Dashboard of Bầu cử lãnh đạo Việt Nam dân chủ

Bầu cử lãnh đạo Việt Nam dân chủ

378 Credits Price: 100 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
  Chinese
 • Transports:
 • Bus
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Religion & Philosophy
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

Tuyệt đối công bằng, trung thực, và tôn trọng tất cả các ƯCV và đảng phái. Mời các bạn tham gia và chia sẻ.

Contact list (55)

12 March 2018
"Quyền ta, ta cứ làm" Nguyễn Quang A, 2016
Tuyệt đối công bằng, trung thực, tôn trọng các ứng cử viên và tất cả các đảng phái. Cuộc Bầu chọn lãnh đạo nước Việt Nam dân chủ đang diễn ra tại https://baucudanchulink.wordpress.com

Please to comment
15 February 2018
Chúc mừng năm mới Mậu Tuất 2018!
Chúc người Việt sớm được bầu chọn lãnh đạo và đại diện thật sự cho mình và đất nước.
Chúc cuộc Bầu chọn lãnh đạo nước Việt Nam dân chủ sớm có 69 triệu cử tri: baucudanchulink.wordpress.com

Please to comment
7 December 2017 Bên cạnh việc cập nhật kết quả và bình luận về cuộc Bầu chọn lãnh đạo nước Việt Nam dân chủ, trang sẽ giới thiệu các bài viết gợi mở về quyền được lựa chọn lãnh đạo đất nước, về các thể chế chính trị của Việt Nam, các bài học trên tiến trình dân chủ hóa. Chúng tôi xin gửi đến mọi người bài viết "Tại sao không nên chọn chế độ tổng thống?" của anh Nguyen Huy Vu, một người đóng góp không mệt mỏi cho con đường đi đến một thể chế dân chủ cho Việt Nam. Trân trọng đón nhận các chia sẻ, bàn luận về bài viết này. https://nguyenhuyvu.blogspot.co.uk/…/tai-sao-khong-nen-chon… Nhiều người Việt mỗi khi nhắc đến một chế độ chính trị dân chủ thường nghĩ đến chế độ tổng thống, và một mô hình họ thường hướng về đó là mô hình...See more

Please to comment
11 January 2018
Mời mọi người tiếp tục bầu chọn va tham gia ứng cử.

Please to comment
9 December 2017 Xin đăng lại hai ý kiến của một người bầu cho ông Nguyễn Xuân Phúc (đảng Cộng sản) và một người bầu cho ông Trần Huỳnh Duy Thức. "Chỉ cần ông Trọng và đảng cộng sản trao quyền cho ông Phúc thì trong một vài năm việt nam sẽ không còn cộng sản vì bị dân đánh đuổi hết, mà không còn cộng sản thì lúc đó dân mới có quyền. Cách mạng phải xảy ra nơi tận cùng của mức độ bức xúc" "Là một doanh nhân thành đạt, dám bỏ tất cả để xây dựng một VN dân chủ thật sự, chấp nhận tù đày. Nhiều lần từ chối đi định cư để thoát khỏi nhà tù nhỏ. Tri thức, kiến thức, sáng tạo, hy sinh, can đảm là những đức tính mà một lãnh đạo cần có" Tuyệt đối công bằng, trung thực, tôn trọng các ứng cử viên và tất cả các đảng phái. Cuộc bầu chọn đang...See more

Please to comment
20 November 2017 Ban tổ chức cuộc Bầu chọn lãnh đạo nước Việt Nam dân chủ phản đối việc các Ứng cử viên Phạm Đoan Trang và Nguyễn Quang A bị an ninh Việt Nam bắt giữ và thẩm vấn trong nhiều giờ ngày 16/11/2017 sau khi các Ứng cử viên này tiếp xúc với phái đoàn của Liên minh Châu Âu. Việc làm này của lực lượng an ninh Việt Nam, hiện nay vẫn dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng sản, đảng đang tham gia tranh cử, đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc bình đẳng, một trong bốn nguyên tắc hàng đầu của bầu cử và ứng cử tại Việt Nam và quốc tế: phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Việc làm này cũng vi phạm Tuyên ngôn của các đảng phái trước cuộc bầu cử, cụ thể là điều 7 quy định về việc tranh cử công bằng và hoà nhã giữa các cá nhân và tổ...See more

Please to comment

Bầu cử lãnh đạo Việt Nam dân chủ

378 Credits Price: 100 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
  Chinese
 • Transports:
 • Bus
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Religion & Philosophy
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

Tuyệt đối công bằng, trung thực, và tôn trọng tất cả các ƯCV và đảng phái. Mời các bạn tham gia và chia sẻ.

Contact list (55)