Dashboard of Trần Thị Diễm Châu

Trần Thị Diễm Châu

4232 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Germany - Bonn
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Bus
  Train
  Cruise ship
  Motobicycle
  Foot
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Weekday
  Weekend
 • Interested in:
 • Art & Culture
  Food & Drink
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Religion & Philosophy
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

Chúa Giê su-Jesus Christ là Đấng cứu chuộc. Và tôi yêu Chúa.

Contact list (111)

Thành phố cảng đẹp lắm mình mới tới là thưởng thức vang trắng luôn với món đặc sản.
Các bạn LivenGuider online sẽ thấy DC .

 • Lê Trung Tĩnh, Đoàn Nghiêm  like this.
  • Đoàn Nghiêm  Tui tưởng chị ghi thiếu chữ 'Washington' trong 'Washington, D.C.'. 00:36 18/08/2019
   Lê Trung Tĩnh  ;) 02:04 18/08/2019
Please to comment
#Áo_dài_xuống_đường Mẹ Nấm Lời Kêu Gọi Quốc Nội Hải Ngoại Xuống Đường Chống Trung Quốc Xâm Lược Kính gửi tất cả mọi người dân Việt Nam yêu nước, Bảo vệ chủ quyền Đất Nước là nghĩa vụ và là quyền bất khả xâm phạm của mọi công dân. Chính quyền là cơ chế được dân bầu ra để đại diện cho dân trong các bang giao quốc tế, chứ không phải để cướp đi vai trò và quyền bảo vệ tổ quốc của nhân dân. Quyền và nghĩa vụ của chúng ta lại càng quan trọng và cấp thiết hơn khi chính quyền đã không đại diện nhân dân để quyết tâm bảo vệ Tổ Quốc. Do đó, chúng tôi gửi "Lời Kêu Gọi Quốc Nội Hải Ngoại Xuống Đường Chống Trung Quốc Xâm Lược" đến những người dân Việt Nam yêu nước ở khắp mọi nơi để đạt được những mục...See more

 • Đặng Bình, Đoàn Nghiêm  and  1 others  like this.
  • Trần Thị Diễm Châu  just shared this status/Activity with Hội nhóm Bảo vệ Quyền Phụ Nữ, No to U line on globe and map 22:09 17/08/2019
  • Trần Thị Diễm Châu  Cảm ơn ông bà anh chị em chia sẻ đồng cảm với Diễm Châu. 22:12 17/08/2019
  • Trần Thị Diễm Châu  Cảm ơn Mẹ Nấm  22:15 17/08/2019
  • Đoàn Nghiêm  Ít người Việt Nam tự chủ, tức là hành động từ trong tâm và ý thức. Ngoài ra, người Việt Nam cũng rất nhanh nhảu kiểu láu cá. Dù tập hợp với nhau một lần nhưng khi thấy một vài người ra về là tức thì trong lòng họ sợ thua thiệt nên quyết không chậm chân trong chuyện ... bỏ về. Từ đó, sức mạnh quần chúng dễ tan rã. 00:48 18/08/2019
Please to comment
What's in your mind? 1 John 5 - Ai tin Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ thì sinh bởi Đức Chúa Trời; ai yêu thương Đấng sinh thành thì cũng yêu thương người được Đấng ấy sinh ra. 2Bởi điều nầy, chúng ta biết mình yêu thương con cái Đức Chúa Trời: Đó là chúng ta yêu Đức Chúa Trời và làm theo các điều răn của Ngài. 3Yêu Đức Chúa Trời tức là chúng ta vâng giữ các điều răn của Ngài; điều răn của Ngài không phải là nặng nề. 4Vì ai sinh bởi Đức Chúa Trời thì chiến thắng thế gian; điều làm cho chúng ta chiến thắng thế gian chính là đức tin của chúng ta. 5Ai là người chiến thắng thế gian, nếu không phải là người tin Đức Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời? 6Đức Chúa Jêsus Christ là Đấng đã đến bởi nước và huyết, không phải chỉ bởi nước mà thôi, nhưng bởi nước và huyết....See more

 • Đoàn Nghiêm  like this.
  • Trần Thị Diễm Châu  - Vì có đức tin vào Chúa Giê su, khi mong muốn và cầu nguyện cho một người nào đó Châu thường hay nói NẾU CHÚA MUỐN. Mình muốn và không làm được nhưng cầu xin thì Chúa ban cho. Có câu này trong Kinh Thánh: tâm linh thì mạnh nhưng thân xác (tâm hồn thuộc về phần này) thì yếu đuối. Vậy nên NẾU CHÚA MUỐN thì không có gì là không thể: chúng ta biết mình yêu thương con cái Đức Chúa Trời: Đó là chúng ta yêu Đức Chúa Trời và làm theo các điều răn của Ngài. Tạ ơn Chúa.
   13:27 16/08/2019
Please to comment

Trần Thị Diễm Châu

4232 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Germany - Bonn
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Bus
  Train
  Cruise ship
  Motobicycle
  Foot
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Weekday
  Weekend
 • Interested in:
 • Art & Culture
  Food & Drink
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Religion & Philosophy
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

Chúa Giê su-Jesus Christ là Đấng cứu chuộc. Và tôi yêu Chúa.

Contact list (111)