Dashboard of Bầu cử lãnh đạo Việt Nam dân chủ

Bầu cử lãnh đạo Việt Nam dân chủ

378 Credits Price: 100 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
  Chinese
 • Transports:
 • Bus
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Religion & Philosophy
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

Tuyệt đối công bằng, trung thực, và tôn trọng tất cả các ƯCV và đảng phái. Mời các bạn tham gia và chia sẻ.

Contact list (55)

8 November 2017 Có câu hỏi về chương trình của cuộc bầu chọn. Chúng tôi cảm ơn và trả lời. Hiện nay số người bầu chọn là trên 1300 người. Chúng tôi sẽ công bố chi tiết chương trình hành động của các Ứng cử viên trước khi số người bầu chọn đạt 100 nghìn. Khi số người bầu đạt một triệu, chúng tôi sẽ truyền hình trực tiếp các cuộc tranh luận giữa các Ứng cử viên và tổ chức để họ gặp mặt, trao đổi với cử tri cả nước hay khu vực họ đại diện. Ví dụ như sẽ tổ chức tranh luận về dự án chính trị nào cho Việt Nam giữa ông Nguyễn Xuân Phúc và ông Nguyễn Gia Kiểng. Hay ông Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc thuyết phục cử tri Hà Nội, ông Lê Công Định tổ chức meeting và vận động cử tri tại TP Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Quang A, bà Phạm Đoan Trang gặp gỡ kiều...See more

Please to comment
3 November 2017
"The will of the people shall be the basis of the authority of government; this will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures."
Article 20, Universal Declaration of Human Rights, Paris, 1948

We commit ourselves to be honest, to respect all candidates and political parties and to ensure that they are all treated equally. https://baucudanchulink.wordpress.com

Please to comment
30 October 2017 · There is opinion that after the Election for leaders of a democratic Vietnam ”you applaud each other among yourselves?”. We thank the people who gave the opinion and reply: After having the final results of the Election, the political organisation or alliance who wins the most vote will create a new government and quickly carry out the the following important tasks: Execute immediately the political manifesto before the Election, which ensures absolute safety and equal treatment to all political parties. All acts of revenge, discrimination for political reasons are intolerable and will be punished by law. The prosecution of acts in the past if there are will be carried out within the framework of the law, in the spirit of reconciliation and looking towards the future as agreed in Article 4. Review the entire energy industry to select the cleanest and most sustainable solutions. We believe definitively that all changes, construction, development...See more

Please to comment
30 October 2017 · Từ hai hôm nay có rất nhiều người review trang https://www.facebook.com/Baucudanchu/ , nội dung chủ yếu của các review "Trang này kích động.. Gây chia rẽ, gây hận thù dân tộc." Các thông số kỹ thuật cho biết các người review không hề đọc các post trên trang Bầu chọn. Điều này càng được khẳng định bởi nội dung các review. Tuy nhiên chúng tôi cảm ơn và chia sẻ mối quan tâm về vấn đề các bạn đề cập. Đó cũng là lý do chúng tôi tiến hành công việc này. Chúng tôi mong muốn các bạn hãy đọc trang và tìm hiểu kỹ để cùng tham gia cuộc bầu chọn. Chúng ta có nhiều mối quan tâm và điểm giống nhau hơn là khác biệt. Chúng tôi cần các bạn. Tuyệt đối công bằng, trung thực, tôn trọng các ứng cử viên và tất cả các đảng phái. Cuộc bầu chọn đang diễn...See more

Please to comment
27 October 2017 Có ý kiến rằng sau khi có kết quả cuộc Bầu chọn lãnh đạo nước Việt Nam dân chủ, "các bác ngồi vỗ tay cho nhau xem à?". Chúng tôi cảm ơn và trả lời: Sau khi có kết quả cuối cùng, tổ chức hoặc liên minh chính trị giành đa số phiếu sẽ thành lập chính phủ mới và nhanh chóng thực hiện một số ưu tiên hàng đầu sau: Thực thi ngay lập tức tuyên ngôn của các đảng phái trước cuộc bầu cử, tức đảm bảo tuyệt đối an toàn, đối xử bình đẳng với mọi thành phần chính trị. Mọi hành vi trả thù, phân biệt đối xử vì lý do chính trị sẽ hoàn toàn không được chấp nhận và được trừng trị bởi pháp luật. Việc hồi tố nếu có sẽ được thực hiện trong khuôn khổ pháp luật, trong tinh thần hoà giải và hướng đến tương lai như đã thống nhất tại điều 4....See more

Please to comment
20 October 2017 Nous avons réalisé quelques modifications sur la page de l'Élection https://baucudanchulink.wordpress.com suivant les opinions recueillis de plusieurs électeurs venant de différents milieux politiques sur l'importance des organismes politiques sur la création d’un Viet Nam démocratique. Les noms de l'organisme politique sont donc écrits après les noms de candidat. Ainsi, les candidats sont des représentants dans cette élection pour leurs parties ou orientations politiques. Par exemple le nom de la Partie Communiste est écrite après les candidats de cette partie dont le dirigeant est M. Nguyen Phu Trong. Le nom d’une autre partie politique, Tập hợp Dân chủ Đa Nguyên est aussi écrit après M. Nguyen Gia Kieng Gia Kieng Nguyen. L’orientation politique Vert, Développement Durable va avec le nom de Mlle Pham Doan Trang qui a mobilisé sans relâche pour les sujets d’environnement, de la politique et de la relation externe du Viet Nam....See more

Please to comment

Bầu cử lãnh đạo Việt Nam dân chủ

378 Credits Price: 100 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
  Chinese
 • Transports:
 • Bus
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Religion & Philosophy
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

Tuyệt đối công bằng, trung thực, và tôn trọng tất cả các ƯCV và đảng phái. Mời các bạn tham gia và chia sẻ.

Contact list (55)