Dashboard of Leonardo Gon

Leonardo Gon

354 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • United States - Oklahoma City
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
 • Transports:
 • Car
  Foot
  Motobicycle
 • Availability:
 • Night
  Weekend
 • Interested in:
 • Art & Culture
  Education & Family life
  Food & Drink
  Nature & Environment
  Politics & Social Activities
  Religion & Philosophy
  Sports & Adventure
About me:

Interested in: Everything; Art & Culture, Education & Family life, Food & Drink, Nature & Environment, Politics & Social, Activities, Religion & Philosophy, Sports & Adventure, etc

Contact list

Việt Nam đang ở đâu trên bản đồ kinh tế? 06/12/2018 Câu hỏi đặt ra là tại sao chúng ta không đẩy lùi được “nguy cơ tụt hậu” về kinh tế như đã chỉ ra 30 năm nay và “tụt hậu” cứ đeo đẵng chúng ta? LTS: Tuần Việt Nam mở Diễn đàn "Vì Việt Nam hùng cường" với mong muốn thu hút những ý kiến đóng góp của quý độc giả bằng những bài viết bàn về các giải pháp phát triển đất nước trong tất cả các lĩnh vực nhằm khơi thông tiềm năng, cổ vũ niềm tin của cộng đồng vào tương lai Việt Nam. Chủ đề đầu tiên của Diễn đàn "Vì Việt Nam hùng cường" là trọng tâm cải cách thể chế kinh tế, mời quý vị cùng theo dõi. Trước hết, tôi hoan nghênh VietNamNet mở Diễn đàn “Vì Việt Nam hùng cường”. Tôi cho rằng Diễn đàn là nơi rất tốt để mọi người tâm huyết...See more

Please to comment
CÀNG TINH GIẢM BIÊN CHẾ BỘ MÁY CÀNG PHÌNH TO; CHÍNH PHỦ TIẾP TỤC TĂNG GIÁ ĐIỆN , GIÁ XĂNG, TĂNG THUẾ PHÍ ...???

Please to comment
Tình trạng về các khu đất vàng ở Việt Nam…=> …?

Please to comment
Nợ công…vay tiền…cung tiền nhiều…lạm phát… => Tiền sẽ thành rác ?

Please to comment
Có đất nước nào mà hút dầu lên bán cũng lỗ, lọc dầu cũng lỗ, đào than lên bán cũng lỗ, đào vàng lên bán cũng lỗ... Làm cái gì để có lời...???

Please to comment
Về…Nợ công hiện nay… => ???

Please to comment

Leonardo Gon

354 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • United States - Oklahoma City
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
 • Transports:
 • Car
  Foot
  Motobicycle
 • Availability:
 • Night
  Weekend
 • Interested in:
 • Art & Culture
  Education & Family life
  Food & Drink
  Nature & Environment
  Politics & Social Activities
  Religion & Philosophy
  Sports & Adventure
About me:

Interested in: Everything; Art & Culture, Education & Family life, Food & Drink, Nature & Environment, Politics & Social, Activities, Religion & Philosophy, Sports & Adventure, etc

Contact list