Dashboard of Nguyễn Chí Hoan

Nguyễn Chí Hoan

21 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Friend list (3)

ĐĂNG HÌNH TRÊN LIVENGUIDE Các bạn có thể copy past hình trực tiếp vào bài viết trên Livenguide. Đây là chức năng mới không có ở Facebook. Hoặc các bạn có thể dùng cách thông thường, tức up hình hiện bên dưới bài viết như hướng dẫn sau: 1. Trên ô nhập nội dung Trạng thái bạn nhấp vào chữ Hình ảnh. 2. Khu vực cập nhật hình ảnh hiện ra. Nếu dùng máy tính bạn có thể kéo và thả một hoặc nhiều hình vào đây. Hoặc bạn có thể nhấp vào đó để vào bước tiếp theo. 3. Bạn có thể nhấp vào biểu tượng máy chụp hình để chụp và tải lên hình vừa chụp. Hay chọn Files để tải các hình trong máy của bạn. Hình cần dưới 5MB. 4. Sau khi tải hình lên, bạn có thể nhấp vào khu vực bên cạnh hình vừa tải để tải các hình khác lên. Bạn cần lưu ý điểm này nếu muốn...See more

Please to comment
Tại sao Lịch sử lại quan trọng? - Vì nó chỉ ra những lặp lại của sự thiển cận tai hại ở giống người.

Please to comment

Nguyễn Chí Hoan

21 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Friend list (3)