Dashboard of Chloé TTDC

Chloé TTDC

12769 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Germany - Bonn
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Contact list (214)

Ai là Chúa? Chúa là ai? Tôi nên chọn ai là Chúa của tôi đây?

https://youtu.be/FwSjG94PdmYPlease to comment
Fun

Kinh Thánh là sách gì mà người ta..."ngán" nó?

 

https://youtu.be/eDEMmN613iMPlease to comment
  • Chloé TTDC  Cảm ơn Hiệp hội thánh kinh thế giới . Amen Tạ ơn Chúa. 18:50 28/02/2021
Please to comment
https://youtu.be/XwvT9l2LY7k EEAS  >  Việt Nam  >  EU có một công cụ mạnh mẽ mới để bảo vệ nhân quyền: Cơ chế trừng phạt nhân quyền toàn cầu của EU Share EU có một công cụ mạnh mẽ mới để bảo vệ nhân quyền: Cơ chế trừng phạt nhân quyền toàn cầu của EU.   Những vi phạm và lạm dụng nhân quyền nghiêm trọng đang diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới, quá thường xuyên mà thủ phạm không để lại hậu quả gì. Với tư cách là nhà lãnh đạo toàn cầu trong việc thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền, Liên minh Châu Âu sẽ không đứng nhìn trong khi các vi phạm và lạm dụng nhân quyền nghiêm trọng diễn ra. Hôm nay, Cơ chế trừng phạt nhân quyền toàn cầu mới của Liên minh Châu Âu đã được Hội đồng Đối ngoại thông qua: nó sẽ...See more

 • Lê Trung Tĩnh  like this.
  • Chloé TTDC  Cái tựa nhìn thấy ớn thiệt 17:35 28/02/2021
  • Chloé TTDC  Nổ thôi làm mẹ gì được chúng, con cháu chúng nó qua EU đầy...làm vua thời trang đến trùm buôn kim cương 17:49 28/02/2021
Please to comment

Tại sao tôi tin Chúa Jesus?

https://youtu.be/-zvbVNs6ZI4

   • Chloé TTDC  Cảm ơn Luật sư Nguyễn Văn Đài. 07:47 27/02/2021
Please to comment
Romans 6 Nhưng bây giờ anh em đã được giải phóng khỏi tội lỗi và trở nên nô lệ của Đức Chúa Trời, thì kết quả mà anh em được là sự thánh hóa, và cuối cùng được sự sống đời đời. Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đấng Christ Jêsus, Chúa chúng ta. Rô-ma 6:22‭-‬23  http://But now that you have been set free from sin and have become slaves of God, the benefit you reap leads to holiness, and the result is eternal life. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Romans 6:22‭-‬23 NIV https://bible.com/bible/111/rom.6.22-23.NIV Có một câu kinh thánh khác: tôi sống là sống cho Chúa và chết cũng là chết cho Chúa. Nếu được nghe rằng bạn là người được Chúa chọn, hay...See more

  • Chloé TTDC  Đến công viên gần nhà vào một ngày nghỉ lúc giao mùa sang Xuân, tiểu cảnh công viên Nhật bản thật đẹp, với hình ảnh biểu tượng văn hóa châu Á có chùa chiền và tượng phật của họ thì người Đức học được gì nhỉ? 16:54 26/02/2021
  • Chloé TTDC  But now that you have been set free from sin and have become slaves of God, the benefit you reap leads to holiness, and the result is eternal life. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Romans 6:22‭-‬23 NIV https://bible.com/bible/111/rom.6.22-23.NIV 19:07 26/02/2021
Please to comment

Chloé TTDC

12769 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Germany - Bonn
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Contact list (214)