Dashboard of đỗ duy ngọc

đỗ duy ngọc

29 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Car
 • Availability:
 • Interested in:
 • Art & Culture
About me:

Contact list (5)

Xin mời mọi người cùng tham gia ký Petition bảo vệ rừng quốc gia TAM ĐẢO.
Bức thư đề nghị công bố báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án du lịch sinh thái Tam Đảo ( do tập đoàn SunGroup thi công).
https://secure.avaaz.org/en/community_petitions/B_CONG_BO_BAO_CAO_DANH_GIA_TAC_DONG_MOI_TRUONG_CUA_DU_AN_DU_LICH_SINH_THAI_TAM_DAO/?tjwNkob

Please to comment
Nhà mới nở cửa. Chơi một bản nhạc chào mừng

Please to comment

đỗ duy ngọc

29 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Car
 • Availability:
 • Interested in:
 • Art & Culture
About me:

Contact list (5)