Dashboard of Nguyen Thanh Dung

Nguyen Thanh Dung

11 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Đăk Lăk
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Motobicycle
 • Availability:
 • Weekday
 • Interest:
 • Politics & Social Activities
About me:

Người nói một đàng , người làm một nẻo.
Người ta nói đúng: “ Đừng tin những gì cs nói mà hãy nhìn những gì cs làm”

Please to comment
Please to comment

Nguyen Thanh Dung

11 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Đăk Lăk
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Motobicycle
 • Availability:
 • Weekday
 • Interest:
 • Politics & Social Activities
About me: