Dashboard of Trần Thị Diễm Châu

Trần Thị Diễm Châu

264 Credits Price: 10 USD/hr
 • Location:
 • Germany - Bonn
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
 • Transports:
 • Bicycle
  Bus
  Cruise ship
  Foot
  Motobicycle
  Train
 • Availability:
 • Day
  Weekday
  Weekend
 • Interested in:
 • Art & Culture
  Education & Family life
  Food & Drink
  Nature & Environment
  Politics & Social Activities
  Religion & Philosophy
  Sports & Adventure
About me:

Jesus Christ is my Saviour. I'm Christian. Vietnamese is the mother tongue. German is my favourite language besides English. That has been at right time on timeline when my heart has belonged to... See more

Contact list

"Sống trong hòa bình nhưng luôn suy nghĩ, chuẩn bị giải pháp cho những mối nguy đang đến và giải trừ mối nguy ấy bằng các phương cách chính trị, ngoại giao, tình báo, sức mạnh mềm, luật pháp quốc tế và cả chiến tranh mạng (cyberwar)."
(Tiến sĩ Lê Vĩnh Trương - Quỹ nghiên cứu Biển Đông)
https://tuoitre.vn/danh-chan-tu-xa-1053313.htm

Please to comment
Mời mọi người xem phóng sự trên SBTN về Livenguide và luật An ninh mạng: https://www.youtube.com/watch?v=AxVqRJF2QC0&fbclid=IwAR3a5leV742KTkZoe62PLtXBLJsZ6J6FpPXeA8OgN_Z9e2Il2XdQ68DECds   
Cảm ơn chị Tường An và đài SBTN.


Please to comment

Trần Thị Diễm Châu

264 Credits Price: 10 USD/hr
 • Location:
 • Germany - Bonn
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
 • Transports:
 • Bicycle
  Bus
  Cruise ship
  Foot
  Motobicycle
  Train
 • Availability:
 • Day
  Weekday
  Weekend
 • Interested in:
 • Art & Culture
  Education & Family life
  Food & Drink
  Nature & Environment
  Politics & Social Activities
  Religion & Philosophy
  Sports & Adventure
About me:

Jesus Christ is my Saviour. I'm Christian. Vietnamese is the mother tongue. German is my favourite language besides English. That has been at right time on timeline when my heart has belonged to... See more

Contact list