Dashboard of Trần Thị Diễm Châu

Trần Thị Diễm Châu

1217 Credits Price: 1 USD/hr
 • Location:
 • Germany - Bonn
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
 • Transports:
 • Bicycle
  Bus
  Cruise ship
  Foot
  Motobicycle
  Train
 • Availability:
 • Day
  Weekday
  Weekend
 • Interested in:
 • Art & Culture
  Education & Family life
  Food & Drink
  Nature & Environment
  Politics & Social Activities
  Religion & Philosophy
  Sports & Adventure
About me:

Jesus Christ is my Savor and I love Him.

Contact list

Đằng sau ‘Bộ Công an xây dựng dự án Luật Biểu tình’ là gì? VOA 18/03/2019 Phạm Chí Dũng Ảnh: Người biểu tình chống hai dự luật an ninh mạng và đặc khu kinh tế bị trấn áp. Quyền biểu tình của người dân Việt Nam đã mang trên mình một món nợ thời gian khủng khiếp: hơn một phần tư thế kỷ ma mị kể từ Hiến pháp 1992 mà không lộ hình một chút thiện tâm nào, dù chỉ là loại thiện tâm ảo ảnh. Lại mồi nhử nhân quyền để mặc cả thương mại Tháng 3 năm 2019, chính phủ của thủ tướng ‘Cờ Lờ Mờ Vờ’ Nguyễn Xuân Phúc một lần nữa lấp ló: “Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ, Bộ Công an đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu lý luận, cơ sở pháp lý và tổ chức khảo sát...See more

Please to comment
Đằng sau ‘Bộ Công an xây dựng dự án Luật Biểu tình’ là gì? VOA 18/03/2019 Phạm Chí Dũng Ảnh: Người biểu tình chống hai dự luật an ninh mạng và đặc khu kinh tế bị trấn áp. Quyền biểu tình của người dân Việt Nam đã mang trên mình một món nợ thời gian khủng khiếp: hơn một phần tư thế kỷ ma mị kể từ Hiến pháp 1992 mà không lộ hình một chút thiện tâm nào, dù chỉ là loại thiện tâm ảo ảnh. Lại mồi nhử nhân quyền để mặc cả thương mại Tháng 3 năm 2019, chính phủ của thủ tướng ‘Cờ Lờ Mờ Vờ’ Nguyễn Xuân Phúc một lần nữa lấp ló: “Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ, Bộ Công an đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu lý luận, cơ sở pháp lý và tổ chức khảo sát...See more

Please to comment
Please to comment
Please to comment
Let me ask you 2 questions:
1. Who is the Lord your God?
2. Do you believe in Jesus CHRIST - the Son of God AND love Him with all your heart, your soul and your Spirit?
If you care for the grace of God, His Will , ask Him because he care for you.

#FAITH

Please to comment

Trần Thị Diễm Châu

1217 Credits Price: 1 USD/hr
 • Location:
 • Germany - Bonn
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
 • Transports:
 • Bicycle
  Bus
  Cruise ship
  Foot
  Motobicycle
  Train
 • Availability:
 • Day
  Weekday
  Weekend
 • Interested in:
 • Art & Culture
  Education & Family life
  Food & Drink
  Nature & Environment
  Politics & Social Activities
  Religion & Philosophy
  Sports & Adventure
About me:

Jesus Christ is my Savor and I love Him.

Contact list