Dashboard of No to China's U line and expansion

No to China's U line and expansion

298 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Bus
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Travel
  Business
  In English
  Education
  Lifestyle
  Sports
  Religion
About me:

Page of activities and writings against China's U line and expansionism. This page provides information about the disputes in the Southeast Asian Sea. Please share your post or post of others about... See more

Friend list (64)

Page of activities and writings against China's U line and expansionism. This page provides information about the disputes in the Southeast Asian Sea. Please share your post or post of others about the subject to this page by clicking on button Share below the post and then type the name of the page.

Trang này đăng tải các hoạt động và bài viết chống lại bành trướng Bắc Kinh và đường lưỡi bò. Trang cung cấp thông tin về các tranh chấp trên Biển Đông. Vui lòng chia sẻ bài của bạn hay của người khác về chủ đề này trên trang bằng cách bấm nút Chia sẻ bên dưới bài và nhập tên của trang.

Please to comment
Hello Everybody, In just a few recent days, we have more than 10 thousand signatures, many of you are from Myanmar. While I know that there is a lot of sharing and support, even financial, to the Petition, I can’t know these details so that I can thank directly for each support.  I am very happy if you want to be in contact with me. If so please do via my Facebook page:  https://www.facebook.com/letrungtinh/  or on Livenguide, a social network that I created with some other social activists:  https://www.livenguide.com/user/1188-le-trung-tinh.html   We are soon reaching 60 thousand signatories! 60 thousand supporters from all around the world for the same cause: to call for the removal of China from the UN Security Council.  60 thousand people who share that China does not deserve to be in this important position in the World 's key organisation whose Purposes are “to reaffirm faith in fundamental human...See more

Please to comment

Tôi mới check sáng nay, đã lên trên 46,000 chữ ký. Hổm giờ nhiều người Hong Kong ký Kiến nghị này.

Tôi không bao giờ nghĩ việc đang làm là viễn vông. Đây sẽ là việc trước sau gì thế giới cũng bàn đến trong tương lai. Và đó là nhờ một phần vào viễn kiến của chúng ta.

Cùng với việc gửi thư cho các nguyên thủ thế giới, chúng ta đang góp phần viết lên chính sách và lịch sử.

https://www.facebook.com/BBCnewsVietnamese/posts/3514959285183455


 • Chau Tran, Hung Vo  and  1 others  like this.
  • Chau Tran  https://www.facebook.com/BBCnewsVietnamese/posts/3514959285183455 20:03 05/04/2021
  • Chau Tran  just shared this status/Activity with No to China's U line and expansion 20:04 05/04/2021
  • Bảo vệ Phụ nữ Trẻ em  just shared this status/Activity with Phan Thành Khương, Cánh Chim Tự Do 09:51 01/06/2021
  • Chau Tran  "Điều 6 của Hiến chương LHQ ghi rõ: "Một thành viên của LHQ vi phạm liên tục các Nguyên tắc trong Điều lệ hiện tại có thể bị Đại hội đồng trục xuất khỏi Tổ chức theo đề nghị của Hội đồng Bảo an." Như vậy dù khó nhưng không phải không thể." 14:12 30/06/2021
Please to comment
Cảm ơn anh  Trien Le Vinh   đã share trên Facebook và dịch các lá thư từ vài năm trước cho và từ Bảo tàng Hoàng gia Greenwich. Tôi nghĩ nếu bây giờ chúng ta một mặt gây sức ép về tiêu dùng, một mặt gửi thư nhẹ nhàng nhưng rõ ràng đến các hãng thời trang như H&M, Uniqlo, Nike về đường lưỡi bò và sự sai trái của nó thì các hãng đó sẽ nghĩ lại và cân nhắc hơn trong việc sử dụng đường lưỡi bò trên các sản phẩm của mình. Mỗi người làm một chút thì sẽ đánh động thế giới về chuyện này. Có thể kết hợp với các bạn Philippines vốn rất kiên trì trong việc này. **** Nhân vụ H&M có hay không phải làm theo yêu cầu của Trung Quốc về đường lưỡi bò nhớ chuyện Lê Trung Tĩnh 3 năm trước. Lê Trung Tĩnh phát hiện đường lưỡi bò trong các quả địa...See more

