Dashboard of Phan Thành Khương

Phan Thành Khương

888 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Ninh Thuận
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
 • Travel
  In English
  Education
  Religion
About me:

Friend list (23)

"Thà hi sinh chứ không chịu mất đảo, hãy để cho máu của mình tô thắm lá cờ truyền thống của Binh chủng Hải quân." (Trung úy, Anh hùng Trần Văn Phương).


Please to comment

I find this one interesting and helpful. These are the main goals to aim for in where I work.


 • Bảo vệ Phụ nữ Trẻ em, Kaya Nguyen  like this.
  • Bảo vệ Phụ nữ Trẻ em  just shared this status/Activity with Phan Thành Khương 15:35 07/07/2021
  • Bảo vệ Phụ nữ Trẻ em  PLEASE Thầy Khương dịch ra tiếng Việt giùm, cảm ơn:) 15:36 07/07/2021
  • Bảo vệ Phụ nữ Trẻ em  just shared this status/Activity with Bảo vệ Phụ nữ Trẻ em 15:59 07/07/2021
  • Lifeplus Partner  just shared this status/Activity with Lifeplus Partner Tran Thi Diem Chau 16:00 07/07/2021
  • Bảo vệ Phụ nữ Trẻ em  LIVE AECOM CORE VALUES: I A C D S D ---> HOW AB LIVENGUIDE ? 11:06 10/07/2021
Please to comment

Come back to Ninh Thuan with me - Về Ninh Thuận với em

https://www.youtube.com/watch?v=E6eoRi6Rj6Y

 Please to comment

Tạm dịch: "Không phải các vì sao nắm giữ vận mệnh của chúng ta mà là chính chúng ta." (William Shakespeare, Thi hào người Anh).


 • Lê Trung Tĩnh, Le Vinh Truong  and  1 others  like this.
  • Bảo vệ Phụ nữ Trẻ em  Bởi vì các vì sao thì thuộc về vũ trụ còn sứ mệnh của chúng tôi có Thượng Đế dẫn dắt trong tâm linh. Ngài là nhà văn của thời đại nào làm sao tôi hiểu ý ngài muốn gì? 01:50 27/05/2021
  • Bảo vệ Phụ nữ Trẻ em  just shared this status/Activity with Bảo vệ Phụ nữ Trẻ em 06:10 27/05/2021
  • Le Vinh Truong  Đồng ý! 20:48 27/05/2021
Please to comment

"Người Việt Nam đầu tiên nói về dân chủ, bàn về dân chủ, ca ngợi dân chủ và khao khát xây dựng một nước Việt Nam dân chủ là Phan Châu Trinh."


 • Lê Trung Tĩnh, Trần Kim Thập  and  2 others  like this.
  • Trần Kim Thập  Và có đến hơn 100 năm sau thời cụ Phan Chu Trinh, người Việt mới khám phá ra loại dân chủ tào lao trong não trạng của các "đỉnh cao trí tuệ loài người". Đáng thương làm sao. 14:49 16/05/2021
Please to comment

Phan Thành Khương

888 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Ninh Thuận
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
 • Travel
  In English
  Education
  Religion
About me:

Friend list (23)