Dashboard of Hoa Hong

Hoa Hong

44 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Germany - Berlin
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interested in:
About me:

Contact list

Án oan vườn rau Lộc Hưng - Hãy bắn vào ngực tôi !
https://www.youtube.com/watch?v=KdXKGrm5qEU   


Please to comment
TỘI ÁC CỦA CỘNG SẢN QUA LỜI KỂ CỦA CÁC NẠN NHÂN

Vườn rau Lộc Hưng: Tội ác của chế độ cộng sản qua lời kể của nạn nhân

https://www.youtube.com/watch?v=JvLXJRUUQSI   Please to comment
Please to comment
Vụ: Vườn Rau Lộc Hưng, Nhà Cầm Quyền TP.HCM Không có Lương Tâm, Vô Liêm Sỉ.

https://www.youtube.com/watch?v=bRgiYCfuGTo   


Please to comment
Giếng 8.2: Đàn ông lo cái nhà, đàn bà lo cái bếp!
Ếch Phu Hồ bàn luận về vấn đề bình đẳng giới. Trong Giếng này bọn mình nói về các định kiến giới phổ biến, các bàn luận khác mời bạn ghé thăm website và fanpage nhéhttps://www.youtube.com/watch?v=ScE68VEGuUE   


Please to comment
Ai đẻ ra chính quyền? Chính quyền dùng để làm gì?

Hãy đăng ký để cập nhật những thông tin mới nhất .
Hãy chia sẻ video để thông tin đến với mọi người
https://www.youtube.com/watch?v=ccX37RpIUVA   


Please to comment

Hoa Hong

44 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Germany - Berlin
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interested in:
About me:

Contact list