Dashboard of Long Nguyen

Long Nguyen

1895 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • United States - Springfield
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Car
 • Availability:
 • Weekday
 • Interested in:
 • Politics & Social Activities
About me:

Contact list (9)

Please to comment
Ý & "VÀNH ĐAI CON ĐƯỜNG"
Biên Soạn: TRANG NGUYỄN
Trình Bày: QUANG CHƯƠNG
https://www.youtube.com/watch?v=Ksr2ED6dfus   


Please to comment
Người Việt Daily News
Published on Mar 31, 2019
Bồn cầu của công ty Propelair ở Anh Quốc dùng hệ thống bơm vừa hơi vừa nước, giúp tiết kiệm đến 84% nước dội cầu so với bồn cầu thông thường.
https://www.youtube.com/watch?v=mTp7lEaLCig   


Please to comment
Người Việt Daily News
Published on Mar 30, 2019
-Nữ phi công gốc Việt đầu tiên của TQLC Mỹ được thăng cấp trung tá
-Garden Grove công nhận Tháng Tư, 2019 là Tháng Tư Đen
-Bộ Tư Pháp Mỹ sẽ nộp báo cáo Mueller cho Quốc Hội vào Tháng Tư...
https://www.youtube.com/watch?v=sgljINfQJxs   


Please to comment
Please to comment
Lê Dũng Vova
Thường Tín Hà Nội thu đất nông nghiệp, đẩy dân vào cảnh không tấc đất cắm dùi. 27/3/2019
https://www.youtube.com/watch?v=zrSVuph5D78   


Please to comment

Long Nguyen

1895 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • United States - Springfield
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Car
 • Availability:
 • Weekday
 • Interested in:
 • Politics & Social Activities
About me:

Contact list (9)