Dashboard of Mộc

Mộc

5 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Đà Nẵng
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Transports:
 • Bus
 • Availability:
 • Day
 • Interest:
 • Travel
  Business
  In English
  Lifestyle
  Sports
  Religion
About me:

Give and receive love

Friend list (2)

Mời mọi người xem phóng sự và phỏng vấn về Livenguide trên RFA nhé. Cảm ơn chị Tường An và chị Trần Thị Diễm Châu.
Có gì thắc mắc về Livenguide các bạn vui lòng đặt câu hỏi bên dưới. Mình sẽ cố gắng giải đáp đầy đủ.
https://www.youtube.com/watch?v=8wcrg-2Nyww   


 • Le Vinh Truong, Trien Le Vinh  and  17 others  like this.
 • Please to see more comments
  • Lê Trung Tĩnh  Cảm ơn chị Châu và Mai Chung. Tôi chưa rõ về nết lắm, nhưng thấy các chị em ở đây ai cũng đẹp. 13:59 22/01/2019
  • Lê Trung Tĩnh  @Bạn Mai Chung. Thắc mắc một chút. Bạn biết là tôi đang nâng cấp tính năng nào? 14:22 22/01/2019
  • Lê Trung Tĩnh  Cảm ơn Mai Chung. Em coi chức năng add contact cũng đã được làm dễ dàng hơn. Phần message text với nhau mọi người có vẻ ít dùng nên anh cũng chưa sẳn sàng làm voice chat lắm. 04:45 23/01/2019
  • Đoàn Thanh  vừa chia sẻ bài đăng/Hoạt động với Mộc 11:57 24/01/2019
  • Thanh  just shared this status/Activity with Thanh 12:43 24/01/2019
Please to comment

Mộc

5 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Đà Nẵng
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Transports:
 • Bus
 • Availability:
 • Day
 • Interest:
 • Travel
  Business
  In English
  Lifestyle
  Sports
  Religion
About me:

Give and receive love

Friend list (2)