Dashboard of Tran Thi Diem Chau

Tran Thi Diem Chau

16497 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Germany - Bonn
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
  Chinese
  Spanish
  Portuguese
  Russian
  Japanese
  Hindi
  Arabic
  Indonesian
  Korean
  Turkish
  Thai
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Train
  Cruise ship
  Motorcycle
  Foot
  Boat
  Bicycle
  Airplane
 • Availability:
 • Day
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Finding Friends
  Travel
  In English
  Education
  Health
  Lifestyle
  Sports
  Religion
  Nature
  Politics
  Entertainment
  Technology
  Fun
About me:

Hi Livenguide! Tôi sinh ra tại Sài Gòn Việt Nam và hiện sống ở Bonn, Germany. Tôi chọn ngôn ngữ sử dụng trên mạng Livenguide là tiếng Việt, tiếng Anh, tôi không... See more

Friend list (535)

Please to comment
Hình minh họa: Sưu tầm trừ FB của UN. Tìm Bạn Bốn Phương ngày 12 tháng 5 năm 2022 * Người muốn tìm bạn, yêu cầu viết ngắn gọn về mình trong 30 chữ (bao gồm tên tuổi địa chỉ, nghề nghiệp, sở thích, cũng như yêu cầu về tính tình  người bạn muốn tìm), kèm lệ phí $10/người (check hoặc money order) gửi về: TRE MAGAZINE 3202 N Shiloh RD Garland, TX 75044 (ngoài bì thư đề Mục “Tìm bạn bốn phương”). Tuần báo Trẻ sẽ bảo mật địa chỉ, tên thật  của người muốn tìm bạn bằng một mã số và sẽ đăng trong vòng 2 tháng. * Người tìm được bạn, gửi thư đến địa chỉ trên kèm theo lệ phí sao lục chuyển thư $5 (check hoặc money order pay to TRE MAGAZINE) và 1 con tem 44 cents. Cách thức như sau: bạn dán kín thư (phong bì khổ nhỏ) và viết mã số...See more

Please to comment
Please to comment
Please to comment
Please to comment

Tran Thi Diem Chau

16497 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Germany - Bonn
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
  Chinese
  Spanish
  Portuguese
  Russian
  Japanese
  Hindi
  Arabic
  Indonesian
  Korean
  Turkish
  Thai
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Train
  Cruise ship
  Motorcycle
  Foot
  Boat
  Bicycle
  Airplane
 • Availability:
 • Day
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Finding Friends
  Travel
  In English
  Education
  Health
  Lifestyle
  Sports
  Religion
  Nature
  Politics
  Entertainment
  Technology
  Fun
About me:

Hi Livenguide! Tôi sinh ra tại Sài Gòn Việt Nam và hiện sống ở Bonn, Germany. Tôi chọn ngôn ngữ sử dụng trên mạng Livenguide là tiếng Việt, tiếng Anh, tôi không... See more

Friend list (535)