Dashboard of Hòa Văn

Hòa Văn

411 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Quảng Nam
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Motorcycle
 • Availability:
 • Day
 • Interest:
 • Travel
About me:

Viết để thở H.V "Xin chào nhau giữa con đường ..." B.G

Friend list (35)

“Giáo dục là vũ khí mạnh nhất bạn có thể dùng để thay đổi thế giới"
Mendela

Please to comment
"Khi tôi bước đến với tự do, tôi biết rằng nếu không bỏ lại nỗi đau và sự căm thù lại phía sau, tôi sẽ vẫn ở trong tù ngục."
Mendela

 • Lê Trung Tĩnh, Le Vinh Truong  and  7 others  like this.
 • Please to see more comments
  • Hòa Văn  tks a! 13:28 29/07/2018
  • Hòa Văn  Sự hóa giải> hòa giải dân tộc từ TÂM!. TẤM GƯƠNG SÁNG NGỜI! 20:35 30/07/2018
  • Hòa Văn  Sự hóa giải> hòa giải dân tộc _ đúng phải nói Đa sắc tộc _ từ TÂM!. TẤM GƯƠNG SÁNG NGỜI! 20:37 30/07/2018
  • Lê Trung Tĩnh  Phải yêu và tin con người từ đáy lòng. 21:04 30/07/2018
  • Hòa Văn  Vâng a Ông là người có lòng yêu con người vì vậy đã... 08:41 31/07/2018
Please to comment
Please to comment
 • Lê Trung Tĩnh, Đặng Nam  and  6 others  like this.
  • Hòa Văn  Like 20:45 27/07/2018
  • Hòa Văn  Like! 20:49 27/07/2018
Please to comment
 • Lê Trung Tĩnh, Vân Lê  and  3 others  like this.
  • Hòa Văn  langdongban.blogtiengviet.net 09:22 27/07/2018
  • Hòa Văn  tks! 14:29 27/07/2018
Please to comment
 • Lê Trung Tĩnh, Hòa Văn  and  2 others  like this.
  • Hòa Văn  wa kn vui nha! 13:35 26/07/2018
  • Gò Nổi Yêu Thương  về GN mình 14:41 26/07/2018
  • Gò Nổi Yêu Thương  Like 14:42 26/07/2018
  • Gò Nổi Yêu Thương  thích 21:45 26/07/2018
Please to comment

Hòa Văn

411 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Quảng Nam
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Motorcycle
 • Availability:
 • Day
 • Interest:
 • Travel
About me:

Viết để thở H.V "Xin chào nhau giữa con đường ..." B.G

Friend list (35)