Dashboard of Trần Thị Diễm Châu

Trần Thị Diễm Châu

4269 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Germany - Bonn
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Bus
  Train
  Cruise ship
  Motobicycle
  Foot
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Weekday
  Weekend
 • Interested in:
 • Art & Culture
  Food & Drink
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Religion & Philosophy
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

Chúa Giê su-Jesus Christ là Đấng cứu chuộc. Và tôi yêu Chúa.

Contact list (111)

 • Lê Trung Tĩnh, Lê Lực  and  3 others  like this.
  • Đoàn Nghiêm  Bản tiếng Đức của Scarborough Fair à ? 02:24 02/08/2019
  • Trần Thị Diễm Châu  À tình cờ nghe trong chỗ làm, hồi đó ở nhà nghe nhiều lần bài này tiếng Việt rồi hát theo 05:39 02/08/2019
  • Đoàn Nghiêm  Bản tiếng Đức có cái hay riêng. 15:58 02/08/2019
Please to comment
Rốt cuộc là chúng ta con cái của Chúa có kính sợ quyền năng từ trời không?
- Con người thấy bề ngoài, Chúa thấy trong lòng.

Lord Jesus ! Xin thương xót chúng con

Photo: Sơ đồ trong bài chia sẻ tại Hội Thánh Stuttgart, người dịch tiếng Việt: Nguyễn Trường An.
Nội dung tóm lược từ Kinh Thánh.

Link: https://www.gemeinde-stuttgart.de/en/

 • Đoàn Nghiêm, Nguyễn Kim Khánh ( New)  like this.
  • Trần Thị Diễm Châu  Ôi có ai bị ám ảnh câu này như tôi không: Nếu chúng ta chỉ có sự trông cậy trong Đấng Christ về đời nầy mà thôi, thì trong cả mọi người, chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết.
   (1 Cô rinh tô 15 câu 19)
   01:49 01/08/2019
Please to comment
Khải huyền 13 Con thú được ban cho cái miệng nói những lời ngạo mạn, phạm thượng; nó được phép thực thi quyền hạn trong bốn mươi hai tháng. 6Nó mở miệng nói những lời xúc phạm đến Đức Chúa Trời, xúc phạm đến danh Ngài, đền tạm của Ngài và những người ở trên trời. 7Nó được phép giao chiến với các thánh đồ và chiến thắng họ. Nó cũng được ban cho quyền hành trên các bộ tộc, các dân, các thứ tiếng, và các nước. 8Tất cả những người sống trên mặt đất sẽ thờ lạy nó, tức là những người không có tên ghi trong sách sự sống của Chiên Con từ buổi sáng thế. 9Ai có tai, hãy lắng nghe! 10Nếu ai phải bị lưu đày, Người ấy sẽ đi lưu đày. Nếu ai phải bị giết bằng gươm, Người ấy sẽ bị giết bằng gươm. Đây là lòng kiên nhẫn, chịu đựng và sự...See more

Please to comment
HTB Church London UK "30 JULY 2019 How to Be a Good Citizen Politicians: how do we treat them? Governments and local councils: how do we view them? Taxes: do we really need to pay them? What about evil regimes? If you live under a Hitler or Stalin are you supposed to obey them? ‘Be a good citizen,’ writes the apostle Paul. ‘All governments are under God. Insofar as there is peace and order, it’s God's order. So live responsibly as a citizen. If you’re irresponsible to the state, then you’re irresponsible with God, and God will hold you responsible. Duly constituted authorities are only a threat if you’re trying to get by with something. Decent citizens should have nothing to fear’ (Romans 13:1–3, MSG). This would have been a radical idea to Paul’s original readers. In the ancient world most people saw religion and government as intertwined. The early church was still adjusting to the idea that the Messiah was not going to rule over his people in...See more

 • Fred Le  like this.
  • Trần Thị Diễm Châu  Both Romans 13 and Revelation 13 are true. There is good government and there is bad government. There is a good side to human government but there can also be an evil side. As Oscar Cullmann remarks, according to whether ‘the state remains within its limits or transgresses them, the Christian will describe it as the servant of God or as the instrument of the Devil’. How then can you live as a good citizen? 00:08 01/08/2019
  • Trần Thị Diễm Châu  Tja How then can I live as a good citizen in the Kingdom of God? 00:12 01/08/2019
Please to comment
Romans 13 Đừng mắc nợ ai điều gì, ngoại trừ món nợ yêu thương nhau; vì ai yêu người lân cận mình là đã làm trọn luật pháp. 9Vì các điều răn: “Ngươi chớ phạm tội ngoại tình, chớ giết người, chớ trộm cướp, chớ tham lam,” và bất cứ điều răn nào khác, đều tóm tắt trong câu nầy: “Ngươi phải yêu người lân cận như mình.” 10Tình yêu thương không làm hại người lân cận; vì vậy, yêu thương là làm trọn luật pháp. 11Hãy làm như vậy, vì anh em biết mình đang sống trong thời kỳ nào. Đã đến giờ anh em phải thức dậy, vì hiện nay sự cứu rỗi đã gần với chúng ta hơn lúc chúng ta mới tin. 12Đêm đã khuya, ngày gần đến; vậy chúng ta hãy lột bỏ những việc tối tăm mà mặc lấy áo giáp sáng láng. 13Hãy sống một cách đàng hoàng như đi giữa ban ngày, đừng chè chén...See more

Please to comment

Trần Thị Diễm Châu

4269 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Germany - Bonn
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Bus
  Train
  Cruise ship
  Motobicycle
  Foot
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Weekday
  Weekend
 • Interested in:
 • Art & Culture
  Food & Drink
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Religion & Philosophy
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

Chúa Giê su-Jesus Christ là Đấng cứu chuộc. Và tôi yêu Chúa.

Contact list (111)