Dashboard of Tran Thi Diem Chau

Tran Thi Diem Chau

5512 Credits Price: 1 USD/hr
 • Location:
 • Germany - Bonn
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Contact list (121)

Chau Tran  ist mit  Nhung Nguyen  und  Grace Bui  unterwegs. 34 Min  ·  PRAISE THE LORD! Jesus Christ The Savior. Chúa có kế hoạch cho chúng ta "Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống động và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, xuyên thấu đến nỗi phân chia (tâm) hồn với (tâm) linh, khớp với tủy, phán đoán các tư tưởng và ý định trong lòng. Chẳng loài thọ tạo nào có thể che giấu được trước mặt Chúa, nhưng tất cả đều trần trụi và phơi bày trước mắt Đấng mà chúng ta phải khai trình. Do đó, vì chúng ta có một thầy tế lễ (tối cao) thượng phẩm vĩ đại đã vượt qua các tầng trời là Đức Chúa Jêsus, Con Đức Chúa Trời, nên hãy giữ vững những điều chúng ta xưng nhận. Vì chúng ta không có một thầy tế lễ (tối cao)...See more

Please to comment
Please to comment
 • Lê Trung Tĩnh  like this.
  • Đoàn Nghiêm  Khủng hoảng nhân đạo, đối với người và cả đối với động vật. 11:19 26/01/2020
Please to comment

Tran Thi Diem Chau

5512 Credits Price: 1 USD/hr
 • Location:
 • Germany - Bonn
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Contact list (121)