Dashboard of Livestream Group

Livestream Group

202 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • English
 • Transports:
 • Motobicycle
 • Availability:
 • Day
 • Interested in:
 • Religion & Philosophy
About me:

We only post Mass that we live stream

Contact list

Please to comment
Trực tiếp Audio Giờ Cầu nguyện “Cùng Mẹ Maria đến với Lòng Thương Xót Chúa” lúc 7giờ30 thứ Năm ngày 21/2/2019
https://youtu.be/uJ-dF-zjIrk?fbclid=IwAR1WPzbUhM3c4GDcehh-6A_IGuufs1g0P-tP_MYfXjOpB032kAFX7ln052E   


Please to comment
Trực tiếp: Thánh lễ kính Thánh Giuse tại Đền Công chính lúc 16h30 thứ Tư ngày 20/2/2019. Chủ tế Linh mục Giuse Trịnh văn Thậm.

https://youtu.be/MC9U8uO2ReY   


Please to comment
Trực tiếp: Thánh lễ Chúa nhật Tuần VI TN tại Giáo điểm Vĩnh Lộc vào lúc 18giờ00 ngày 17/2/2019. Chủ tế L.M Giuse Maria Phạm Sơn Xuyên.
https://youtu.be/Car7w0dnDCQ   


Please to comment
Trực tiếp: Audio Giờ Cầu nguyện bên Lòng Chúa Xót Thương lúc 9giờ30 sáng Chúa nhật ngày 17_2_2019
https://youtu.be/ww_gTOBV6cc   


Please to comment
rực tiếp: Buổi cầu nguyện Cầu cho các Linh hồn lúc 19giờ15′ ngày 15/2/2019 tại Núi Đức Mẹ – Nhà thờ Huyện Sỹ - Số 1 Tôn Thất Tùng – Q.1 – Sài Gòn
https://youtu.be/2YD2hKTWoSs   


Please to comment

Livestream Group

202 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • English
 • Transports:
 • Motobicycle
 • Availability:
 • Day
 • Interested in:
 • Religion & Philosophy
About me:

We only post Mass that we live stream

Contact list