Dashboard of Phan Thành Khương (ít dùng)

Phan Thành Khương (ít dùng)

575 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Ninh Thuận
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Motorcycle
 • Availability:
 • Weekend
 • Interest:
 • Travel
  In English
  Education
  Lifestyle
  Sports
  Religion
About me:

Friend list (50)

“Thư thất điều” của Phan Châu Trinh, một bản cáo trạng đanh thép, hùng hồn Phan Châu Trinh (9/9/1872 – 24/3/1926) là Nhà cách mạng, Nhà văn, Nhà thơ, Nhà văn hóa lớn của Dân tộc Việt Nam. Tất cả những lời nói, bài viết và hành động của Ông đều nhằm đấu tranh cho một Quốc gia Việt Nam Độc lập, Tự do, Dân chủ và Phồn vinh. Tuy được trui rèn trong môi trường Nho học nhưng Phan Châu Trinh đã sớm nhận thức được sự lạc hậu của thể chế phong kiến chuyên chế, sự ưu việt của thể chế dân chủ, tự do. Bởi vậy, hơn ai hết, Phan Châu Trinh đã kịch liệt phê phán thể chế phong kiến chuyên chế, mạnh mẽ lên án vua quan phong kiến thối nát, bạo tàn. “Thư thất điều” được Phan Châu Trinh viết ngày 14 tháng 7 năm 1922 để gửi cho vua Khải Định nhân dịp vua Khải Định...See more

 • Phan Thành Khương (ít dùng), Lê Quang Huy  like this.
  • Phan Thành Khương (ít dùng)  Cảm ơn anh! 16:10 27/09/2018
  • Lê Trung Tĩnh  Cảm ơn bác Khương. Không biết sau khi gửi thư này thì cụ Phan có bị gì không? 21:26 13/10/2018
  • Phan Thành Khương (ít dùng)  Không. Lúc này ông đang ở Pháp. 11:16 14/10/2018
Please to comment
Đọc lại một số thi phẩm của Phan Châu Trinh Năm 2016 là năm kỉ niệm 90 năm Ngày mất của Nhà cách mạng, Nhà văn hóa kiệt xuất Phan Châu Trinh (24/3/1926 - 24/3/2016). Trong quá trình hoạt động cứu Nước, cứu Dân, Phan Châu Trinh đã viết một khối lượng tác phẩm đồ sộ bằng chữ Hán, chữ Nôm, chữ Quốc ngữ và chữ Pháp, với nhiều thể loại khác nhau : thơ chữ Hán và thơ tiếng Việt, nghị luận chính trị, tiểu thuyết diễn ca, các bài báo, các bài diễn thuyết, thư từ, v.v… (1). Nhân dịp đón năm mới 2016, chúng ta cùng đọc lại một số thi phẩm của Ông để hiểu được phần nào lòng yêu Nước thương Dân đậm đà, sâu sắc, tinh thần cách mạng kiên cường, gang thép và tư tưởng tiên tiến của vị Lãnh tụ Phong trào Duy Tân, của một Người mà "Ba tấc lưỡi mà gươm mà súng,...See more

 • Lê Trung Tĩnh, Trần Kim Thập  and  2 others  like this.
  • Lê Trung Tĩnh  Tôi đang phát triển nút Shares. Những bài như vầy chúng ta nên share rộng rãi trong cộng đồng Livenguide. 21:32 13/10/2018
  • Phan Thành Khương (ít dùng)  Tôi chỉ thấy, chỉ biết share trên FB! 11:18 14/10/2018
Please to comment
Phan Châu Trinh như tôi hiểu Là một Người yêu Nước và thương Dân, Ông sống một đời vì Dân, vì Nước. Là một Người dẫn đường, đi trước, Ông tiên phong cổ xuý DÂN CHỦ ở Việt Nam. Trước cả Mohandas Karamchand Gandhi [1], Trước cả Martin Luther King, Jr. [2], Ông đề xướng BẤT BẠO ĐỘNG Để đấu tranh giành Tự do, Độc lập. Bởi tin, yêu Con Người, Ông quyết không dùng súng, đạn. Làm Cách mạng để cứu Nước, cứu Dân, Ông quyết không thèm vay mượn Những học thuyết của người ta để tròng lên cổ Dân ta! Ông dựa vào Dân mình để cứu lấy Người mình: KHAI DÂN TRÍ, CHẤN DÂN KHÍ, HẬU DÂN SINH [3], Một chữ Dân viết hoa trong lòng Người tin yêu Dân nhất. Ông chủ trương DUY TÂN để tiến lên phía trước. Đổi mới Con Người để đổi mới Quê hương,...See more

