Dashboard of BVPNTE Bảo Vệ Phụ Nữ Trẻ Em

BVPNTE Bảo Vệ Phụ Nữ Trẻ Em

15138 Credits Price: 1.0E-11 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Hồ Chí Minh city
 • Gender:
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
  Chinese
  Spanish
  Portuguese
  Russian
  Japanese
  Hindi
  Arabic
  Indonesian
  Korean
  Turkish
  Thai
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Train
  Cruise ship
  Motorcycle
  Foot
  Boat
  Bicycle
  Airplane
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Finding Friends
  Travel
  Business
  Mood
  In English
  Education
  Health
  Lifestyle
  Sports
  Religion
  Nature
  Politics
  Entertainment
  Technology
  Fun
About me:

Friend list (489)

Better a small serving of vegetables with love

than a fatten calf with hatred.

Proverbs 15:17


  • BVPNTE Bảo Vệ Phụ Nữ Trẻ Em  ăn chay đi 16:21 22/10/2021
Please to comment
  • Tran Thi Diem Chau  Hình vẽ hay quá, nhắc nhở đàn ông là đúng đấy, nhậu nhẹt nhiều rồi giờ làm việc thiện bù lại chớ 15:13 22/10/2021
  • Tran Thi Diem Chau  just shared this status/Activity with Bảo vệ Phụ nữ Trẻ em, LVGViV, BVPNTE Bảo Vệ Phụ Nữ Trẻ Em 15:14 22/10/2021
  • Tran Thi Diem Chau  just shared this status/Activity with Antibody Services 15:14 22/10/2021
Please to comment
1Hãy cầu xin Đức Giê-hô-va ban mưa cuối mùa, mưa mùa xuân. Đức Giê-hô-va sẽ làm sấm chớp, Và ban cho mưa dồi dào, Để ai nấy có rau cỏ ngoài đồng. 2Vì các thần tượng chỉ nói điều hư không,Mat 9:36; Mác 6:34. Các thầy bói chỉ thấy điều gian trá; Chúng rêu rao những chiêm bao giả dối, Và nói lời an ủi rỗng tuếch. Vì vậy, dân chúng tan lạc Như những con chiên khốn khổ vì không có người chăn. 3“Cơn giận Ta cháy phừng lên chống lại những kẻ chăn, Ta sẽ trừng phạt các nhà lãnh đạo, Khi Đức Giê-hô-va vạn quân thăm viếng bầy chiên Ngài, tức là nhà Giu-đa, Thì sẽ khiến họ như ngựa chiến oai phong ra trận. 4Từ nhà Giu-đa, sẽ xuất hiện đá móng góc nhà, Từ họ, sẽ...See more

Please to comment

Bên Kia Sông ; Tác giả: Nguyễn đức Quang ; Ca sĩ: Elvis Phương - YouTube
 

Đệ Tử Viện Lasan Mossard Thủ Đức

Bên Kia Sông Tác giả: Nguyễn đức Quang Lời nhạc Này người yêu, người yêu anh ơi! Bên kia sông là ánh mặt trời Này người yêu, người yêu anh hỡi! Bên kia đồi, cỏ hoa đan lối Bên kia núi, núi cao chập chùng Bên kia suối, suối reo lạnh lùng Là bài thơ, toàn chữ hư vô

   • Tran Thi Diem Chau  just shared this status/Activity with LVGViV 13:20 22/10/2021
Please to comment
Why Flying Carbon Class to COP26 is Cheaper Than Taking the Train BY ARYN BAKER Senior Correspondent In less than two weeks, leaders from 196 countries and around 25,000 delegates, activists and protestors will descend on the Scottish city of Glasgow for the United Nation’s 26th global climate summit, or COP 26. It is no small irony that most of them will travel by air, the most carbon-intensive form of travel, emitting  six times  more CO2 per passenger mile than taking the train. The U.K., of course, is an island, so alternatives are limited. But even for those traveling from elsewhere in Great Britain, where trains are ubiquitous, it’s not an easy choice. A round-trip train ride from London to Glasgow costs nearly three times the price of an EasyJet flight, according to a quick search on the travel cost comparison website  Omio.com . I would be thrilled to take the 25-hour train route from Rome, where I live, to Glasgow, but...See more

Please to comment

BVPNTE Bảo Vệ Phụ Nữ Trẻ Em

15138 Credits Price: 1.0E-11 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Hồ Chí Minh city
 • Gender:
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
  Chinese
  Spanish
  Portuguese
  Russian
  Japanese
  Hindi
  Arabic
  Indonesian
  Korean
  Turkish
  Thai
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Train
  Cruise ship
  Motorcycle
  Foot
  Boat
  Bicycle
  Airplane
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Finding Friends
  Travel
  Business
  Mood
  In English
  Education
  Health
  Lifestyle
  Sports
  Religion
  Nature
  Politics
  Entertainment
  Technology
  Fun
About me:

Friend list (489)