Please to comment
14/03/2021 - Xin chào các bạn, Ngày 14/03/1988, Trung Quốc đã xâm chiếm Bãi đá Nam Johnson thuộc quần đảo Trường Sa, giết hại 64 quân nhân Việt Nam, chiếm đóng trái phép bãi này cùng với các thực thể khác ở quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Mới đây, Trung Quốc đã chặn một tuyên bố của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án cuộc đảo chính quân sự ở Myanmar. Trung Quốc không thể là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc! Đó là mục đích của Kiến nghị. Hiện đã có gần 45 nghìn người ký vào Bản kiến ​​nghị loại Trung Quốc ra khỏi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Cảm ơn các bạn! Liên kết để ký Kiến nghị trên Change.org là:  https://www.change.org/Bai-nhiem-China-hoi-dong-bao-an-LHQ...See more

 • Lê Trung Tĩnh, Le Vinh Truong  and  6 others  like this.
  • Lê Trung Tĩnh  Tôi vừa cập nhật nội dung này cho 44235 người ký trên Change: https://www.change.org/p/general-secretary-of-the-united-nations-and-world-leaders-remove-china-from-un-security-council-permanent-members/u/28705972 14:48 14/03/2021
  • No to China's U line and expansion  just shared this status/Activity with No to China's U line and expansion 15:01 14/03/2021
  • LVGViV  Gần đạt 50,000 chữ ký rồi Ts TĨnh Lê Trung Tĩnh  sẽ làm gì để đặt ra vấn đề đối thoại tại UN? Chờ thêm tổ chức phi chính phủ quốc tế khác hỗ trợ hay đồng bào Việt Nam buộc chính quyền nhà nước VN phải lên tiếng? 15:12 14/03/2021
  • Bảo vệ Phụ nữ Trẻ em  TS TĨnh hỏi thử xem có bao nhiêu người ủng hộ tiền cho CHANGE.org được không?
   21:08 07/05/2021
   Lê Trung Tĩnh  Họ không cho biết chị Châu ơi 02:17 08/05/2021
  • Chau Tran  Lê Trung Tĩnh  02:13 08/05/2021
Please to comment
14 MAR 2021 — Hello everybody, On this day 14th March 1988, China invaded Johnson South Reef of the Spratly Islands, killed 64 Vietnamese soldiers, and illegally occupied it together with other features in the Paracel and Spratly Islands. Recently China has blocked a UN Security Council statement condemning the military coup in Myanmar. China can't be a permanent member of the UN Security Council. Hence the purpose of the Petition. There are now nearly 45 thousand signatories to the Petition to remove China from the UN Security Council. Thank you! Link to sign the Petition on Change.org is: https://www.change.org/Remove-China-from-UN-Security... The number of signatories on Change is now 44,235. People in some countries like Vietnam may not be able to access Change.org. You can in this case sign here https://bit.ly/bainhiemchina More than 400 of your signatures are saved here: https://bit.ly/ketquabainhiemchina ...See more

 • Lê Trung Tĩnh, Admin Livenguide  and  6 others  like this.
 • Please to see more comments
  • No to China's U line and expansion  just shared this status/Activity with No to China's U line and expansion 15:01 14/03/2021
  • LVGViV  vừa chia sẻ bài đăng/Hoạt động với Chau & LVG 15:06 14/03/2021
  • LVGViV  Gần đạt 50,000 chữ ký rồi Ts TĨnh Lê Trung Tĩnh  sẽ làm gì để đặt ra vấn đề đối thoại tại UN? Chờ thêm tổ chức phi chính phủ quốc tế khác hỗ trợ hay đồng bào Việt Nam buộc chính quyền nhà nước VN phải lên tiếng? 15:10 14/03/2021
  • LVGViV  Cảm ơn Ts Tĩnh! 15:11 14/03/2021
  • xuan  "Remove China from the UN Security Council". Cảm ơn TS Tĩnh 15:34 15/03/2021
Please to comment

No to China's U line and expansion

298 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Bus
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Travel
  Business
  In English
  Education
  Lifestyle
  Sports
  Religion
About me:

Page of activities and writings against China's U line and expansionism. This page provides information about the disputes in the Southeast Asian Sea. Please share your post or post of others about... See more

Friend list (64)