Dashboard of Teddys Nguyen

Teddys Nguyen

2161 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interested in:
About me:

Contact list (19)

 • Nguyễn Kim Khánh ( New)  like this.
  • Teddys Nguyen  Footage compilation of the F-35B in action. 19:30 18/08/2019
Please to comment
 • Lê Trung Tĩnh, Đoàn Nghiêm  and  1 others  like this.
  • Lê Trung Tĩnh  Cảm ơn bác Teddys. Hay quá! 06:49 19/08/2019
  • Teddys Nguyen  Hy vọng một ngày không xa thì chính Livenguide của anh Tĩnh đã có công rất lớn trong việc đưa mọi người Việt nam BIẾT dấn thân vào chính trị. 18:39 19/08/2019
Please to comment
Please to comment

Teddys Nguyen

2161 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interested in:
About me:

Contact list (19)