Dashboard of LVG'er 9999

LVG'er 9999

15386 Credits Price: 9999 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Hồ Chí Minh city
 • Gender:
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
  Chinese
  Spanish
  Portuguese
  Russian
  Japanese
  Hindi
  Arabic
  Indonesian
  Korean
  Turkish
  Thai
 • Transports:
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Finding Friends
  Travel
  Business
  Mood
  In English
  Education
  Health
  Sports
  Religion
  Nature
  Politics
  Entertainment
  Technology
  Fun
About me:

Friend list (512)

Better a small serving of vegetables with love

than a fatten calf with hatred.

Proverbs 15:17


Please to comment

"Paedophile" "Rape" "Discrimination" ALIVE !

 


Please to comment
Facebook Manh Dang BLUEZONE TỌC MẠCH QUÁ ! -------//------- Nén lại sự nghi ngại, tôi tải app Bluezone để mong góp sức nhỏ trong cuộc phòng chống nạn dịch cúm Tàu đang hoành hành khu vực TP.HCM. Khi cài đặt, Bluezone yêu cầu mở bluetooth và GPS để định vị. Tôi đều đồng ý, vì cả 2 sẽ giúp chương trình phát hiện với các tiếp xúc gần của chủ máy. Nhưng đến khi Bluezone yêu cầu được đọc tất cả thông báo, thông tin cá nhân như tên trong danh bạ, nội dung tin nhắn, bỏ qua các thông báo, kích hoạt các phím trong thông báo, thay đổi các cài đặt... thì tôi chợt hãi !? Nếu chỉ là chương trình giúp phát hiện các tiếp xúc gần với chủ máy, thì tại sao Bluezone lại cần tiếp cận đến các dữ liệu riêng tư của chủ máy như danh bạ, đọc tin nhắn, thông báo ... để làm...See more

Please to comment

Better a small serving of vegetables with love

than a fatten calf with hatred.

Proverbs 15:17


 • Le Vinh Truong, LVG'er 9999  and  1 others  like this.
  • LVG'er 9999  Ts Tính Lê Trung Tĩnh  có câu nào gần giống hơn thì hay. "Của cho không bằng cách cho" 22:43 26/04/2020
Please to comment

LVG'er 9999

15386 Credits Price: 9999 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Hồ Chí Minh city
 • Gender:
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
  Chinese
  Spanish
  Portuguese
  Russian
  Japanese
  Hindi
  Arabic
  Indonesian
  Korean
  Turkish
  Thai
 • Transports:
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Finding Friends
  Travel
  Business
  Mood
  In English
  Education
  Health
  Sports
  Religion
  Nature
  Politics
  Entertainment
  Technology
  Fun
About me:

Friend list (512)