Dashboard of Gò Nổi Yêu Thương

Gò Nổi Yêu Thương

89 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Quảng Nam
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Car
  Motorcycle
 • Availability:
 • Day
 • Interest:
 • Travel
  Business
  Religion
About me:

Quê hương là chùm khế dù chua vẫn là QH.

Friend list (15)

Chợ Hà Mật ở làng Hà Mật xưa nay ở thôn Hà An Điện Phong, GN. Một trong những chợ quê xưa nổi tiếng. Ai người GN cũng nhớ...

Please to comment
Giếng Bốn Trụ xóm Hòa Bình làng Đông Bàn nay ở thôn Tân Bình 3 Điện Trung, Gò Nổi - Điện Bàn, Quảng Nam.
Đi xa ai cũng nhớ...

Please to comment
Chào cb Gò Nổi mình yêu thương có nhiều điều rất muốn chia sẻ mời bạn liên hệ....

 • Lê Trung Tĩnh, LVGViV  and  2 others  like this.
  • Gò Nổi Yêu Thương  Like bạn nha! 14:33 26/07/2018
  • Hòa Văn  Like! 15:35 26/07/2018
Please to comment

Gò Nổi Yêu Thương

89 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Quảng Nam
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Car
  Motorcycle
 • Availability:
 • Day
 • Interest:
 • Travel
  Business
  Religion
About me:

Quê hương là chùm khế dù chua vẫn là QH.

Friend list (15)