Dashboard of Tran Thi Diem Chau

Tran Thi Diem Chau

8082 Credits Price: 26 USD/hr
 • Location:
 • Germany - Bonn
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Availability:
 • Day
 • Interest:
 • Art & Culture
  Food & Drink
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Religion & Philosophy
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

I live in Bonn, Germany.

Contact list (141)

Das Leben Josias - Drei bemerkenswerte Merkmale Bibelstellen: 2.Chronika 34,1.2 (Dieser Artikel kann auch als Podcast auf  www.bibelimfokus.de  angehört werden. Dort findet sich dann auch eine Weiterleitung zu Youtube, iTunes und Spotify) Drei bemerkenswerte Merkmale Wie würde Josia sich wohl verhalten? Bei  den  Vorbildern? Erstaunlich ist, dass Josia völlig anders ist. Bevor Gott uns seine Handlungen im Detail beschreibt, werden drei Dinge – wie eine Überschrift – über Josia gesagt: 1.     er tat was recht war in den Augen des Herrn 2.     er wandelte auf den Wegen seines Vaters Davids 3.     er wich weder zur Rechten noch zur Linken ab. Was Gott über Josias Leben sagt Wenden wir uns jetzt den Aussagen über Josia zu. Drei Aussagen, die es in sich haben und auch uns ansprechen: ...See more

Please to comment
The life of Josiah - three remarkable characteristics Scriptures: 2 Chronicles 34: 1-2 (This article can also be listened to as a podcast at www.bibelimfokus.de. There you will also find a redirect to Youtube, iTunes and Spotify) Three remarkable features How would Josia behave? With the role models? It is surprising that Josia is completely different. Before God describes his actions in detail, three things - like a heading - are said about Josiah: 1. He did what was right in the eyes of the Lord 2. He walked on the paths of his father David 3. He did not deviate to the right or to the left. What God Says About Josia's Life Let us now turn to the statements about Josia. Three statements that are intrinsic and also appeal to us: 1. "He did what was right in the eyes of God" Josia was aware that God saw everything he did. None of this remained hidden. Of course, this goes further than just...See more

  • Tran Thi Diem Chau  Friedemann Werkshage: - by reading God's Word daily with prayer so that we can get to know ALL of God's thoughts----> chỉ nội cái chuyện này thôi đã thấy how such a wonder ! 03:34 14/05/2020
  • Tran Thi Diem Chau  just shared this status/Activity with FBChau 03:36 14/05/2020
Please to comment
    Thi hào Nguyễn Bỉnh Khiêm và hai câu thơ tiên tri về biển Đông   Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491-1585) là đại thụ của văn học thế kỉ XVI. Ngoài các tập thơ (Bạch Vân am thi tập, Bạch Vân gia huấn, Bạch Vân quốc ngữ thi tập), Nguyễn Bỉnh Khiêm còn để lại tập “Sấm kí”, đó là những tiên đoán của Ông về thời cuộc.   Đặc biệt là trong bài thơ chữ Hán “Cự ngao đới sơn” (Ngao to đội núi), một bài thơ luật Đường 7 chữ 8 câu, Nguyễn Bỉnh Khiêm đã viết hai câu luận (câu 5 và 6) như một lời tiên tri về biển Đông:   Vạn lí Đông minh qui bả ác, Ức (*) niên Nam cực điện long bình. ( 萬里東溟歸把握, 億年南極奠隆平 .)   Dịch nghĩa: Vạn dặm biển Đông...See more

 • Phan Thành Khương, Subtract Multiply  like this.
  • FBfriend  Cảm ơn bác Khương. Dạ hay quá 10:44 29/04/2020
  • FBfriend  vừa chia sẻ bài đăng/Hoạt động với FBChau, Tran Thi Diem Chau, No to China's U line and expansion 16:55 09/05/2020
  • Lê Trung Tĩnh  Cảm ơn bác Khương. Đọc các dòng này của bác và mọi người tôi thấy chẳng lẽ lại cảm ơn...Livenguide :) 05:36 10/05/2020
  • FBfriend  Sài Gòn và miền Nam sẽ bị nước biển dâng lên và đem về với biển Đông:) "To lớn bình an" sao đây mấy ông mấy bà lãnh đạo tính sao là câu hỏi mà chả ai cần buồn hỏi nữa... 10:12 17/06/2020
Please to comment
Tôi vừa tạo Kiến nghị bãi nhiệm tư cách thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc của China:  http://chng.it/cbPM5Vjd   Mời mọi người ký tên trong  http://chng.it/cbPM5Vjd  và chia sẻ. Nội dung tiếng Việt như bên dưới đây: Kính gửi: Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc và các Lãnh đạo Thế giới Thưa Bà, Ông, Từ nhiều năm nay, China đã vi phạm các mục đích và nguyên tắc của Liên Hợp Quốc như thể hiện trong những dòng đầu tiên của Hiến chương Liên Hợp Quốc: “khẳng định niềm tin vào những quyền con người cơ bản, vào nhân phẩm và giá trị của con người”: China đã áp đặt trong nhiều năm một chế độ độc tài, xâm chiếm Tây Tạng, Tân Cương, áp đặt cho người dân ở đó một chế độ phi nhân, thanh lọc chủng tộc và văn hóa....See more

