Dashboard of Phan Thành Khương (ít dùng)

Phan Thành Khương (ít dùng)

575 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Ninh Thuận
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Motorcycle
 • Availability:
 • Weekend
 • Interest:
 • Travel
  In English
  Education
  Lifestyle
  Sports
  Religion
About me:

Friend list (50)

Đại Vương Hưng Đạo – Trần Quốc Tuấn Ngài tinh thông văn võ, Ba lần thắng Tàu – Nguyên (1) Để non sông Đại Việt Luôn vững vàng, bình yên! Tướng giặc là Thoát Hoan, Nghe danh Ngài, mất hồn. Phàn Tiếp, Ô Mã Nhi, ... (2) Bại vong tại Bạch Đằng. Ngài để lại các sách: “Khuyến chư tì tướng hịch văn”, “Vạn Kiếp tông bí truyền thư” Và “Binh thư yếu lược”. Trước phút lâm chung, Ngài dặn: “Phải khoan thư sức Dân để làm kế sâu rễ bền gốc”. Đó là lời vàng ngọc! Nhân Dân ta tôn xưng: Ngài là Đức Thánh Trần. Trung, Nam, Bắc, nước ngoài, Đều có Đền thờ Ngài! Một thời đại rực rỡ! Với hào khí Đông A (3), Những chiến công oanh liệt. Muôn thuở không phai nhòa! Ninh Thuận, 26-10-2018 PHAN THÀNH KHƯƠNG (1) Vào các...See more

Please to comment
Danh tướng Lí Thường Kiệt (1019-1105) Ông là Lí Thường Kiệt, Danh tướng nước Đại Việt. Lập nên nhiều chiến công, Lẫy lừng trận Như Nguyệt! Đánh, đuổi bọn Tàu – Tống Sang tận đất của chúng. Khiến chúng phải khiếp sợ, Bối rối và lúng túng! Tương truyền Ông có thơ: Bài “Nam quốc sơn hà” (*). Là Tuyên ngôn độc lập Đầu tiên của Nước ta! Công trạng Ông vĩ đại, Muôn thuở không phai nhòa! Người Anh hùng cứu quốc Sống mãi cùng Dân ta! Ninh Thuận, 18-10-2018 PHAN THÀNH KHƯƠNG (*) Nguyên văn chữ Hán: 南國山河 南 國 山 河 南 帝 居 截 然 定 分 在 天 書 如 何 逆 虜 來 侵 犯 汝 等 行 看 取 敗 虛 Phiên âm Nam quốc sơn hà Nam quốc sơn hà Nam đế cư, Tiệt nhiên định phận tại Thiên thư. Như hà nghịch lỗ lai xâm...See more

Please to comment
Hoàng đế Ngô Quyền (17/4/897 – 18/01/944) Ngô Quyền, Hoàng đế Nước ta, Giải cứu Dân Việt thoát ra ngục tù. “Ngàn năm” (1) đô hộ giặc Tàu, Bấy giờ mới được ngẫng đầu, vươn vai! Ngô Quyền là bậc anh tài, Hơn người nhiều mặt, khó ai sánh bằng! Ngài Dương Đình Nghệ chẳng nhầm: Gả con gái tuổi trăng rằm cho Ông. Kiều Công Tiễn, kẻ cuồng ngông, Giết Dương Đình Nghệ “lập công” dâng Tàu! Lưới Trời lồng lộng thoát đâu, Ngô Quyền đuổi bắt, chặt đầu hắn ngay. Vua Nam Hán (2) biết tin này, Sai Lưu Hoằng Tháo xuất ngay “binh hùng”. Ngô Quyền chước lạ đem dùng: Sai quân đóng cọc khắp vùng cửa sông (3). Hoằng Tháo ít tuổi, trí nông, Đưa toàn quân hắn vào vòng hiểm nguy. Mọi dự tính đều đúng y, Thủy triều rút xuống, tức thì...See more