Please to comment
Nên hiểu “khai Dân trí, chấn Dân khí, hậu Dân sinh” của nhà cách mạng Phan Châu Trinh như thế nào? Phan Châu Trinh (1872-1926) là một nhà cách mạng kiệt xuất, người tiên phong cổ vũ Dân chủ ở Việt Nam, người đã đề xướng đường lối cứu nước bất hủ: “khai Dân trí, chấn Dân khí, hậu Dân sinh”. Nói một cách vắn tắt thì “khai Dân trí, chấn Dân khí, hậu Dân sinh” là mở mang nhận thức, tri thức của Dân; chấn hưng ý chí, chí khí, khí phách của Dân; làm cho đời sống của Dân được đầy đủ, hùng hậu. 1. Mở mang nhận thức, tri thức của Dân: Mất nước không phải vì thực dân mạnh mà vì ta yếu. Mà cái yếu nhất của Dân ta chính là nhận thức, tri thức, trình độ văn hóa, trình độ khoa học – kĩ thuật của Dân ta quá thấp kém, quá lạc hậu, quá lỗi thời....See more

 • Lê Trung Tĩnh, Phan Thành Khương (ít dùng)  and  1 others  like this.
 • Please to see more comments
  • Phan Thành Khương (ít dùng)  OK 07:16 05/09/2018
  • Phan Thành Khương (ít dùng)  Minds, nó có chức năng share qua Facebook. 12:56 27/09/2018
  • Lê Trung Tĩnh  Da lam xong chuc nang share qua FB roi do bac. Bac coi o cuoi post cua bac co nut Share cua FB 14:48 27/09/2018
  • Phan Thành Khương (ít dùng)  OK! 15:11 27/09/2018
  • Lê Trung Tĩnh  Tôi đã share các bài của bác trên FB. Và share cho các bạn trên Livenguide nữa. Chức năng này đang hoàn thiện. 21:35 13/10/2018
Please to comment
“Gặp trên đường về” - lời từ biệt thế gian đầy lưu luyến và lo lắng Nhà thơ Tường Linh sinh ngày 12 tháng 12 năm 1931 tại làng Trung Phước, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam. Năm 23 tuổi (1954), ông ra Huế, Quảng Trị. Năm 25 tuổi (1956), ông vào Sài Gòn và từ đó đến nay, suốt 60 năm qua, ông sống ở Sài Gòn. Ngày 12 tháng 12 năm 2005, nhân sinh nhật lần thứ 74, ông viết “Gặp trên đường về” (xem phụ lục) với một chú thích được đặt trong ngoặc đơn “(Dành cho ngày từ biệt tất cả)” Vậy “Gặp trên đường về” là gặp trên đường từ biệt thế gian, từ biệt cõi đời này, là “sống gửi thác về”, là “về” với ông bà. “Gặp trên đường về” là bài thơ thứ 396 trong tập “Thơ Tường Linh tuyển tập” (NXB Văn học, năm 2011) và cũng là bài...See more

Please to comment
Việt Nam: biển, đảo, đất, trời, … (Dựa theo ý thơ “Nam quốc sơn hà” (Sông núi nước Nam) của Anh hùng Dân tộc Lí Thường Kiệt) (*) Việt Nam: biển, đảo, đất, trời, … Dân ta là chủ nghìn đời, xưa - nay! Thế gian công nhận điều này, Bọn bành trướng sẽ là bầy bại vong! Ninh Thuận, 27-5-2016 PHAN THÀNH KHƯƠNG (*) Sáng 24-5-2016, tại Hà Nội, Tổng thống Barack Obama đã nhắc lại hai câu thơ của Lí Thường Kiệt bằng tiếng Anh như sau: “The Southern emperor rules the Southern land. Our destiny is writ in Heaven’s Book.” Vietnam: sea, islands, land, sky, ... (According to the poem "Nam quoc son ha" (Southern mountains and rivers) of the Hero of Li Thuong Kiet) (**) Vietnam: sea, islands, land, sky, ... Vietnamese peoples is the owners since ancient times! The world have confirmed this truth, Aggressors will have failed and...See more

 • Lê Trung Tĩnh, LVGViV  and  5 others  like this.
  • LVGViV  Việt Nam: biển, đảo, đất liền, (bầu) trời bác Khương ơi 21:01 12/08/2018
  • Phan Thành Khương (ít dùng)  Vâng. 12:36 14/08/2018
Please to comment

Phan Thành Khương (ít dùng)

575 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Ninh Thuận
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Motorcycle
 • Availability:
 • Weekend
 • Interest:
 • Travel
  In English
  Education
  Lifestyle
  Sports
  Religion
About me:

Friend list (50)