Dashboard of Lê Trang

Lê Trang

84 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Friend list (14)

Khủng khiếp: Chế độ cộng sản VN đang xây dựng nền giáo dục, văn hoá huỷ diệt

Một video không thể không xem để thấy chế độ cộng sản VN đang hủ bại như thế nào.
Biến nỗi sợ hãi thành sức mạnh để đấu tranh xoá bỏ chế độ cộng sản phản động:


https://www.youtube.com/watch?v=_uMItKZ54iQ   


Please to comment
Sự lừa dối có hệ thống Luật đất đai về sở hữu "toàn dân" là một cái luật khốn nạn, bất nhân, rừng rú. Chính vì cái luật này mà những người dân đang sống yên ổn trên mảnh đất, trong ngôi nhà của mình một ngày nào đấy có thể lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, bơ vơ và uất hận cho đến chết. Chỉ cần doanh nghiệp nào đấy thấy một mảnh đất ngon, câu kết với chính quyền vẽ ra dự án, cố tình vẽ ra vài tiêu chí có vẻ phù hợp với chủ trương chung là có thể hất những người dân ra khỏi chính ngôi nhà, mảnh đất của họ. Bởi người dân không có quyền sở hữu mảnh đất họ sống, chỉ là có quyền sử dụng đất nên một vài cái công văn, quyết định là có thể cưỡng chế, bắt buộc người dân cầm đồng tiền "đền bù" rẻ mạt để bắt đầu cuộc...See more

Please to comment
Sự lừa dối có hệ thống Luật đất đai về sở hữu "toàn dân" là một cái luật khốn nạn, bất nhân, rừng rú. Chính vì cái luật này mà những người dân đang sống yên ổn trên mảnh đất, trong ngôi nhà của mình một ngày nào đấy có thể lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, bơ vơ và uất hận cho đến chết. Chỉ cần doanh nghiệp nào đấy thấy một mảnh đất ngon, câu kết với chính quyền vẽ ra dự án, cố tình vẽ ra vài tiêu chí có vẻ phù hợp với chủ trương chung là có thể hất những người dân ra khỏi chính ngôi nhà, mảnh đất của họ. Bởi người dân không có quyền sở hữu mảnh đất họ sống, chỉ là có quyền sử dụng đất nên một vài cái công văn, quyết định là có thể cưỡng chế, bắt buộc người dân cầm đồng tiền "đền bù" rẻ mạt để bắt đầu cuộc...See more

Please to comment
Lê Công Định Nền tảng và mục đích của luật pháp Triết gia Pháp Jean-Jacques Rousseau quan niệm rằng luật thực chất phản ánh đạo đức và những luật tự nhiên bất biến. Triết gia Đức Immanuel Kant tin rằng một mệnh lệnh đạo đức đòi hỏi luật pháp phải được thiết lập trên thực tại, mặc dù chúng nên được giữ như luật tự nhiên thuần túy. Gustav Radbruch, triết gia luật pháp người Đức, nêu câu hỏi phải chăng bất kể những gì mà cơ quan công quyền cho rằng có lợi cho con người thì đó đều là luật, bao gồm cả sự chuyên quyền và tùy tiện, chẳng hạn xử phạt không cần luật hay đàn áp tùy tiện? Để trả lời, ông phân biệt lợi ích công và lợi ích tư, rồi nêu tiếp câu hỏi rằng điều gì xảy ra khi luật pháp chỉ phục vụ lợi ích của một người hay...See more

Please to comment
CS PHẢI BỊ LOẠI BỎ TRONG THẾ GIỚI LOÀI NGƯỜI

Please to comment
CS PHẢI BỊ LOẠI BỎ TRONG THẾ GIỚI LOÀI NGƯỜI

Please to comment

Lê Trang

84 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Friend list (14)