Please to comment
Bà Triệu (1) Có một người con gái Tên là Triệu Thị Trinh, Cha mẹ đều mất sớm, Anh nuôi dạy tận tình. Bọn Đông Ngô xâm lược Hống hách và ngang ngược, Tội ác chúng gây ra, Giấy nào ghi hết được! Thương Dân nên ghét giặc, Yêu Nước phải vùng lên. Cùng anh, tuyển mộ lính, Cả nghìn người ghi tên! Núi Nưa (2): nơi luyện binh, Đêm ngày không ngưng nghỉ. Năm hai trăm bốn tám (248), Nhằm đồn giặc trực chỉ! Suốt trong nhiều tháng liền, Ác chiến ở Bồ Điền (3) Giặc kinh hồn bạt vía Và thất đảo bát điên. Chúng cầu cứu viện binh, Đông Ngô phái Lục Dận, Đem những tám nghìn quân Chúng xua ngay vào trận. Quân ta quyết đánh trả Nhưng không được bao lâu. Bởi lũ giặc đông quá, Quân ta tan rã mau! Và ngay tại núi Tùng (4),...See more

Please to comment
Hai Bà Trưng Hai Bà Trưng ở châu Phong, Thương Dân, yêu Nước, đồng lòng đứng lên. Đuổi đi một lũ yêu tinh, Bọn Tàu - Đông Hán. Để yên sơn hà! Hai Bà uy dũng xông pha, Sáu lăm (65) thành. Thắng như là chẻ tre! Mặt tên Tô Định xanh lè, Chỉ mong thoát chết để về Tàu bang. Hai Bà lẫm liệt, hiên ngang, Thúc voi rượt đuổi một đàn bại binh. Nước Non trở lại thanh bình, Mê Linh xưng đế. Quang vinh vô cùng! Bọn Tàu – Đông Hán phát khùng Sai tên Mã Viện điên cuồng kéo sang. Hai Bà thất thế. Không hàng! Gieo mình dòng biếc Hát giang tự trầm (*)! Muôn đời Dân Việt ghi công: Đi đầu cứu Nước - Má hồng - Ai ơi! Ninh Thuận, 22-3-2018 (6 tháng 2 năm Mậu Tuất – Ngày Kỉ niệm Hai Bà Trưng) PHAN THÀNH KHƯƠNG (*) Tự trầm: tự chìm xuống nước để chết....See more

 • Lê Trung Tĩnh, Phan Thành Khương (ít dùng)  and  1 others  like this.
  • Lê Trung Tĩnh  Tôi cũng đang đọc cho cháu ở nhà về Hai Bà Trưng. 18:57 13/10/2018
  • Phan Thành Khương (ít dùng)  Vâng. 19:09 13/10/2018
Please to comment
Duy Tân, Vua yêu nước Tặng các cựu giáo sư và các cựu học sinh Trường Trung học Duy Tân (Phan Rang, Ninh Thuận) Khi Ông tròn bảy tuổi (1), Người Pháp đã chọn Ông, Đặt Ông lên “ngôi báu” Vì họ không hiểu thấu Lòng dạ chú bé con: Rất yêu Nước thương Non, Căm thù quân xâm lược, Quyết đấu tranh để được Độc lập và tự do. Ông cải trang, đi câu Để luận bàn việc lớn Với người cùng chí hướng, Thái Phiên, Trần Cao Vân,… Bến Văn Lâu, chiều hôm, Quyết ra tay diệt giặc! Nhưng thực dân biết được, Chúng bắt bớ, khảo tra,… Và cũng như vua cha (2) Chúng đày Ông biệt xứ, Sang Réunion (3), Bốn bề toàn sóng dữ. Ông âm thầm chịu đựng, Quyết học một số nghề Để mai kia trở về, Giúp Dân và giúp Nước. Và khi quân...See more

 • Lê Trung Tĩnh, Phan Thành Khương (ít dùng)  and  1 others  like this.
  • Phan Thành Khương (ít dùng)  Vâng. Anh có những thông tin rất quí. 16:15 27/09/2018
  • Lê Trung Tĩnh  Cảm ơn bác Khương và bác Huy. 18:59 13/10/2018
Please to comment

Phan Thành Khương (ít dùng)

575 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Ninh Thuận
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Motorcycle
 • Availability:
 • Weekend
 • Interest:
 • Travel
  In English
  Education
  Lifestyle
  Sports
  Religion
About me:

Friend list (50)