Dashboard of SamuraiGenghiskhanNinja

SamuraiGenghiskhanNinja

643 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Friend list (11)

Rỏ là cu chian này chơi khăm nguoi ta dữ lắm,nên giờ mới lãnh hậu quả, không ngăn chặn kịp nó hốt hết ,rồi đế lại một thế giới bẩn thiếu như địa ngục

Please to comment
Do đuoc đào tạo kỷ lưỡng, minh bạch nên dù đã bị tiến sĩ lu, tien si lon đứng lơp cải tạo mà cac quân nhân, trí thức Vnch truoc 75 vẫn còn đầy đủ minh mẫn sáng suốt dạy bảo con cháu họ thành nhũng con nguoi giỏi giang từ Vn đến toàn cầu.

Please to comment
Please to comment
Please to comment
Ăn ở sao mà giờ Nike muốn bỏ chạy, vậy là dại hay khôn liề..?

Please to comment

SamuraiGenghiskhanNinja

643 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Friend list (11)