Dashboard of Long Nguyen

Long Nguyen

1076 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • United States - Springfield
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Car
 • Availability:
 • Weekday
 • Interested in:
 • Politics & Social Activities
About me:

Người Việt Daily News
Published on Feb 20, 2019
Đại Sứ Việt Nam tố phi trường Tân Sơn Nhất làm vỡ hành lý.
https://www.youtube.com/watch?v=RuP4VVzojak   


Please to comment
Người Việt Daily News
Published on Feb 20, 2019
https://www.youtube.com/watch?v=6vPQkZimRh0&t=17s   


Please to comment
Giải Ảo Thời Sự 190220 - Phần 1: Hoa Vi ly gián Tây phương. https://www.youtube.com/watch?v=voD0ACN8fwY     Giải Ảo Thời Sự 190220 - Phần 2: Chờ đợi gì từ Thượng đỉnh Trump-Kim? https://www.youtube.com/watch?v=4oJiM9nruLY     See more

Please to comment
Que Huong Media
Published on Feb 19, 2019
Đọc Báo Vẹm 621 Ngày 19/2/2019
https://www.youtube.com/watch?v=jyl0zVi9CLA   


Please to comment
Trân Vũ
Published on Feb 20, 2019
Ngày Xuân Nghe Chơi Vài Câu Hát Xẩm - Tưởng Năng Tiến.
https://www.youtube.com/watch?v=aMhfxZSKz2U   


Please to comment
Thời sự & Giải trí
Published on Feb 20, 2019
Nguyên cớ vì đâu phong trào xây chùa, đi lễ... lại lên cao như vậy?
https://www.youtube.com/watch?v=RUJAkEFu0_A   


Please to comment

Long Nguyen

1076 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • United States - Springfield
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Car
 • Availability:
 • Weekday
 • Interested in:
 • Politics & Social Activities
About me: