Dashboard of Nghiệp đoàn giáo chức Việt Nam

Nghiệp đoàn giáo chức Việt Nam

63 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Giá trị- Tầm nhìn và sứ mệnh của Nghiệp đoàn giáo chức Việt Nam Nghiệp đoàn giáo chức Việt Nam ra đời sơ bộ vào ngày 25 tháng 08 năm 2018, là một nghiệp... See more

Friend list (8)

THỂ LỆ GỬI BÀI VÀ CƠ CHẾ NHUẬN BÚT CỦA NGHIỆP ĐOÀN GIÁO CHỨC VIỆT NAM Nghiệp đoàn giáo chức Việt Nam là một nghiệp đoàn lao động độc lập của các nhà giáo, nhà quản lý chính sách giáo dục cùng các tình nguyện viên trong và ngoài nước. Nghiệp đoàn ưu tiên nhận đăng những bài viết do các tác giả gửi đến, tập trung trong các chủ đề sau đây: Cơ chế nhuận bút: + Đối với các bài hướng dẫn và dạy học: 100 000 VNĐ ( 4.5 USD) + Đối với các bài luận về tình hình xã hội: 100 000 VNĐ ( 4.5 USD) + Đối với các bài viết đề xuất được một chính sách mới cho vấn đề nghiệp đoàn lao động độc lập: 300 000 VNĐ (14 USD) + Đối với các bài viết đề xuất được một phương pháp hành động mới để tổ chức được một nghiệp đoàn lao động độc lập: 300 000...See more

Please to comment
ĐĂNG KÝ LÀM THÀNH VIÊN CỦA NGHIỆP ĐOÀN GIÁO CHỨC VIỆT NAM Nghiệp đoàn giáo chức Việt Nam là một nghiệp đoàn lao động chuyên nghiệp mở, tổ chức theo hướng mở và chào đón sự tham gia của các giảng viên và giáo viên người Việt trong nước và quốc tế. Theo chính sách bảo an, Nghiệp đoàn bảo đảm bí mật danh tính cho người gửi thư. Thông tin về ứng viên chỉ dùng trong nội bộ Nghiệp đoàn, không chia sẻ cho bất kỳ chính phủ, công ty hay tổ chức nào. Để đăng ký làm thành viên của Nghiệp đoàn giáo chức Việt Nam, mời bạn hoàn thành mẫu đơn sau đây: Họ và tên(bắt buộc) Email(bắt buộc) Năm sinh(bắt buộc) Trường học-ngành học- khóa học(bắt buộc) Vì sao bạn muốn tham gia Nghiệp đoàn giáo chức Việt Nam? ( viết khoảng 1 mặt giấy A4)(bắt buộc) ...See more

Please to comment
GIÁ TRỊ- TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH CỦA NGHIỆP ĐOÀN GIÁO CHỨC VIỆT NAM Nghiệp đoàn giáo chức Việt Nam ra đời sơ bộ vào ngày 25 tháng 08 năm 2018, là một nghiệp đoàn độc lập, không phụ thuộc vào bất kỳ đảng phái hoặc chính phủ nào. Giá trị- Tầm nhìn và Sứ mệnh của nghiệp đoàn được định như sau: Giá trị: Nghiệp đoàn giáo chức Việt Nam là nơi tập hợp của các nhà giáo- các nhà quản trị chính sách giáo dục và các tình nguyện viên. Nghiệp đoàn ra đời dưới sự hỗ trợ và bảo đảm của Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam và Nghiệp đoàn báo chí Việt Nam. Tầm nhìn: Nghiệp đoàn giáo chức Việt Nam có kế hoạch để trở thành một liên đoàn giáo chức chuyên nghiệp đúng nghĩa trong tương lai. Sứ mệnh: Nghiệp đoàn giáo chức Việt Nam nỗ lực hết sức để thai nghén và...See more

Please to comment
GIỚI THIỆU NGHIỆP ĐOÀN GIÁO CHỨC VIỆT NAM
Nghiệp đoàn giáo chức Việt Nam là nơi tập hợp của những người làm trong nghề giáo dục và đào tạo ở Việt Nam. Ban điều hành của nghiệp đoàn là những nhà giáo rất trẻ, đặt trung tâm tại Sài Gòn.
Nghiệp đoàn giáo chức Việt Nam là một đối tác của Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam và các nghiệp đoàn khác trong mạng lưới nghiệp đoàn có nghiệp đoàn sinh viên là trung tâm.
Các thành viên của nghiệp đoàn giáo chức tương trợ lẫn nhau và làm việc để có được một nền giáo dục nhân bản và một nền y tế miễn phí cho toàn dân Viêt Nam.
Mọi ý kiến đóng góp và ghi dành làm thành viên, xin quý vị gửi về địa chỉ điện thư: info@nghiepdoangiaochuc.org
Xin trân trọng cám ơn.
https://nghiepdoangiaochuc.org/gioi-thieu/

Please to comment

Nghiệp đoàn giáo chức Việt Nam

63 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Giá trị- Tầm nhìn và sứ mệnh của Nghiệp đoàn giáo chức Việt Nam Nghiệp đoàn giáo chức Việt Nam ra đời sơ bộ vào ngày 25 tháng 08 năm 2018, là một nghiệp... See more

Friend list (8)