Dashboard of Bầu cử Việt Nam

Bầu cử Việt Nam

439 Credits Price: 100 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
  Chinese
 • Transports:
 • Bus
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Lifestyle
  Sports
  Religion
About me:

Tuyệt đối công bằng, trung thực, và tôn trọng tất cả các ƯCV và đảng phái. Mời các bạn tham gia và chia sẻ.

Friend list (59)

9 December 2017 Xin đăng lại hai ý kiến của một người bầu cho ông Nguyễn Xuân Phúc (đảng Cộng sản) và một người bầu cho ông Trần Huỳnh Duy Thức. "Chỉ cần ông Trọng và đảng cộng sản trao quyền cho ông Phúc thì trong một vài năm việt nam sẽ không còn cộng sản vì bị dân đánh đuổi hết, mà không còn cộng sản thì lúc đó dân mới có quyền. Cách mạng phải xảy ra nơi tận cùng của mức độ bức xúc" "Là một doanh nhân thành đạt, dám bỏ tất cả để xây dựng một VN dân chủ thật sự, chấp nhận tù đày. Nhiều lần từ chối đi định cư để thoát khỏi nhà tù nhỏ. Tri thức, kiến thức, sáng tạo, hy sinh, can đảm là những đức tính mà một lãnh đạo cần có" Tuyệt đối công bằng, trung thực, tôn trọng các ứng cử viên và tất cả các đảng phái. Cuộc bầu chọn đang...See more

Please to comment
20 November 2017 Ban tổ chức cuộc Bầu chọn lãnh đạo nước Việt Nam dân chủ phản đối việc các Ứng cử viên Phạm Đoan Trang và Nguyễn Quang A bị an ninh Việt Nam bắt giữ và thẩm vấn trong nhiều giờ ngày 16/11/2017 sau khi các Ứng cử viên này tiếp xúc với phái đoàn của Liên minh Châu Âu. Việc làm này của lực lượng an ninh Việt Nam, hiện nay vẫn dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng sản, đảng đang tham gia tranh cử, đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc bình đẳng, một trong bốn nguyên tắc hàng đầu của bầu cử và ứng cử tại Việt Nam và quốc tế: phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Việc làm này cũng vi phạm Tuyên ngôn của các đảng phái trước cuộc bầu cử, cụ thể là điều 7 quy định về việc tranh cử công bằng và hoà nhã giữa các cá nhân và tổ...See more

Please to comment
8 November 2017 Có câu hỏi về chương trình của cuộc bầu chọn. Chúng tôi cảm ơn và trả lời. Hiện nay số người bầu chọn là trên 1300 người. Chúng tôi sẽ công bố chi tiết chương trình hành động của các Ứng cử viên trước khi số người bầu chọn đạt 100 nghìn. Khi số người bầu đạt một triệu, chúng tôi sẽ truyền hình trực tiếp các cuộc tranh luận giữa các Ứng cử viên và tổ chức để họ gặp mặt, trao đổi với cử tri cả nước hay khu vực họ đại diện. Ví dụ như sẽ tổ chức tranh luận về dự án chính trị nào cho Việt Nam giữa ông Nguyễn Xuân Phúc và ông Nguyễn Gia Kiểng. Hay ông Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc thuyết phục cử tri Hà Nội, ông Lê Công Định tổ chức meeting và vận động cử tri tại TP Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Quang A, bà Phạm Đoan Trang gặp gỡ kiều...See more

Please to comment
3 November 2017
"The will of the people shall be the basis of the authority of government; this will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures."
Article 20, Universal Declaration of Human Rights, Paris, 1948

We commit ourselves to be honest, to respect all candidates and political parties and to ensure that they are all treated equally. https://baucudanchulink.wordpress.com

Please to comment
30 October 2017 · There is opinion that after the Election for leaders of a democratic Vietnam ”you applaud each other among yourselves?”. We thank the people who gave the opinion and reply: After having the final results of the Election, the political organisation or alliance who wins the most vote will create a new government and quickly carry out the the following important tasks: Execute immediately the political manifesto before the Election, which ensures absolute safety and equal treatment to all political parties. All acts of revenge, discrimination for political reasons are intolerable and will be punished by law. The prosecution of acts in the past if there are will be carried out within the framework of the law, in the spirit of reconciliation and looking towards the future as agreed in Article 4. Review the entire energy industry to select the cleanest and most sustainable solutions. We believe definitively that all changes, construction, development...See more

Please to comment
30 October 2017 · Từ hai hôm nay có rất nhiều người review trang https://www.facebook.com/Baucudanchu/ , nội dung chủ yếu của các review "Trang này kích động.. Gây chia rẽ, gây hận thù dân tộc." Các thông số kỹ thuật cho biết các người review không hề đọc các post trên trang Bầu chọn. Điều này càng được khẳng định bởi nội dung các review. Tuy nhiên chúng tôi cảm ơn và chia sẻ mối quan tâm về vấn đề các bạn đề cập. Đó cũng là lý do chúng tôi tiến hành công việc này. Chúng tôi mong muốn các bạn hãy đọc trang và tìm hiểu kỹ để cùng tham gia cuộc bầu chọn. Chúng ta có nhiều mối quan tâm và điểm giống nhau hơn là khác biệt. Chúng tôi cần các bạn. Tuyệt đối công bằng, trung thực, tôn trọng các ứng cử viên và tất cả các đảng phái. Cuộc bầu chọn đang diễn...See more

Please to comment

Bầu cử Việt Nam

439 Credits Price: 100 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
  Chinese
 • Transports:
 • Bus
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Lifestyle
  Sports
  Religion
About me:

Tuyệt đối công bằng, trung thực, và tôn trọng tất cả các ƯCV và đảng phái. Mời các bạn tham gia và chia sẻ.

Friend list (59)