Dashboard of SamuraiGenghiskhanNinja

SamuraiGenghiskhanNinja

643 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Friend list (11)

*Anh khong chet dau Anh*, cai ₫ep của toàn xa hoi thời anh ,của Anh se song mai ,lam nguoi ta nho mãi

..
https://youtu.be/CFIiWFtxclM   


Please to comment
Hãy tĩnh lại đi các người đang hưởng lộc từ bọn quỉ, nó đầu tư, bán đồ rẻ....cho các người đem qua biên giới về bán lại cho dân nghèo dễ dàng vì không có tiêu chí chất lượng nào đánh giá, roi các người giàu nên các nguoi thấy được mà im. Hởi các quan chức vì tư lợi mà không vì dân tộc, các người có giữ được không hay là chỉ là mồi câu cho bọn quỉ, sau này nó lấy lại còn hơn (vì đã được xây cất , khai phá rồi), các người có chuyển tiền qua nước ngoài thì có được gang tay đâu. Mồ mà tổ tiên các người , dòng họ các người vẫn bị quỉ nó giày xéo sau khi nó đã cướp được. Các người đang hưởng lộc khi ( phỏng dá..) một nơi trù phú để cướp , chộp lấy thành quả của một nền văn minh đang đứng đỉnh khu vực , để làm nó chìm đi tới đáy văn minh...See more

Please to comment
Please to comment
Dự kiến làm đường chạy dài theo miếng đất cũng giao cho một tên , mở cổng rào với hàng xóm với một tên đó mà gần như không có cổng khóa , .....giống như một kiểu cấn trừ nợ , hay nhận lấy sự hứa hẹn chống đở nào đó mà con cái trong nhà khong biết, thật là bi kịch cho mấy đứa con khi bị chọn và giao kèo sinh mệnh cho chói só

Please to comment
Mua bảo hiểm y tế, không duoc hưởng chế độ vào thứ bảy nếu đi khám vào thứ bảy, còn quan chức thì được nghĩ thứ bảy, dân lao động , công nhân thì bì chủ cả bắt làm thứ bảy vì cái luật lao động kiểu bóp cổ dân nghèo, công nhân chết dần chết mòn. Dân nghèo , công nhân làm nặng nhọc, tăng ca... làm luôn thứ 7, quan chức nhà nước làm việc không bị chút áp lực nào, lại duoc nghĩ thứ 7, pa me nó

Please to comment

SamuraiGenghiskhanNinja

643 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Friend list (11)