Dashboard of ĐẢNG CỘNG HÒA

ĐẢNG CỘNG HÒA

32 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
 • Sports
About me:

Friend list (5)

Tôi xin trân trọng mời bác Nguyên Ngọc, bác Chu Hảo, anh Nam Tran, và tất cả các anh chị em cô bác đã, đang và sẽ bỏ đảng Cộng sản, tham gia sinh hoạt tại phong trào chính trị "Bầu cử lãnh đạo nước Việt Nam dân chủ" (viết tắt là BCLĐNVNDC). Chúng tôi không thu phí từ các thành viên. Xin liên hệ trực tiếp với chúng tôi để tìm hiểu thêm mục tiêu và hoạt động, trong đó có việc bầu chọn lãnh đạo nước Việt Nam dân chủ. Tagged trong post này là danh sách không đầy đủ các Ứng cử viên và người được người dân bầu chọn. Chúng tôi rất tiếc không tag được các Ứng cử viên của đảng Cộng sản. Tuyệt đối công bằng, trung thực, tôn trọng các ứng cử viên và tất cả các đảng phái, cuộc Bầu cử lãnh đạo nước Việt Nam dân chủ đang diễn ra tại: ...See more

Please to comment
 • Lê Trung Tĩnh, Nguyễn Kim Khánh  and  2 others  like this.
  • Lê Trung Tĩnh  Welcome to Livenguide! Lincoln and Gandhi are all I admire. Please share your posts/photos. 22:17 18/09/2018
Please to comment

ĐẢNG CỘNG HÒA

32 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
 • Sports
About me:

Friend list (5)