Dashboard of Tran Thi Diem Chau

Tran Thi Diem Chau

10439 Credits Price: 1 USD/hr
 • Location:
 • Germany - Bonn
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Availability:
 • Day
 • Interest:
 • Art & Culture
  Nature & Environment
  Religion & Philosophy
About me:

I live in Bonn, Germany.

Contact list (194)

Chau Tran 18 Min.   · Mit Öffentlich geteilt Lord Jesus please pray for the victims' family and your people in France; all people around the wolrd who are in need, thank you Lord! You knows us who belong to you till the end for your Kingdom. We love you. Amen! #PrayFortheKingdomofGod #JesusisLove #Thankyou #prayForNice Open Doors Deutschland 1tfsSpgnon fdSsstodre.df   ·  Heute Vormittag hat es eine Messerattacke in einer Kirche in Nizza gegeben. Die Lage ist noch relativ unklar, aber es soll nach Polizeiangaben mindestens drei Tote und mehrere Verletzte geben - mindestens einer der Menschen in der Kirche soll enthauptet worden sein. Der Täter wurde laut Medien festgenommen. Bitte bete für unsere Nachbarn in Frankreich! Bete für Frieden und Einheit im Land und dass weitere Anschläge verhindert werden...See more

Please to comment
Please to comment
Chau Tran 3 Min.   · Mit Öffentlich geteilt   Mình nhận quà là 3  4 câu Kinh Thánh (nói rõ hơn) là thức-ăn-cho-tâm-linh-này-ngọt-hơn-mật-ong và quý hơn vàng ròng^^ Liebe Chau, der HERR ist dir näher als jeder Mensch. Er lebt in dir !  "aber er ist mir gut, Gott zu naher; ich habe Gott den HERRN meinen Zuflucht gemacht, dass ich all dein Tun verkündigt" Psalmen 73,28 Liebe Grüße Dear Chau, the Lord is closer to you than anyone. He lives in You ! "but it is good to me, God too near; I have made my refuge to the Lord God, so that I can proclaim all you do" Psalmen 73,28  Regards Châu thân mến, Chúa ở gần bạn hơn bất cứ ai. Anh ấy sống trong Bạn! "Nhưng thật tốt cho tôi, Đức Chúa Trời ở quá gần; tôi đã nương náu nơi Chúa là Đức Chúa Trời, để tôi có thể công...See more

  • Tran Thi Diem Chau  Google dịch "Anh ấy" cũng hay khỏi sửa:) Tiếng Việt có nhiều đại từ mắc mệt ai sáng tạo chi phức tạp thế 18:47 29/10/2020
  • Tran Thi Diem Chau  just shared this status/Activity with FBfriend, Chau & LVG 11:54 30/10/2020
Please to comment
Chau Tran 43 Min.   · Mit Öffentlich geteilt 1 Thessalonica Phao-lô, Sin-vanh và Ti-mô-thê gởi cho Hội-thánh ở thành Tê- sa-lô-ni-ca, Hội thánh trong Đức Chúa Trời, là Cha, và trong Đức Chúa Jêsus Christ. Cầu xin ơn lành và sự bình an ban cho anh em! 2 Chúng tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời, thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện; 3 vì trước mặt Đức Chúa Trời, là Cha, chúng tôi nhớ mãi về công việc của đức tin anh em, lòng yêu thương anh em, sự bền đổ về sự trông cậy của anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ; 4 Anh em được Đức Chúa Trời yêu thương, chúng tôi biết anh em là người được Chúa chọn. 5 Phúc âm rao truyền cho anh em không những bằng lời nói thôi, mà cũng bằng quyền năng của Đức...See more

 • Lê Trung Tĩnh  like this.
  • Tran Thi Diem Chau  Hôm nay lại có hung tin tại Nice France khủng bố tấn công bằng dao và sau đó chúng nó la hét khẩu hiệu Đấng giáo chủ vĩ đại 17:46 29/10/2020
  • Tran Thi Diem Chau  https://www.youtube.com/watch?v=Zaif2rc4cME 18:09 29/10/2020
  • Tran Thi Diem Chau  Lord Jesus ! 18:12 29/10/2020
  • Lê Trung Tĩnh  Chỉnh lại hai icon ngay với nhau rồi đó chị Tran Thi Diem Chau  12:24 30/10/2020
  • Tran Thi Diem Chau  Please chỉnh lại lần nữa 2 nút like và share cho nó làm đẹp giao diện đi Ts TĨNH tự nhiên lúc thì đưa lên đưa xuống lúc thì cắt đầu cắt đuôi kinh quá 19:08 17/11/2020
Please to comment

Chau Tran

19 Min.  · Mit Öffentlich geteilt

Öffentlich

#Tango #services WE need to learn how to HAVE LOVE not only to WANT #oxytocin right?

#sang trọng https://www.youtube.com/watch?v=F2zTd_YwTvo  • Tran Thi Diem Chau  Phải ông thầy mention cái vụ này không ta ^^ : "Chúng ta cần học để muốn những gì chúng ta có, không phải để có những gì chúng ta muốn, để có được hạnh phúc ổn định và vững chắc." (Dalai Lama).
   Thay cau nay tren FB Phan Thanh Khuong.
   08:20 29/10/2020
  • Hội nhóm Bảo vệ Quyền Phụ Nữ  just shared this status/Activity with Hội nhóm Bảo vệ Quyền Phụ Nữ 12:56 29/10/2020
Please to comment

HELLO heart Vietnam
https://www.youtube.com/watch?v=ZqjhmdRgXMwPlease to comment

Tran Thi Diem Chau

10439 Credits Price: 1 USD/hr
 • Location:
 • Germany - Bonn
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Availability:
 • Day
 • Interest:
 • Art & Culture
  Nature & Environment
  Religion & Philosophy
About me:

I live in Bonn, Germany.

Contact list (194)