Dashboard of Phan Anh Dũng

Phan Anh Dũng

83 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Friend list (4)

45 năm chúng ta đã mất một phần lãnh thổ như Huế Sài Gòn Hà Nội. Kỷ niệm những đêm không ngủ cùng Quỹ Nghiên cứu Biển Đông và Nhóm Biển Đông tại Pháp. Viết và thu thập chữ ký cho lá thư gửi Liên Hiệp Quốc và Toà án Công lý Quốc tế ngày 19/01/2014 nhân 40 năm hải chiến Hoàng Sa. Tôi để đoạn băng trả lời phỏng vấn RFI ở đây: https://drive.google.com/file/d/19Tt5GJHZ7haPOG7kSLturWQEIBfRTBLJ/view?usp=sharing Hoàng Sa: Hiến chương LHQ không cho phép thụ đắc lãnh thổ bằng bạo lực Thụy My RFI Đăng ngày 13-01-2014 Sửa đổi ngày 13-01-2014 17:44 Biển Đông | Châu Á | Liên Hiệp Quốc | Pháp luật | Phỏng vấn | Việt Nam | Hoàng Sa Gần đến ngày kỷ niệm 40 năm Trung Quốc dùng vũ lực xâm chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam 19/01/1974, đã có nhiều hoạt động của các giới trong và...See more

 • LVGViV, Trần Kim Thập  and  13 others  like this.
 • Please to see more comments
  • Lê Trung Tĩnh  Cảm ơn mọi người. Tôi sẽ post dần lại các câu chuyện của 5 năm trước. Kỷ niệm còn nhớ như in như mới hôm qua. Làm các công việc tổ chức rất thú vị, lắng nghe các ý kiến khác nhau và học được nhiều điều. 14:40 15/01/2019
  • LVGViV  Đề nghị Ts Tĩnh trình bày lại ý tưởng gửi thư cho Liên Hợp Quốc tại sao không có trả lời thì bước tiếp theo nên làm gì gây sự chú ý với các tổ chức quốc tế quốc gia quan tâm trong tình hình hiện nay? Quỹ Nghiên Cứu Biền Đông vì hòa bình công lý cho Biển Đông có hoạt động gì mới không?....Cảm ơn Tiến sĩ Lê Trung Tĩnh   See more 20:21 24/04/2020
  • LVGViV  vừa chia sẻ bài đăng/Hoạt động với Song Phan , NGO S. Dong Toan , Trần Kim Thập , HAIAU VUONG PHAN , Phan Anh Dũng , Tran Thi Diem Chau See more 20:23 24/04/2020
  • Chau & LVG  TS Tĩnh Lê Trung Tĩnh  làm ơn cho chữ đậm nhe. Cảm ơn. 22:44 14/07/2020
Please to comment

Phan Anh Dũng

83 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Friend list (4)