Dashboard of Trần Thị Diễm Châu

Trần Thị Diễm Châu

963 Credits Price: 1 USD/hr
 • Location:
 • Germany - Bonn
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
 • Transports:
 • Bicycle
  Bus
  Cruise ship
  Foot
  Motobicycle
  Train
 • Availability:
 • Day
  Weekday
  Weekend
 • Interested in:
 • Art & Culture
  Education & Family life
  Food & Drink
  Nature & Environment
  Politics & Social Activities
  Religion & Philosophy
  Sports & Adventure
About me:

Jesus Christ is my Savor and I love Him.

Contact list

What's on your mind? Một diễn đàn chính trị của các politician quốc tịch Việt nam chừng nào mới có là câu hỏi của mình. Trích FB Võ Tuyền: "Võ Tuyền LS : 9-2-2019 lúc 22giờ VN ( 16 giờ Đức , Pháp ; 7 giờ California ) Chủ đề : Những bước cần thiết để xoá sổ đảng csVN trong năm 2019 Với các vị khách mời : - Linh Mục : Đặng Hữu Nam - Anh Thành Đổ (Cựu kỷ sư công nghệ quốc phòng Pháp ) -Anh Thái Văn Đo ( Dân làm báo ) :chia sẽ phương thức xây dựng lực lượng nồng cốt cho công cuộc tổng biểu tình toàn quốc để truất phế csVN , đây là quyền dân tộc tự quyết Kính mong ace Shere ra giúp nhé !" Link FB Võ Tuyền: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=157260625267514&id=100029507327012 See more

 • Lê Trung Tĩnh, Đặng Bình  like this.
 • Trần Thị Diễm Châu Chúng tôi đã từng ở trong mốt quốc gia có chính thể cộng hòa và nền tảng dân chủ như các nước văn mình không cộng sản communism, chúng tôi sống cho hệ giá trị này vì tinh thần dân tộc trường tồn của quốc gia Việt Nam. Các ông bà các anh em các bạn trẻ từ cộng sản Bắc việt hay không theo chính trị cộng sản không ưa màu cờ Tổ quốc của quốc gia Việt Nam Cộng Hòa cũng là chuyện thường, vấn đề là đừng ganh ghét thù hằn vì sự hạn chế của cảm xúc lấn át lý trí không giúp gì cho tương lai học tôn trọng và chấp nhận khác biệt để hội nhập, chọn lọc và cùng phát triên bền vững. Hãy nghĩ tới hiểm họa climate change ngôi nhà trái đất bị hủy hoại mà con người gánh hậu quả, băng tan, nước biển dâng lên, mưa bão, lũ lụt... 15:49 08/02/2019
 • Trần Thị Diễm Châu Chúng là nên làm gì cho Việt Nam đừng trôi ra biển và bị nhấn chìm hay có chuẩn bị chiến tranh nữa thì quân đội đang có gì... 15:52 08/02/2019
 • Trần Thị Diễm Châu *chúng ta nên... 15:52 08/02/2019
Please to comment
#Unity #Jesus "1Sự mặc khải của Đức Chúa Jêsus Christ mà Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài để bày tỏ cho các đầy tớ Ngài những việc sắp phải xảy đến. Ngài sai thiên sứ đến tỏ cho Giăng, đầy tớ Ngài, 2là người đã làm chứng cho lời của Đức Chúa Trời và cho lời chứng của Đức Chúa Jêsus Christ, tức là tất cả những gì ông đã thấy. 3Phước cho người đọc cùng những người nghe lời tiên tri nầy và vâng giữ những điều đã ghi chép trong đó, vì thì giờ đã gần rồi. Lời chào thăm bảy Hội Thánh tại A-si-a 4Giăng gửi đến bảy Hội Thánh tại A-si-a: Cầu chúc anh em nhận được ân điển và bình an từ ĐẤNG HIỆN CÓ, ĐÃ CÓ VÀ ĐANG ĐẾN, từ bảy LINH ở trước ngai của Ngài, 5và từ Đức Chúa Jêsus Christ là Đấng làm chứng thành tín, Đấng sinh trước nhất từ cõi chết...See more

