Dashboard of Livestream Group

Livestream Group

411 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • English
 • Transports:
 • Motobicycle
 • Availability:
 • Day
 • Interested in:
 • Religion & Philosophy
About me:

We only post Mass that we live stream

Contact list (2)

Thánh lễ kính Thánh Giuse Thợ “Bổn mạng Giáo điểm Thánh Giuse Thợ” vào lúc 18giờ00 ngày 1/5/2019. Chủ tế Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn
https://youtu.be/5_o79ZhLJpU   


Please to comment
rực tiếp: Thánh lễ Chuẩn bị tâm hồn mừng 160 Năm thành lập Họ đạo Chợ Đũi lúc 17giờ30 ngày 29/4/2019. Chủ tế Linh mục Ernest Nguyễn Văn Hưởng
https://youtu.be/-PV74XpMZkM   


Please to comment
Trực tiếp: Đại lễ kính LCTX tại G.x Chí Hòa lúc 18h00 ngày 28/4/2019. Chủ tế Đức giám quản Giuse Đỗ Mạnh Hùng
https://youtu.be/Xry4NYwXr5Q   


Please to comment
Trực tiếp: Đại lễ kính LCTX tại G.x Bình Thuận – Hạt Tân Sơn Nhì lúc 10h00 Chúa nhật ngày 28/4/2019.https://youtu.be/1ISraFf_YMg   


Please to comment
Trực tiếp: Thánh lễ kính LCTX tại Nhà thờ Huyện Sỹ lúc 15giờ00′ thứ Sáu ngày 26/4/2019. Chủ tế Linh mục Phanxicô Xaviê Bảo Lộc
https://youtu.be/kfxaNoXHKvA   


Please to comment
Trực tiếp: Thánh lễ kính LCTX tại Nhà thờ Huyện Sỹ lúc 15giờ00′ thứ Sáu ngày 26/4/2019. Chủ tế Linh mục Phanxicô Xaviê Bảo Lộc
https://youtu.be/kfxaNoXHKvA   


Please to comment

Livestream Group

411 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • English
 • Transports:
 • Motobicycle
 • Availability:
 • Day
 • Interested in:
 • Religion & Philosophy
About me:

We only post Mass that we live stream

Contact list (2)