Dashboard of Nguyễn Lam Điền

Nguyễn Lam Điền

58 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Friend list (6)

Giật mình vì nền giáo dục quốc gia mang đậm sắc thái tình dục dâm ô. Hiệu trưởng mua dâm và tổ chức cho học sinh bán dâm. Nữ giáo viên bị điều động đi phục vụ tiệc rượu cho quan chức cấp trên. Giảng viên đại học gạ gẫm đổi tình lấy điểm. Nữ sinh viên ban ngày đến giảng đường, chiều tối ra đứng đường, đến nỗi bộ GD-ĐT phải nhọc công soạn dự thảo qui định số lần bán dâm tối đa. Xấu hổ quá. Chưa kể yếu tố bạo lực ám ảnh học đường. Phụ huynh học sinh xông thẳng vào trường hành hung và hạ nhục giáo viên. Học sinh thẳng tay đánh đập và/hoặc đâm trọng thương những người dạy dỗ mình. Nhiều thầy cô bị bạo lực đe doạ đành cúi đầu khuất phục. Đau xót quá. Và trong lúc vẫn đang vênh vang về một nền giáo dục ưu việt do họ xây...See more

 • Lê Trung Tĩnh, Le Vinh Truong  and  4 others  like this.
  • Lê Trung Tĩnh  just shared this status/Activity with Lang Biang, Lê Thanh Trưởng (Linh mục), Vân Lê, HoangVanLam, Nguyễn Lam Điền 06:21 31/10/2018
  • Trần Kim Thập  Ca ngợi nền tính ưu việt của nền giáo dục xã nghĩa, nhưng cán bộ cộng sản gởi con cái theo học ở các nước tư bản giẫy chết. Đó là chính là sự công khai bỏ đảng của các đảng viên cộng sản. Dân đen à? Chỉ có nhiệm vụ đưa lưng cho đảng cởi! 12:44 31/10/2018
  • Le Vinh Truong  Đau đớn thay! 17:01 25/11/2018
  • Chloé Diễm Châu TT  3 years 00:37 23/01/2021
Please to comment
Nhiều hy vọng kết nối xuất bản Việt - Hàn Hội sách bản quyền Hàn Quốc tại TP.HCM năm 2018 vừa khai mạc sáng 24-7 với nhiều hứa hẹn kết nối bản quyền xuất bản giữa Việt Nam và Hàn Quốc sắp tới. Diễn ra trong hai ngày 24 và 25 tháng 7 tại khách sạn New World Saigon, hội sách do Viện Chấn hưng công nghiệp văn hóa xuất bản Hàn Quốc và Hội Xuất bản Việt Nam – Văn phòng phía Nam tại TP.HCM tổ chức. Sau hội sách bản quyền Hàn Quốc lần thứ nhất năm 2017 tại Hà Nội được đánh giá thành công, hội sách lần này vẫn là mô hình giao dịch bản quyền còn mới mẻ ở Việt Nam, nơi các bên tập trung giới thiệu chào bán bản quyền các sách, nối kết giao dịch để trở thành đối tác của nhau, trong đó, chủ yếu là các doanh nghiệp sách Hàn Quốc đến Việt Nam tìm kiếm đối tác...See more

Please to comment
Thanh nhàn vô sự là tiên
Ngũ hồ phong nguyệt nổi thuyền buông chơi
Cơ tạo hóa
Phép đổi dời
Đầu non mây khói tỏa
Mặt nước cánh buồm trôi
Hươu Tần mặc kệ ai xua đuổi
Lầu Hán trăng lên gẫm mệnh trời
Dở hay nên tại lòng người cả
Nghiên bút soi hoa chép mấy lời
Tuổi già thua kém bạn
Văn chương để lại đời
Bí truyền cho con cháu
Dành hậu thế xem chơi,
(trạng Trình)

 • Lê Trung Tĩnh, Le Vinh Truong  and  1 others  like this.
  • Lê Trung Tĩnh  Thơ đã hay nhưng hình thì đúng là chịu khó chọn. Vừa thanh vừa thấp thoáng nét...phồn thực :) Cảm ơn anh Lam Điền. 23:19 24/07/2018
  • Nguyễn Lam Điền  ak, thơ thì của cụ Trạng, còn hình thì của mình thôi, hehe 15:54 25/07/2018
  • Hòa Văn  Like! 16:38 25/07/2018
Please to comment
Đến bây giờ mới thấy đây
Mà lòng đã chắc những ngày một hai một hai một hai
Đứng lại đứng!

Please to comment
 • Lê Trung Tĩnh  like this.
  • Lê Trung Tĩnh  Mấy chục người có tổ chức 23:20 24/07/2018
Please to comment

Nguyễn Lam Điền

58 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Friend list (6)