Dashboard of Bầu cử Việt Nam

Bầu cử Việt Nam

439 Credits Price: 100 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
  Chinese
 • Transports:
 • Bus
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Lifestyle
  Sports
  Religion
About me:

Tuyệt đối công bằng, trung thực, và tôn trọng tất cả các ƯCV và đảng phái. Mời các bạn tham gia và chia sẻ.

Friend list (59)

13 March 2018 Cuộc bầu chọn lãnh đạo nước Việt Nam dân chủ sẽ diễn ra đến khi nhân dân Việt Nam lựa chọn được lãnh đạo/đảng phái của mình. Cho đến khi điều đó diễn ra, chúng tôi ý thức được rằng bạn có thể thay đổi lựa chọn. Để việc đó có thể, chúng tôi quyết định hỏi địa chỉ email của người bỏ phiếu. Ngay sau khi bầu chọn, bạn sẽ được coi tóm tắt kết quả và có thể thay đổi lựa chọn của minh. Bạn cũng sẽ nhận được email của ban tổ chức tóm tắt phiếu bầu của bạn. Bạn có thể lưu lại email này để thay đổi lựa chọn lãnh đạo/đảng phái của bạn trong tương lai nếu cần thiết. Chúng tôi nghiêm túc tiếp thu ý kiến và hoàn thiện từng ngày vì một nước Việt Nam tự do, dân chủ. Tuyệt đối công bằng, trung thực, tôn trọng các...See more

Please to comment
12 March 2018
"Quyền ta, ta cứ làm" Nguyễn Quang A, 2016
Tuyệt đối công bằng, trung thực, tôn trọng các ứng cử viên và tất cả các đảng phái. Cuộc Bầu chọn lãnh đạo nước Việt Nam dân chủ đang diễn ra tại https://baucudanchulink.wordpress.com

Please to comment
15 February 2018
Chúc mừng năm mới Mậu Tuất 2018!
Chúc người Việt sớm được bầu chọn lãnh đạo và đại diện thật sự cho mình và đất nước.
Chúc cuộc Bầu chọn lãnh đạo nước Việt Nam dân chủ sớm có 69 triệu cử tri: baucudanchulink.wordpress.com

Please to comment
7 December 2017 Bên cạnh việc cập nhật kết quả và bình luận về cuộc Bầu chọn lãnh đạo nước Việt Nam dân chủ, trang sẽ giới thiệu các bài viết gợi mở về quyền được lựa chọn lãnh đạo đất nước, về các thể chế chính trị của Việt Nam, các bài học trên tiến trình dân chủ hóa. Chúng tôi xin gửi đến mọi người bài viết "Tại sao không nên chọn chế độ tổng thống?" của anh Nguyen Huy Vu, một người đóng góp không mệt mỏi cho con đường đi đến một thể chế dân chủ cho Việt Nam. Trân trọng đón nhận các chia sẻ, bàn luận về bài viết này. https://nguyenhuyvu.blogspot.co.uk/…/tai-sao-khong-nen-chon… Nhiều người Việt mỗi khi nhắc đến một chế độ chính trị dân chủ thường nghĩ đến chế độ tổng thống, và một mô hình họ thường hướng về đó là mô hình...See more

Please to comment
11 January 2018
Mời mọi người tiếp tục bầu chọn va tham gia ứng cử.

Please to comment
9 December 2017 Xin đăng lại hai ý kiến của một người bầu cho ông Nguyễn Xuân Phúc (đảng Cộng sản) và một người bầu cho ông Trần Huỳnh Duy Thức. "Chỉ cần ông Trọng và đảng cộng sản trao quyền cho ông Phúc thì trong một vài năm việt nam sẽ không còn cộng sản vì bị dân đánh đuổi hết, mà không còn cộng sản thì lúc đó dân mới có quyền. Cách mạng phải xảy ra nơi tận cùng của mức độ bức xúc" "Là một doanh nhân thành đạt, dám bỏ tất cả để xây dựng một VN dân chủ thật sự, chấp nhận tù đày. Nhiều lần từ chối đi định cư để thoát khỏi nhà tù nhỏ. Tri thức, kiến thức, sáng tạo, hy sinh, can đảm là những đức tính mà một lãnh đạo cần có" Tuyệt đối công bằng, trung thực, tôn trọng các ứng cử viên và tất cả các đảng phái. Cuộc bầu chọn đang...See more

Please to comment

Bầu cử Việt Nam

439 Credits Price: 100 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
  Chinese
 • Transports:
 • Bus
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Lifestyle
  Sports
  Religion
About me:

Tuyệt đối công bằng, trung thực, và tôn trọng tất cả các ƯCV và đảng phái. Mời các bạn tham gia và chia sẻ.

Friend list (59)