Dashboard of Tran Thi Diem Chau

Tran Thi Diem Chau

7106 Credits Price: 26 USD/hr
 • Location:
 • Germany - Bonn
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Availability:
 • Day
 • Interest:
 • Art & Culture
  Food & Drink
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Religion & Philosophy
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

I live in Bonn, Germany.

Contact list (134)

 • Đoàn Nghiêm  like this.
  • Tran Thi Diem Chau  just shared this status/Activity with FBChau, AntiCoVid19 22:39 04/04/2020
  • Tran Thi Diem Chau  Hôm nay có bạn gửi tặng KT tự may, nhớ món quà LivenGuide, mang ra chụp hình luôn. Tạ ơn Chúa! 22:48 04/04/2020
Please to comment
Please to comment
 • Nguyễn Kim Khánh ( New)  like this.
  • AntiCoVid19  just shared this status/Activity with FBChau, Tran Thi Diem Chau 18:51 04/04/2020
  • Lê Trung Tĩnh  Sao không coi được link youtube chị Châu ơi 19:39 04/04/2020
   AntiCoVid19  Ts Tĩnh coi ở YouTube nhe : NHK World - Japan 19:58 04/04/2020
   Tran Thi Diem Chau  Lê Trung Tĩnh  vì có khi ở Anh cản một số link như cô Lan có lần nói ở Mỹ không coi YouTube VN được 01:13 05/04/2020
Please to comment
Please to comment

Tran Thi Diem Chau

7106 Credits Price: 26 USD/hr
 • Location:
 • Germany - Bonn
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Availability:
 • Day
 • Interest:
 • Art & Culture
  Food & Drink
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Religion & Philosophy
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

I live in Bonn, Germany.

Contact list (134)