Dashboard of Trần Thị Diễm Châu

Trần Thị Diễm Châu

1583 Credits Price: 1 USD/hr
 • Location:
 • Germany - Bonn
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
 • Transports:
 • Bicycle
  Bus
  Cruise ship
  Foot
  Motobicycle
  Train
 • Availability:
 • Day
  Weekday
  Weekend
 • Interested in:
 • Art & Culture
  Education & Family life
  Food & Drink
  Nature & Environment
  Politics & Social Activities
  Religion & Philosophy
  Sports & Adventure
About me:

Jesus Christ is my Savor and I love Him.

Your Contacts (0)

Please to comment
Tränen der Freude Tränen der Freude In des Engels Augen Tränen der Sehnsucht Suchen sich ihren Weg Tränen vor Glück Befreien ihr Herz Tränen Und doch frei von Schmerz Danke an dich Für jede dieser Tränen Für das pochen in meinem Herzen Danke für die Hoffnung tief in mir Für den Glauben in mir Danke Das der Gedanke an dich Dieses Gedicht entstehen lies Tränen der Freude In des Engels Augen Und sie verletzen nicht Und aus ihnen entsteht ein See Er hat viele Namen Nenne ihn Hoffnung Nenne ihn Glück Nenne ihn Glauben Und grenzenloses Vertrauen Komm gib mir deine Hand Tauche ein mit mir In diesem See Das Vertrauen zueinander wird uns tragen Keiner von uns kann unter gehen Lass uns träumen darin Die Welt vergessen um uns rum Vertrauen kann Brücken bauen Warum nicht auch eine Himmelsleiter? Die hinauf führt zum Licht Uns wärmt und beschützt Tränen der Freude In des Engels...See more

Please to comment
Xin chia sẻ điều mình học được qua trải nghiệm đức tin của anh em trong Hội thánh. Zion là hình ảnh so sánh hội thánh của Đức Chúa Trời, là nhà Chúa, là đền thờ nơi mà con người thờ phượng Đức Chúa trời bằng tâm linh và lẽ thật trình bày trong sách Kinh Thánh. Trong ngôi nhà thuộc về tâm linh này con người được ban phước nhận biết ý muốn của Đức Chúa Trời là thượng đế là đấng sáng tạo vũ trụ và loài người qua thần của Chúa. Jesaja 62 "nói" rất đẹp về "Nhà" này và những người ở đây được gọi là dân Thánh của Đức Chúa Trời. Hi vọng là nếu khao khát tìm kiếm chúng ta cũng được ban ơn Chúa gọi chúng ta là dân thánh của Chúa. Tạ ơn Chúa. But you have come to Mount Zion, to the city of the living God, the heavenly Jerusalem. You have come to thousands upon thousands of angels in...See more

 • Nguyễn Mai Chung  like this.
 • Trần Thị Diễm Châu Trong hình là bài hát dành cho Zion và 2 câu Kinh thánh sách Nhã Ca, tất cả đều mô tả tình 2 chiều giữa con người và Thiên Chúa, những người được Chúa chọn đều nếm biết tình yêu này. 00:17 04/03/2019
 • Trần Thị Diễm Châu * mô tả tình yêu 00:18 04/03/2019
Please to comment
Please to comment
WhatsApp
Diễm không môi mỏng và không.nhiều chiện trái lại tôn trọng quyền riêng tư của vợ chồng Nga - Mỹ hay Vũ - Thảo ;) blahblah... nhớ mỗi chị Ngân anh Phúc và chán ống Lú :)

Please to comment

Trần Thị Diễm Châu

1583 Credits Price: 1 USD/hr
 • Location:
 • Germany - Bonn
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
 • Transports:
 • Bicycle
  Bus
  Cruise ship
  Foot
  Motobicycle
  Train
 • Availability:
 • Day
  Weekday
  Weekend
 • Interested in:
 • Art & Culture
  Education & Family life
  Food & Drink
  Nature & Environment
  Politics & Social Activities
  Religion & Philosophy
  Sports & Adventure
About me:

Jesus Christ is my Savor and I love Him.

Your Contacts (0)