ cũ là vô lý. Nhân viên bắt chước kiểu đổ thừa đó rồi nói những ”Em còn ít kinh nghiệm”, “Tụi hạ giá quá”, “Dịch vụ mình yếu…”, “Nó chơi mình dữ anh” . Thường nhân viên nào đổ thừa giỏi thì bán hàng dở và trượt. Thằng nào lì và ít đổ thừa thì sẽ bán hàng tốt. Mấy bạn mần ruộng, thằng nào ít vin các...See more
+1

Please to comment
Biểu tình ngày 22 Jan 2019 trước trụ sở United Nation, Place des Nations, avenue de la Paix 14, 1202 Genève, Swiss

Biểu tình ngày 22 Jan 2019 trước trụ sở United Nation, Place des Nations, avenue de la Paix 14, 1202 Genève, Swiss

Hãy lên tiếng! Hãy đi biểu tình để đem hình ảnh Vietnam ra thế giới bằng tinh thần thượng tôn pháp luật, phản đối vi phạm nhân quyền của Hà nội ! Yêu cầu trưng cầu dân ý và bầu cử tự do, giải tán độc quyền lãnh đạo của đảng cộng sản !

BOOK NOW

Please to comment
Để thêm người khác vào danh sách Liên hệ của mình, có các cách sau: 1. Bấm vào icon Quả địa cầu ở thanh công cụ bên trên cùng. Bạn sẽ đọc được bài của TẤT CẢ Livenguiders. 2. Bạn vào Tường của người nào bạn muốn, nếu họ chưa là Liên hệ của bạn, bạn sẽ thấy nút "Thêm vào Liên hệ". Bấm vào đó. 3. Bạn cũng có thể vào Tường của ABC, tìm các Liên hệ của ABC và thêm vào thành Liên hệ của mình như chỉ trong 2. 3. Thêm từ danh sách Liên hệ đề nghị cho bạn như Hướng dẫn sau: https://www.livenguide.com/status/3589-huong-dan-su-dung.html#status-3589 Liên hệ là một Contacts để đọc bài của nhau. Các bạn có thể thêm, bỏ thoải mái. See more

Please to comment
Phải đọc và cảm nhận sâu sắc mới dám nói tổng quát như thế này.
Để cho các nhà Trung Quốc học người Việt tham khảo.
http://nghiencuuquocte.org/2018/12/03/van-hoc-duong-dai-trung-quoc-la-rac-ruoi/

Please to comment

Phan Thành Khương

490 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Ninh Thuận
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Availability:
 • Interested in:
 • Art & Culture
  Education & Family life
  Nature & Environment
  Politics & Social Activities
  Religion & Philosophy
  Sports & Adventure
About me:

Contact list