Dashboard of Bầu cử Việt Nam

Bầu cử Việt Nam

439 Credits Price: 100 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
  Chinese
 • Transports:
 • Bus
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Lifestyle
  Sports
  Religion
About me:

Tuyệt đối công bằng, trung thực, và tôn trọng tất cả các ƯCV và đảng phái. Mời các bạn tham gia và chia sẻ.

Friend list (59)

TRẢ LỜI MỘT SỐ CÂU HỎI, NHẬN XÉT VỀ CUỘC“Bầu chọn lãnh đạo nước Việt Nam dân chủ” Cuộc bầu chọn đang diễn ra tại http://baucudanchulink.wordpress.com Bạn có thể theo dõi thông tin, kết quả và bình luận trên trang https://www.livenguide.com/user/2925-bau-cu-lanh-dao-nuoc-viet-nam-dan-chu.html Trước tiên xin trân trọng cảm ơn các bạn đã và đang bầu chọn, đã chia sẻ, nhận xét, góp ý. Thông tin chi tiết của người bầu cử không được công bố. Chúng tôi chỉ xin phép đăng một số bình luận tiêu biểu của người bầu cử. Đây không phải là công việc “vu vơ, mơ tưởng, làm cho vui” Chúng tôi không nghĩ công việc chúng ta đang làm “vu vơ, cho vui”. Trong chừng mực nào đó, nó có thể có ảnh hưởng đến người dân và con đường tiến đến Việt Nam dân chủ và tự do...See more

Please to comment
Để Thành lập một Nhà Nước thì phải có Hiến Pháp. Hiến Pháp vì thế được gọi là "Luật Mẹ".
Hiến Pháp quy định những vấn đề cốt lõi của Nhà Nước: Chính phủ, Quốc hội, Thủ tục bầu cử ...
Gần đây có một số người tự xưng là Tổng Thống Lâm thời, kêu gọi bầu cử, trưng cầu dân ý...
- Tổng thống của Nhà nước nào,
- Trưng cầu Dân ý là dân nào,
- Bầu theo thủ tục của Luật nào ...
- ...

Please to comment
Mọi người lưu ý thế lực thù địch đã bắt đầu hoạt động trên mạng xã hội Livenguide. Mạng Livenguide hiện tại đang nhỏ nhưng tương lai là một đối thủ đáng gờm đấy các bạn thế lực thù địch lưu ý.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7uxo9lg92Gf96fT4sD9WvtgxGh81UXg3EFLICkcl9qE67Ww/viewform

Please to comment
Chúng tôi sẽ dần post lại tất cả bài viết và kết quả. Trước mắt mời mọi người xem các phiếu gần đây. Đây chỉ là các phiếu mà cử tri cho phép chúng tôi được công bố tên.
Tuyệt đối công bằng, trung thực, và tôn trọng tất cả các ƯCV và đảng phái. Mời các bạn tham gia và chia sẻ.
Link vào cuộc bầu cử: http://baucudanchulink.wordpress.com

Các bạn CẦN THÊM trang này vào Liên hệ nếu muốn thỉnh thoảng nhận tin.

Please to comment

Bầu cử Việt Nam

439 Credits Price: 100 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
  Chinese
 • Transports:
 • Bus
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Lifestyle
  Sports
  Religion
About me:

Tuyệt đối công bằng, trung thực, và tôn trọng tất cả các ƯCV và đảng phái. Mời các bạn tham gia và chia sẻ.

Friend list (59)