Dashboard of Tran Thi Diem Chau

Tran Thi Diem Chau

5056 Credits Price: 1 USD/hr
 • Location:
 • Germany - Bonn
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Jesus Christ is my Savior and I love HIM.

Contact list (116)

  Vương quốc Đức Chúa Trời là gì? Câu hỏi: Vương quốc Đức Chúa Trời là gì? Trả lời: Vương quốc Đức Chúa Trời được đề cập thường xuyên trong những sách Phúc Âm (ví dụ trong Mác 1:15; 10:15; 15:43; Lu-ca 17:20) và ở những chỗ khác trong Tân Ước (ví dụ Công vụ 28:31; Rô-ma 14:17; I Cô-rinh-tô 15:50). Vương quốc Đức Chúa Trời có ý nghĩa tương đồng với vương quốc thiên đàng (Ma-thi-ơ 19:23). Khái niệm về vương quốc Đức Chúa Trời mang nhiều ý nghĩa khác nhau trong những phân đoạn khác nhau trong Kinh Thánh. Một cách khái quát, vương quốc Đức Chúa Trời là sự cai trị của...See more

Please to comment

 

Thánh Thi 5:4-6

“4 Vì Ngài chẳng phải là Ðức Chúa Trời ưa thích điều ác;
Kẻ ác chẳng sống nổi trước mặt Ngài.

5 Kẻ khoác lác/kiêu ngạo sẽ chẳng đứng nổi trước thánh nhan Ngài;
Ngài ghét tất cả những kẻ làm ác.

6 Ngài tiêu diệt những kẻ nói dối;
Chúa gớm ghiếc những kẻ thích làm đổ máu và lừa gạ
t.”


 • Đoàn Nghiêm  like this.
  • Tran Thi Diem Chau  Đoàn Nghiêm  23:01 14/12/2019
Please to comment
 • Lê Trung Tĩnh, Đaminh Hương Quất  and  1 others  like this.
  • Tran Thi Diem Chau  Nguyễn Kim Khánh ( New)   Đoàn Nghiêm   Lê Quang Huy   Teddys Nguyen   Nguyễn Phú Yên   Lê Minh Triết   Le Vinh Truong   BBC TIẾNG VIỆT   See more 16:09 13/12/2019
   Nguyễn Kim Khánh ( New)  Thanks chị ♡ 01:00 14/12/2019
Please to comment
Lời chào thăm 1Gia-cơ, đầy tớ của Đức Chúa Trời và của Chúa là Đức Chúa Jêsus Christ, kính gửi mười hai bộ tộc đang sống tản lạc khắp nơi. Chúc anh em an vui! 2 Thưa anh em của tôi, hãy xem sự thử thách trăm chiều xảy đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, 3vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sinh ra kiên nhẫn. 4Nhưng sự kiên nhẫn phải phát huy hết hiệu lực của nó, để chính anh em được trưởng thành, hoàn hảo, không thiếu sót điều gì. 5Nếu người nào trong anh em thiếu sự khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ ban cho, vì Đức Chúa Trời là Đấng ban cho mọi người cách...See more

 • Lê Trung Tĩnh, Nguyễn Kim Khánh ( New)  like this.
  • Tran Thi Diem Chau  - Đức Chúa Trời đã hứa cho những người yêu Ngài.
   Chúng ta yêu Chúa để nhận biết lời hứa hay chúng ta yêu Chúa vì là con thì yêu Cha?
   Hỏi: làm sao con tìm Chúa Jesus, Châu đọc đoạn này thấy chữ "yêu"
   và nhớ vua Salomon.
   Nhà vua này cầu xin điều mà Chúa khen: sau con sẽ không ai ĐẸP hơn con...
   18:15 11/12/2019
   Đặng Bình  Lâu nay không thấy Diễm Châu?? 18:46 11/12/2019
  • Tran Thi Diem Chau  Da em di tu , gio xuong nui :) Cam on anh Đặng Bình  hoi tham em 18:56 11/12/2019
  • Tran Thi Diem Chau  Mong moi nguoi hay tha thu cho Chau 19:20 11/12/2019
  • Đoàn Nghiêm  Tui bị rối loạn tế bào cảm nhận màu sắc luôn rồi. 19:50 11/12/2019
   Tran Thi Diem Chau  di bac si 19:55 11/12/2019
   Đoàn Nghiêm  Tui không thích Mê Đít (medic). 20:52 11/12/2019
  • Tran Thi Diem Chau  ui men oi 2 lua 21:36 11/12/2019
Please to comment

Tran Thi Diem Chau

5056 Credits Price: 1 USD/hr
 • Location:
 • Germany - Bonn
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Jesus Christ is my Savior and I love HIM.

Contact list (116)