Dashboard of Livestream Group

Livestream Group

393 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • English
 • Transports:
 • Motobicycle
 • Availability:
 • Day
 • Interested in:
 • Religion & Philosophy
About me:

We only post Mass that we live stream

Your Contacts (0)

Trực tiếp: Chúa Nhật Phục sinh tại Giáo điểm Vĩnh Lộc vào lúc 18giờ00 ngày 21/4/2019. Chủ tế Linh mục Giuse Trần Viết Thái.
https://youtu.be/LtB00p9t3bI   


Please to comment
Trực tiếp: Thứ Sáu Tuần Thánh tại Nhà thờ Huyện Sỹ lúc 19giờ30 ngày 19/4/2019. Chủ tế Linh mục Giuse Nguyễn Mạnh Hùng
https://youtu.be/RjIcqOqHipc   


Please to comment
Trực tiếp: Lễ Tiệc ly tại G.x Chợ Đũi 19giờ00 ngày 18/4/2019. Chủ tế LM Ernest Nguyễn Văn Hưởng
https://youtu.be/_iW86wQOokw   


Please to comment
Trực tiếp: Chúa Nhật Lễ Lá tại Giáo điểm Vĩnh Lộc lúc 18h00 ngày 14/4/2019. Chủ tế L.M Giuse Maria Phạm Sơn Xuyên
https://youtu.be/w_NDnNVUugA   


Please to comment
Truyền hình Trực tiếp: Chúa Nhật Lễ Lá tại G.x Tân Thông vào lúc 5giờ00 ngày 14/4/2019. Chủ tế Linh mục Giuse Nguyễn Phát Tài.
https://youtu.be/KV8pdVoOGlI   


Please to comment
Truyền hình Trực tiếp: Diễn nguyện cuộc Thương khó của Chúa Giêsu tại G.x Tân Thông vào lúc 19giờ30 ngày 13/4/2019.
https://youtu.be/654n9qcIKGc   


Please to comment

Livestream Group

393 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • English
 • Transports:
 • Motobicycle
 • Availability:
 • Day
 • Interested in:
 • Religion & Philosophy
About me:

We only post Mass that we live stream

Your Contacts (0)