Please to comment
Please to comment
 • Đặng Bình  like this.
 • Đặng Bình Bản nhạc hay! 02:40 07/02/2019
 • Trần Thị Diễm Châu Sống 2 ngày với một câu chuyện mà tim muốn vỡ đôi để sẻ chia yêu thương với Chị. Sống với tâm hồn cao thượng, đời này chị gom đủ hết những vấp ngã, cay đắng, ngọt bùi, rồi cũng nhận ra chỉ có ơn lành Chúa cứu chị, tạ ơn Chúa. Thương chị vô cùng... 02:45 07/02/2019
 • Trần Thị Diễm Châu Hoàng Thi Thơ 03:17 07/02/2019
 • Lê Trung Tĩnh Bản nhạc hay quá. Cảm ơn chị Châu. 12:05 07/02/2019
 • Trần Thị Diễm Châu Ở xứ lạ này cảm ơn như thói quen có khi cảm ơn với cả bằng mắt nữa, VN thì khác lắm 01:00 08/02/2019
Please to comment
Vietnam có LivenGuide, hãy xem đối thủ của chúng ta và bùa mê của nó thuốc VN như thế nào?
https://www.youtube.com/watch?v=3yAzDu-5IgQ   


 • Lê Trung Tĩnh, Le Vinh Truong  and  1 others  like this.
 • Trần Thị Diễm Châu just shared this status/Activity with Admin Livenguide, Lê Trung Tĩnh 12:54 05/02/2019
 • Vọng Ngụy Kiệt Đồng vốn của Trung cộng đầy ma lực và ... yêu khí ấy. Chấp nhận một cái là trọn kiếp bị 'ma xui quỷ khiến'. Nói vậy cho dễ hiểu mà tránh. 13:12 05/02/2019
 • Trần Thị Diễm Châu Tôi có một đề nghị mong mọi người thử suy gẫm, nên chăng chúng ta để tên thật và hình thật khi sử dụng LivenGuide nếu chúng ta đang ở xứ tự do? 13:22 05/02/2019
 • Vọng Ngụy Kiệt Xứ tui ở là xứ phong kiến mới. Tại đây không có quan lại, sai nha, quân tử nào chỉ xét trách nhiệm mình tui đâu. Vậy nên mới gọi là 'phong kiến mới'. 13:38 05/02/2019
 • Đặng Bình Trần Thị Diễm Châu! Tôi sống bến Pháp để tên thật và hình thật đấy chứ :=) 16:04 05/02/2019
 • Lê Trung Tĩnh Cảm ơn chị Diễm Châu. Mọi người có lẽ nên để tên, hình thật và cả vị trí của mình nếu được. Hằng trăm ngàn, triệu người để và nói lên tiếng nói thật thì thay đổi sẽ tự đến mà thôi. 04:59 06/02/2019
 • Nguyễn Mai Chung Em vẫn để hình ảnh thật, chỉ có tên là của chị gái vì FB tên thật của em đã bị khóa tài khoản. Nhưng em nghĩ điều này tuỳ ý thích của người dùng muốn sd nick hay tên thật. 08:20 06/02/2019
 • Vọng Ngụy Kiệt Vậy thì xin thứ lỗi cho tui ! FB tui dùng tên thật thì tui chỉ có thể post chính kiến với bạn bè, khó thể công khai. Chỉ có ở đây, tui bày tỏ công khai. 08:54 06/02/2019
 • Tran Thi Diem Chau *FB* ja Ts Tĩnh 19:18 07/02/2019
Please to comment
Người dịch và biên tập lại bằng tiếng Việt: Nguyen Tuong An (Germany)

Please to comment

Trần Thị Diễm Châu

963 Credits Price: 1 USD/hr
 • Location:
 • Germany - Bonn
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
 • Transports:
 • Bicycle
  Bus
  Cruise ship
  Foot
  Motobicycle
  Train
 • Availability:
 • Day
  Weekday
  Weekend
 • Interested in:
 • Art & Culture
  Education & Family life
  Food & Drink
  Nature & Environment
  Politics & Social Activities
  Religion & Philosophy
  Sports & Adventure
About me:

Jesus Christ is my Savor and I love Him.

Contact list