Dashboard of Trần Thị Diễm Châu

Trần Thị Diễm Châu

2917 Credits Price: 26 USD/hr
 • Location:
 • Germany - Bonn
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
 • Transports:
 • Bicycle
  Bus
  Cruise ship
  Foot
  Motobicycle
  Train
 • Availability:
 • Day
  Weekday
  Weekend
 • Interested in:
 • Art & Culture
  Education & Family life
  Food & Drink
  Nature & Environment
  Politics & Social Activities
  Religion & Philosophy
  Sports & Adventure
About me:

Jesus Christ is my Savor and I love Him.

Contact list (76)

Please add contact to comment
Please to comment
 • Le Vinh Truong, Nguyễn Kim Khánh ( New)  like this.
  • Trần Thị Diễm Châu  Nghĩ khác và làm khác người tài năng trẻ tuổi này rất đặc biệt, tất cả theo ý Chúa "May your will be done" in den Namen Jesus Christus amen! 11:34 12/06/2019
  • Trần Thị Diễm Châu  Cả thế giới này biết lịch sử cuộc đời bạn, không phải ý Chúa và trở về với Chúa trong đức tin có bình an và phước hạnh như Chúa muốn thì là chuyện gì hoàn hảo hơn? 12:43 12/06/2019
Please add contact to comment
Please to comment
 • Lê Trung Tĩnh, Đoàn Nghiêm  and  1 others  like this.
  • Trần Thị Diễm Châu  Iris said to Sunflower Could you tell me how come a lot of people love you right away at the first meet and wait for you for long time? Sunflower answered: because of my value for their direction to the sunlight from heaven:) Don't be silly my friend, they love you too for your true color^^ 02:42 12/06/2019
  • Lê Trung Tĩnh  Đôi khi comment load chậm bị lỗi hiện lên một comment mới chỉ có chữ Sending...Chị Châu và mọi người chịu khó xóa giúp nhé. Cảm ơn nhiều. Đang khắc phục lỗi này. 02:46 12/06/2019
Please add contact to comment
Please to comment

Trần Thị Diễm Châu

2917 Credits Price: 26 USD/hr
 • Location:
 • Germany - Bonn
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
 • Transports:
 • Bicycle
  Bus
  Cruise ship
  Foot
  Motobicycle
  Train
 • Availability:
 • Day
  Weekday
  Weekend
 • Interested in:
 • Art & Culture
  Education & Family life
  Food & Drink
  Nature & Environment
  Politics & Social Activities
  Religion & Philosophy
  Sports & Adventure
About me:

Jesus Christ is my Savor and I love Him.

Contact list (76)