Dashboard of Dai Tran

Dai Tran

46 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Ninh Thuận
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Motobicycle
 • Availability:
 • Night
  Weekend
 • Interested in:
 • Art & Culture
  Education & Family life
  Nature & Environment
About me:

Contact list

Điều 32 Hiến pháp VN 2013 1. Mọi người có quyền sở hữu về thu nhập hợp pháp, của cải để dành, nhà ở, tư liệu sinh hoạt, tư liệu sản xuất, phần vốn góp trong doanh nghiệp hoặc trong các tổ chức kinh tế khác. 2. Quyền sở hữu tư nhân và quyền thừa kế được pháp luật bảo hộ. 3. Trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh hoặc vì lợi ích quốc gia, tình trạng khẩn cấp, phòng, chống thiên tai, Nhà nước trưng mua hoặc trưng dụng có bồi thường tài sản của tổ chức, cá nhân theo giá thị trường. Người dân có quyền được biết liệu việc trưng dụng ở Lộc Hưng, TB, SGN là phù hợp với Khoản 3 điều 23 hay không. Bằng không, việc cưỡng chế này là trái Hiến Pháp. Tham chiếu thêm tư liệu dưới, trong đó nhà nước nại các cớ như quyền sở hữu...See more
+1

Please to comment
Thân chào mọi người. Bác Phan Thành Khương là một Livenguider tích cực, viết nhiều bài viết đẹp về quê hương đất nước Việt Nam. Bác đặc biệt còn làm nhiều bài thơ giản dị nhưng sâu sắc về các danh nhân, danh tướng Việt Nam. Tôi học được từ bác nhiều về lịch sử đất nước. Bác Khương vừa đổi sang account Livenguide sau đây: https://www.livenguide.com/user/2927-phan-thanh-khuong.html Lý do bác không muốn dùng accout cũ vì nó đăng ký vào Livenguide bằng Facebook. Nếu Facebook bị đóng hay trục trặc gì thì bác không vào được Livenguide nữa. Bác Khương chọn cách đăng ký/đăng nhập vào Livenguide bằng email + mật khẩu. Xin cảm ơn bác Khương vì suy nghĩ này cho Livenguide. Đó cũng là lý do tôi khuyên mọi người NÊN đăng ký vào Livenguide bằng email + mật khẩu. Mời mọi người thêm account...See more

Please to comment
Hoan hô và cảm ơn bác Phan Thành Khương đã mời bốn bạn của mình vào Livenguide. Đó là các bác: Nguyễn Duy Dẫn, Trần Công Đại, Lê Văn Thành, Nguyễn Đức Nhân. Chào mừng các bác đến với Livenguide. Mời các bác tham gia chia sẻ và giới thiệu cho bạn bè Livenguide, mạng xã hội tôn trọng người dùng, quyền tự do biểu đạt và bảo mật cá nhân. Các bác mới vào có thể tham khảo trang này để biết các thao tác cơ bản: https://www.livenguide.com/user/1350-huong-dan-su-dung.html Được đọc, nghe, nhìn các bác, các bạn hằng ngày là một niềm vui. Cảm ơn mọi người nhiều. See more

Please to comment
Trung Quốc thu mua đĩa để làm ...

Please to comment

Dai Tran

46 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Ninh Thuận
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Motobicycle
 • Availability:
 • Night
  Weekend
 • Interested in:
 • Art & Culture
  Education & Family life
  Nature & Environment
About me:

Contact list