 • Le Vinh Truong, Trần Kim Thập  and  9 others  like this.
 • Please to see more comments
  • Tran Thi Diem Chau  Cảm ơn Ts Lê Trung Tĩnh  chị shared vào FB và Messenger bị chặn :) LOL tụi nó iu china nên báo cáo và FB chặn?? 15:19 26/04/2020
  • Tran Thi Diem Chau  just shared this status/Activity with FBChau , Bầu cử lãnh đạo Việt Nam dân chủ , No to China's U line and expansion , Tran Thi Diem Chau See more 15:20 26/04/2020
  • Lê Trung Tĩnh  Tôi vừa tạo link này để dễ vào, dễ tìm hơn: https://www.change.org/Remove-China-from-UN-Security-Council-permanent-members Link cũ trong post http://chng.it/cbPM5Vjd vẫn vào được bình thường. 02:50 27/04/2020
  • Lê Quang Huy  Done. 16:21 28/04/2020
   Lê Trung Tĩnh  Thank you bac Huy and everyone!! 17:16 28/04/2020
  • Subtract Multiply  Cái link ngắn http://chng.it/cbPM5Vjd chuyển tiếp qua FB nên có thể khiến người chưa log in FB thấy nghi ngờ. 19:20 28/04/2020
   Lê Trung Tĩnh  Vì bác bấm nó từ một post FB nên link nó sẽ lưu nguồn nơi click vào thôi. Đó là cách lấy tiền của FB và các trang mxh. 20:17 28/04/2020
Please to comment
Xin giới thiệu bài xuất sắc của TS Dương Ngọc Dũng Đọc người xưa mà có thể luận về ngày nay, cứ như có 1 vòng xoáy trôn ốc vậy! NGUYỄN TRƯỜNG TỘ TRONG HỐ ĐEN NHẬN THỨC CUỐI THẾ KỈ 19 DƯƠNG NGỌC DŨNG · THỨ BẢY, 25 THÁNG 4, 2020 ·THỜI GIAN ĐỌC: 42 PHÚT Phan Bội Châu đã liệt kê những nhà tư tưởng Việt Nam có xu hướng canh tân vào những năm giữa thế kỉ 19 như sau: Đặng Huy Trứ và Nguyễn Lộ Trạch (Thừa Thiên), Nguyễn Đức Thuấn (Quảng Ngãi), và Nguyễn Trường Tộ (Nghệ An). [1] Điều đáng ngạc nhiên là mỗi khi nhắc đến những trí thức có tư tưởng canh tân vào thời Tự Đức, hầu như mọi người chỉ nhớ và chỉ nhắc đến tên Nguyễn Trường Tộ (1828-1871) hay Nguyễn Lộ Trạch (1852-1895), còn Đặng Huy Trứ (1825-1874), Phạm Phú Thứ (1821-1882), hay...See more

 • FBfriend  like this.
  • FBfriend  Cảm ơn anh Trương. 23:27 27/04/2020
  • FBfriend  just shared this status/Activity with FBChau, Tran Thi Diem Chau 23:27 27/04/2020
  • FBfriend  Cảm ơn Ts Dương Ngọc Dũng. 23:28 27/04/2020
Please to comment

Tran Thi Diem Chau

8082 Credits Price: 26 USD/hr
 • Location:
 • Germany - Bonn
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Availability:
 • Day
 • Interest:
 • Art & Culture
  Food & Drink
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Religion & Philosophy
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

I live in Bonn, Germany.

Contact list (141)