Dashboard of Bầu cử Việt Nam

Bầu cử Việt Nam

439 Credits Price: 100 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
  Chinese
 • Transports:
 • Bus
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Lifestyle
  Sports
  Religion
About me:

Tuyệt đối công bằng, trung thực, và tôn trọng tất cả các ƯCV và đảng phái. Mời các bạn tham gia và chia sẻ.

Friend list (59)

15 September 2018 · Hôm nay là ngày thứ 33 ông Trần Huỳnh Duy Thức tuyệt thực trong tù nhằm yêu cầu nhà nước Việt Nam (hiện đang dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng sản) thượng tôn pháp luật. Ông Thức hiện đang dẫn đầu với gần 36% số phiếu của cuộc Bầu cử Lãnh đạo nước Việt Nam dân chủ. 33 ngày là vượt quá sự chịu đựng của con người. Chúng tôi khâm phục ông Thức vì tinh thần kiên cường và bất khuất trước bất công và nghịch cảnh. Hãy tưởng tượng tinh thần đó trong việc đấu tranh cho tự do ngôn luận, hay để bảo vệ công lý và bình yên trên Biển Đông. Là những người tổ chức cuộc bầu cử này, một cách tự nhiên chúng tôi mong muốn ông Trần Huỳnh Duy Thức giữ gìn sức khỏe. Người dân Việt Nam, ít nhất là hơn 450 người vote chọn ông Thức làm lãnh...See more

Please to comment
6 September 2018 ·
The most recent vote for Mr Trần Huỳnh Duy Thức
9/3/2018 18:05:42 Trần Huỳnh Duy Thức Phạm Mộng Nhiên Bình Dương Việt Nam Nhân viên văn phòng mimipham.hr@gmail.com Đồng ý

Mr Trần Huỳnh Duy Thức is the leading candidate, achieving 35% of the total vote, of the Election of Leader for a democratic Vietnam. He was however arrested and sentenced by the Vietnamese government to 16 years in prison under the accusation of “attempt to overthrowing the government” in 2010.

Mr Trần Huỳnh Duy Thức is committing hunger strike in prison to protest the ill-treatment and the police forcing him to admit his “guilt”. Today 6th September 2018 is his 24th hunger strike day.

We, organiser of the Election, commit ourselves to be honest, to respect all candidates and political parties and to ensure that they are all treated equally. https://baucudanchulink.wordpress.com

Please to comment
31 August 2018 Sau khi chúng tôi post danh sách các Ứng cử viên được bầu cử thêm trong một post trước thì rất nhiều người comment và nhắn tin nói không nên chọn Ứng cử viên này, loại bỏ Ứng cử viên kia, không nên có các ứng cử viên đảng Cộng Sản vv. Đây là nhận xét chúng tôi đã nhận được từ những ngày đầu tiên cuộc bầu cử diễn ra và đã trả lời nhiều lần trên các báo, đặc biệt trên Anh ba sàm của chị Đinh Ngọc Thu, cụ thể là hai bài sau: https://anhbasam.wordpress.com/2016/01/16/6561-tai-sao-bau-chon-lanh-dao-nuoc-viet-nam-dan-chu/ https://anhbasam.wordpress.com/2016/01/12/6500-tra-loi-mot-so-cau-hoi-nhan-xet-ve-cuoc-bau-chon-lanh-dao-nuoc-viet-nam-dan-chu/ Mọi người có thể coi lại diễn tiến cuộc bầu cử từ ngày đầu: https://www.livenguide.com/user/2925-bau-cu-lanh-dao-viet-nam-dan-chu.html Tóm lại các...See more

Please to comment
Bầu cử lãnh đạo nước Việt Nam dân chủ
31 August 2018 ·
Một phiếu bầu cho Lê Dũng Vova. Mời bạn Thang Nguyen bỏ phiếu trong form theo đường link sau: http://baucudanchulink.wordpress.com

Thang Nguyen recommends Bầu cử lãnh đạo nước Việt Nam dân chủ.
31 August 2018
Mình giới thiệu ứng viên là anh Lê Dũng Vova

Please to comment
Bầu cử lãnh đạo nước Việt Nam dân chủ 26 August 2018 · Cuộc Bầu cử lãnh đạo nước Việt Nam dân chủ bắt đầu với danh sách ban đầu gồm 8 Ứng cử viên: 4 của đảng Cộng sản và 4 bên ngoài đảng Cộng sản. Ngoài ra cử tri có thể đề cử Ứng cử viên khác mà họ mong muốn. Với thời gian, "Ứng cử viên khác" nào có nhiều phiếu nhất sẽ thay Ứng cử viên có số phiếu thấp phiếu nhất trong danh sách ban đầu. Với quy tắc đó, hiện nay đảng Cộng sản đã không còn đa số: chỉ còn lại 2 Ứng cử viên, ngoài đảng Cộng sản đã lên 5 Ứng cử viên. Chúng tôi xin vinh danh bên dưới những Ứng cử viên được cử tri đề nghị dầu họ không có tên trên danh sách ban đầu. Đó là một vinh dự lớn vì họ đã được người dân tín nhiệm thông qua một cuộc Bầu cử trung thực và...See more

Please to comment
Một đất nước mất niềm tin là một đất nước lụi tàn. Bất cứ người lãnh đạo hay một đảng phái chính trị nào của Việt Nam cũng cần phải đặt vấn đề xây dựng lại niềm tin của người Việt là mục tiêu hàng đầu. Đó là niềm tin vào những giá trị nhân bản cốt lõi của người Việt, của lá lành đùm lá rách, của tinh thần tương thân tương ái, của những giá trị dân chủ mà nước Việt Nam đã thực hành từ Hội nghị Diên Hồng cho đến những năm tự do ở miền Nam trước 1975. Đó là niềm tin vào sự quật cường của người Việt, của chiến thắng Bạch Đằng, của hội thề Lũng Nhai nghĩa quân Lê Lợi cắt máu ăn thề kháng chiến chống giặc Minh, của “Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau, song hào kiệt đời nào cũng có.” Đó là niềm tin vào nước Việt và...See more

Please to comment

Bầu cử Việt Nam

439 Credits Price: 100 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
  Chinese
 • Transports:
 • Bus
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Lifestyle
  Sports
  Religion
About me:

Tuyệt đối công bằng, trung thực, và tôn trọng tất cả các ƯCV và đảng phái. Mời các bạn tham gia và chia sẻ.

Friend list (59)