Dashboard of Teddys Nguyen

Teddys Nguyen

711 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interested in:
About me:

Contact list

"...Chính quyền bang Goa ở Ấn Độ đã khuyến khích nông dân áp dụng phương pháp “canh tác vũ trụ”, ngồi tĩnh tọa và tụng kinh nhằm làm tăng sản lượng nông sản chứ không sử dụng phân hóa học, để mọi người được ăn thực phẩm an toàn..." xem thêm...https://trithucvn.net/doi-song/chinh-quyen-an-do-thuc-day-canh-tac-vu-tru-de-tang-san-luong.html

Please to comment
"...Cứ mỗi lần kể cho tôi nghe những chuyến về nguồn, y đều chảy nước mắt, làm tôi cũng khóc theo. Y thường kết luận, đéo mẹ chúng nó, bao nhiêu người chết vùi thân nơi rừng xanh núi đỏ, bao nhiêu thằng què cụt, thương tật như tao, để bây giờ chúng nó gây ra cái xã hội khốn nạn như thế này, mày thấy có tức không..." xem thêm...https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=344413906392675&id=100024722048900
Hình minh họa từ internet

Please to comment
"..."Tôi rất muốn các con của tôi sau này lớn lên thì sẽ theo nghề luật, vì nghề luật là nghề tôi đam mê từ thuở nhỏ. Hơn nữa, nghề luật giúp người học hiểu biết về pháp luật, mà pháp luật thì điều chỉnh tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.'' "Người học luật có kiến thức tổng quát rộng, họ biết cách xử sự trong cuộc sống hàng ngày, biết đâu là đúng, đâu là sai nên hành vi của họ rất chuẩn mực." "Mình làm nghề luật thì có điều kiện giúp người khác về mặt pháp lý và đấu tranh cho sự công bằng của xã hội, để xã hội ngày càng tiến bộ, văn minh hơn."..." xem thêm... https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-46548666 See more

Please to comment

Teddys Nguyen

711 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interested in:
About me:

Contact list