Dashboard of Bầu cử lãnh đạo Việt Nam dân chủ

Bầu cử lãnh đạo Việt Nam dân chủ

378 Credits Price: 100 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
  Chinese
 • Transports:
 • Bus
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Religion & Philosophy
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

Tuyệt đối công bằng, trung thực, và tôn trọng tất cả các ƯCV và đảng phái. Mời các bạn tham gia và chia sẻ.

Contact list (55)

31 August 2018 Sau khi chúng tôi post danh sách các Ứng cử viên được bầu cử thêm trong một post trước thì rất nhiều người comment và nhắn tin nói không nên chọn Ứng cử viên này, loại bỏ Ứng cử viên kia, không nên có các ứng cử viên đảng Cộng Sản vv. Đây là nhận xét chúng tôi đã nhận được từ những ngày đầu tiên cuộc bầu cử diễn ra và đã trả lời nhiều lần trên các báo, đặc biệt trên Anh ba sàm của chị Đinh Ngọc Thu, cụ thể là hai bài sau: https://anhbasam.wordpress.com/2016/01/16/6561-tai-sao-bau-chon-lanh-dao-nuoc-viet-nam-dan-chu/ https://anhbasam.wordpress.com/2016/01/12/6500-tra-loi-mot-so-cau-hoi-nhan-xet-ve-cuoc-bau-chon-lanh-dao-nuoc-viet-nam-dan-chu/ Mọi người có thể coi lại diễn tiến cuộc bầu cử từ ngày đầu: https://www.livenguide.com/user/2925-bau-cu-lanh-dao-viet-nam-dan-chu.html Tóm lại các...See more

Please to comment
Bầu cử lãnh đạo nước Việt Nam dân chủ
31 August 2018 ·
Một phiếu bầu cho Lê Dũng Vova. Mời bạn Thang Nguyen bỏ phiếu trong form theo đường link sau: http://baucudanchulink.wordpress.com

Thang Nguyen recommends Bầu cử lãnh đạo nước Việt Nam dân chủ.
31 August 2018
Mình giới thiệu ứng viên là anh Lê Dũng Vova

Please to comment
Bầu cử lãnh đạo nước Việt Nam dân chủ 26 August 2018 · Cuộc Bầu cử lãnh đạo nước Việt Nam dân chủ bắt đầu với danh sách ban đầu gồm 8 Ứng cử viên: 4 của đảng Cộng sản và 4 bên ngoài đảng Cộng sản. Ngoài ra cử tri có thể đề cử Ứng cử viên khác mà họ mong muốn. Với thời gian, "Ứng cử viên khác" nào có nhiều phiếu nhất sẽ thay Ứng cử viên có số phiếu thấp phiếu nhất trong danh sách ban đầu. Với quy tắc đó, hiện nay đảng Cộng sản đã không còn đa số: chỉ còn lại 2 Ứng cử viên, ngoài đảng Cộng sản đã lên 5 Ứng cử viên. Chúng tôi xin vinh danh bên dưới những Ứng cử viên được cử tri đề nghị dầu họ không có tên trên danh sách ban đầu. Đó là một vinh dự lớn vì họ đã được người dân tín nhiệm thông qua một cuộc Bầu cử trung thực và...See more

Please to comment
Một đất nước mất niềm tin là một đất nước lụi tàn. Bất cứ người lãnh đạo hay một đảng phái chính trị nào của Việt Nam cũng cần phải đặt vấn đề xây dựng lại niềm tin của người Việt là mục tiêu hàng đầu. Đó là niềm tin vào những giá trị nhân bản cốt lõi của người Việt, của lá lành đùm lá rách, của tinh thần tương thân tương ái, của những giá trị dân chủ mà nước Việt Nam đã thực hành từ Hội nghị Diên Hồng cho đến những năm tự do ở miền Nam trước 1975. Đó là niềm tin vào sự quật cường của người Việt, của chiến thắng Bạch Đằng, của hội thề Lũng Nhai nghĩa quân Lê Lợi cắt máu ăn thề kháng chiến chống giặc Minh, của “Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau, song hào kiệt đời nào cũng có.” Đó là niềm tin vào nước Việt và...See more

Please to comment
10 July 2018
Đính kèm là hình các phiếu gần đây nhất của cuộc Bầu cử lãnh đạo nước Việt Nam dân chủ. Giờ trên cột Timestamp lấy theo của Vương quốc Anh.

Trân trọng cảm ơn những người bỏ phiếu đã chọn tên của họ được thông báo cùng kết quả. Đây là một lựa chọn chúng tôi mới thêm vào phiếu bầu. Chúng tôi đang xem xét thu thập CMND, hộ chiếu hay các thông tin chứng minh có thể bỏ phiếu và ứng cử cho người Việt tại hải ngoại.

Tuyệt đối công bằng, trung thực, tôn trọng các ứng cử viên và tất cả các đảng phái, cuộc Bầu cử lãnh đạo nước Việt Nam dân chủ đang diễn ra tại https://baucudanchulink.wordpress.com

Kết quả và diễn tiến cho đến nay tại https://www.facebook.com/letrungtinh và tại https://www.facebook.com/Baucudanchu/

(Các bạn và Lê Trung Tĩnh)

Please to comment
10 July 2018 Vừa có người từ Bạc Liêu, nghề nghiệp Giáo viên, bầu cho ông Trần Huỳnh Duy Thức, người vẫn đang dẫn đầu kết quả cuộc Bầu cử lãnh đạo nước Việt Nam dân chủ với 34.6% số phiếu. Xin thông tin về quy chế và diễn tiến cơ bản nhất của cuộc bầu cử đến nay: Cuộc bầu cử bắt đầu với danh sách chính thức bao gồm 4 Ứng cử viên của đảng Cộng sản và 4 không thuộc ĐCS. Ngoài ra người bỏ phiếu còn có thể đề cử thêm Ứng cử viên mình ủng hộ trong lựa chọn Khác. Người nào được đề cử Khác nhiều phiếu nhất sẽ thay thế Ứng cử viên ít phiếu nhất trong danh sách chính thức. Ví dụ như ông Nguyễn Gia Kiểng của Tập hợp Dân chủ Đa nguyên đã được đưa vào danh sách chính thức nhờ phiếu của cử tri dầu không có tên trong danh sách ban đầu. ...See more

 • Nguyễn Kim Khánh ( New)  like this.
  • FBfriend  Xin Ts Lê Trung Tĩnh   cho biết thêm về DANH SÁCH BAN ĐẦU là do ai chọn, dựa trên nguyên tắc luật lệ nào? Xin mọi người tìm hiểu và quan tâm tham khảo, gửi thắc mắc, đóng góp tích cực để ngày càng có nhiều thành phần tham gia phong trào chính trị Bầu cử này vì nguyện vọng của nhân dân là DÂN CHỦ và quyền công dân cho VIỆT NAM. Châu cảm ơn anh chị em.See more 16:20 17/10/2019
Please to comment

Bầu cử lãnh đạo Việt Nam dân chủ

378 Credits Price: 100 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
  Chinese
 • Transports:
 • Bus
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Religion & Philosophy
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

Tuyệt đối công bằng, trung thực, và tôn trọng tất cả các ƯCV và đảng phái. Mời các bạn tham gia và chia sẻ.

Contact list (55)